Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PHILOSOPHY
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/48
Nr opisu: 0000137250
Dziwna współzależność zła i bezmyślności. O potrzebie rozwijania cnoty uważności.
[Aut.]: Grażyna Osika.
-Filozofuj! 2020 nr 5, s. 13-15. Punktacja MNiSW 5.000

filozofia ; zło ; moralność

philosophy ; evil ; morality

2/48
Nr opisu: 0000136121   
Filozoficzne i społeczne aspekty Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Alfred Skorupka.
-Zesz. Nauk. PWSZ Legnica 2020 nr 2, s. 53-64, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Przemysł 4.0 ; technologia cyfrowa ; filozofia ; nauki społeczne

Industry 4.0 ; digital technology ; philosophy ; social sciences

3/48
Nr opisu: 0000136715
Kultura w edukacji : implikacje społeczne, aksjologiczne i poznawcze.
[Aut.]: Stanisław Juszczyk.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, 187 s.
(Biblioteka The New Educational Review ; ). Punktacja MNiSW 80.000

antropologia ; edukacja ; filozofia ; kultura

anthropology ; education ; philosophy ; culture

4/48
Nr opisu: 0000133092
Internet w świetle filozofii techniki.
[Aut.]: Alfred Skorupka.
Katowice : Wydaw. STAPIS, 2019, 164 s.. Punktacja MNiSW 20.000

internet ; filozofia ; rozwój techniki

internet ; philosophy ; technology development

5/48
Nr opisu: 0000131854
Prawa człowieka w świetle koncepcji prawa naturalnego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 111

prawa człowieka ; prawo naturalne ; filozofia

human rights ; natural law ; philosophy

6/48
Nr opisu: 0000131845
Tischnerowskie gospodarowanie światem. Etyczne aspekty zarządzania środowiskiem naturalnym.
[Aut.]: Izabela Marszałek-Kotzur.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 104

zarządzanie środowiskiem ; środowisko naturalne ; filozofia

environmental management ; natural environment ; philosophy

7/48
Nr opisu: 0000125959
Czas i jego pomiar.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Śl. Wiad. Elektr. 2018 R. 25 nr 5, s. 21-24, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

pomiar czasu ; teoria względności ; filozofia

time measurement ; relativity theory ; philosophy

8/48
Nr opisu: 0000126916
Metoda precyzująca jako przykład zastosowania logiki w filozofii.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: X Jesienna Konferencja Logiki "Logiki filozoficzne", [Lublin], 27 listopada 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 10

logika ; filozofia ; Dąmbska Izydora

logic ; philosophy ; Dąmbska Izydora

9/48
Nr opisu: 0000118781   
Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. Ełckie 2017 t. 19 nr 2, s. 117-129. Punktacja MNiSW 8.000

Jan Paweł II ; wiara ; rozum ; filozofia

John Paul II ; faith ; reason ; philosophy

10/48
Nr opisu: 0000113497
Izydora Dąmbska (1904-1983). Życie i twórczość.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie kulturowym. Pod red. Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 421-436

Dąmbska Izydora ; życiorys ; twórczość ; filozofia ; szkoła lwowsko-warszawska

Dąmbska Izydora ; CV ; creation ; philosophy ; Lvov-Warsaw School

11/48
Nr opisu: 0000110816
Prawa człowieka a globalizacja i rozwój techniki w XX i XXI wieku.
[Aut.]: Patrycja Stylec.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 271-280, bibliogr. 14 poz.

prawa człowieka ; technologia ; globalizacja ; filozofia ; rozwój

human rights ; technology ; globalization ; philosophy ; development

12/48
Nr opisu: 0000111319   
Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 357-367, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

technika ; filozofia ; odpowiedzialność ; wartości

technique ; philosophy ; responsibility ; values

13/48
Nr opisu: 0000101796   
O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 383-393, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój

anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development

14/48
Nr opisu: 0000101880
O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 89
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój

anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development

15/48
Nr opisu: 0000101824
Od wizji filozofii XXI wieku do historii filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 28-69, bibliogr. 34 poz.

filozofia ; historia filozofii ; globalizacja ; ontologia ; epistemologia ; aksjologia

philosophy ; history of philosophy ; globalization ; ontology ; epistemology ; axiology

16/48
Nr opisu: 0000101838
Reminescencje z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wisła 17-21 września 2012 r.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 198-206

Polski Zjazd Filozoficzny ; filozofia

Polish Philosophical Congress ; philosophy

17/48
Nr opisu: 0000101807   
Technology assessment - uwagi wstępne o genezie i rozwoju.
[Aut.]: Patrycja Stylec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 517-526, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Technology Assessment ; technika ; ocena technologii ; filozofia

Technology Assessment ; technology ; technology evaluation ; philosophy

18/48
Nr opisu: 0000101898
Technology assessment - uwagi wstępne o genezie i rozwoju.
[Aut.]: Patrycja Stylec.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 109
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

Technology Assessment ; technika ; filozofia

Technology Assessment ; technique ; philosophy

19/48
Nr opisu: 0000089785
O filozoficznych korzeniach idei praw człowieka.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Idee i rzeczywistość. Praca zbiorowa. 5. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2013, s. 77-86, bibliogr. 14 poz.

prawa człowieka ; godność człowieka ; filozofia ; sprawiedliwość ; uzasadnienie orzeczenia ; wolność ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; demokracja

human rights ; human dignity ; philosophy ; justice ; justification ; liberty ; Universal Declaration of Human Rights ; democracy

20/48
Nr opisu: 0000089103   
Zagadnienia aksjologiczne w filozofii Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 281-292, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Dąmbska Izydora ; filozofia ; aksjologia ; lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna

Dąmbska Izydora ; philosophy ; axiology ; Lvov-Warsaw school of philosophy

21/48
Nr opisu: 0000091245
Znaczenie człowieka w planowaniu i realizacji napraw, remontów i modernizacji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym - nowe ujęcie zagadnienia.
[Aut.]: Andrzej Wieczorek.
W: Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym. V Konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 18-19 marca 2013. Katalog. Racibórz : BMP bis, 2013, s. 46-48

utrzymanie ruchu ; filozofia ; CMMS ; GIS ; RCM ; antropometria

maintenance ; philosophy ; CMMS ; GIS ; RCM ; anthropometrics

22/48
Nr opisu: 0000074348
IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba.
Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012

filozofia ; myśl filozoficzna ; bioetyka ; historia filozofii ; ontologia ; logika

philosophy ; philosophical thought ; bioethics ; history of philosophy ; ontology ; logic

23/48
Nr opisu: 0000074367
Non est necesse vivere. O profesor Izydorze Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. 4. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 47-63, bibliogr.

Dąmbska Izydora ; prawa człowieka ; etyka ; życie moralne ; filozofia

Dąmbska Izydora ; human rights ; ethics ; moral life ; philosophy

24/48
Nr opisu: 0000072378   
O zdrowiu. Kilka słów o zdrowiu na marginesie książki Gadamera "O skrytości zdrowia".
[Aut.]: Jacek** Rąb.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 6/7, s. 26-28

medycyna ; filozofia ; Gadamer Hans-Georg

medicine ; philosophy ; Gadamer Hans-Georg

25/48
Nr opisu: 0000090021
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. R. 21, nr 2 wyd. spec.: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012. Część pierwsza. Red. zesz. Aleksandra Kuzior.
Warszawa : Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012

filozofia

philosophy

26/48
Nr opisu: 0000090005
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. R. 21, nr 3 wyd. spec.: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012. Część druga. Red. zesz. Aleksandra Kuzior.
Warszawa : Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012

filozofia

philosophy

27/48
Nr opisu: 0000074462
Tożsamość osobowa jako kategoria filozoficzna.
[Aut.]: Grażyna Osika.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 313-314

tożsamość osobowa ; epistemologia ; filozofia

personal identity ; epistemology ; philosophy

28/48
Nr opisu: 0000068181
Aktualność Prometeusza.
[Aut.]: Grażyna* Badura.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s.141-149

kultura europejska ; filozofia ; prometeizm

European culture ; philosophy ; prometeizm

29/48
Nr opisu: 0000068146
Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki.
Kraków : Homini, 2011

filozofia ; bunt ; reforma ; reforma kultury ; reforma języka ; relatywizm ; konformizm ; wolność

philosophy ; rebellion ; reform ; cultural reform ; language reform ; relativism ; conformity ; freedom

30/48
Nr opisu: 0000068147
I bunt, i reforma. Wstęp.
[Aut.]: Jacek** Rąb.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 9-10

bunt ; reforma ; filozofia

rebellion ; reform ; philosophy

31/48
Nr opisu: 0000068180
Motyw buntu w filozofii Fryderyka Nietzschego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, 129-139

Nietzsche Fryderyk ; filozofia ; bunt

Nietzsche Fryderyk ; philosophy ; rebellion

32/48
Nr opisu: 0000058152   
Czy mózg to komputer?.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Wiadomości24.pl [online] 2009 nr 2009-04-02, s. 1-3

matematyka ; filozofia ; teoria algorytmów ; algorytm uniwersalny

mathematics ; philosophy ; theory of algorithms ; universal algorithm

33/48
Nr opisu: 0000083422
Globalizacja jako kontekst samokrytyki filozofii.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Filozofia wobec globalizacji. Red. T. Czakon. Katowice : Oficyna Wydaw. Wacław Walasek, 2009, s. 26-53, bibliogr.

globalizacja ; filozofia

globalization ; philosophy

34/48
Nr opisu: 0000058510
Nauki humanistyczne a moc nadawania orientacji w świecie życia codziennego.
[Aut.]: Grażyna* Badura.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 170-185, bibliogr. 40 poz.

humanistyka ; hermeneutyka ; filozofia

humanistics ; hermeneutics ; philosophy

35/48
Nr opisu: 0000041245
Koncepcja trwania Bergsona.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 77-90, bibliogr. 9 poz.

czas trwania ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; filozofia

duration ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; philosophy

36/48
Nr opisu: 0000041242
Miejsce Ericha Fromma we współczesnej humanistyce.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 33-51, bibliogr. 19 poz.

Fromm Erich ; egzystencjalizm ; psychoanaliza kulturowa ; filozofia

Fromm Erich ; existentialism ; cultural psychoanalysis ; philosophy

37/48
Nr opisu: 0000042162
O nauce, edukacji i społeczeństwie - szkice filozoficzne.
[Aut.]: Jacek** Rąb.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 134 s., bibliogr. 68 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 177)

filozofia ; edukacja ; społeczeństwo ; filozofia organizacji

philosophy ; education ; society ; organization philosophy

38/48
Nr opisu: 0000041251
Uwaga o pracy.
[Aut.]: Jacek** Rąb.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 179-187, bibliogr. 6 poz.

praca ; filozofia ; edukacja

labour ; philosophy ; education

39/48
Nr opisu: 0000025314
W poszukiwaniu mądrości.
[Aut.]: Alfred Skorupka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 145 s.

filozofia ; historia filozofii ; myśl filozoficzna

philosophy ; history of philosophy ; philosophical thought

40/48
Nr opisu: 0000028757
O filozofii grup literackich.
[Aut.]: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 308-312, bibliogr. 6 poz.

filozofia ; grupa literacka

philosophy ; literary group

41/48
Nr opisu: 0000031548   
Próba sformułowania modelu rozwoju duchowego człowieka na gruncie taceodycei.
[Aut.]: Alfred Skorupka.
-Folia Philos. 2006 nr 24, s. 159-186

teodycea ; człowiek ; filozofia ; rozwój duchowy

theodicy ; human ; philosophy ; spiritual development

42/48
Nr opisu: 0000022325   
Recenzja. [Aut.]: Bożena Gajdzik. -Hutnik 2006 R. 73 nr 10, s. 475
[Praca recenzowana]: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz 2005

zrównoważony rozwój ; prawo ; filozofia ; ekonomia ; polityka

sustainable development ; law ; philosophy ; economics ; policy

43/48
Nr opisu: 0000015735
"Kultura życia" i "kultura śmierci" według Jana Pawła II.
[Aut.]: Tomasz* Kosiek.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 119-125

Jan Paweł II ; filozofia ; kultura

Jan Paweł II ; philosophy ; culture

44/48
Nr opisu: 0000015745
Współczesne spojrzenie na romantyczną filozofię przyrody i poezję jako przejaw trzeciej kultury.
[Aut.]: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 191-198, bibliogr. 12 poz.

kultura ; filozofia ; poezja

culture ; philosophy ; poetry

45/48
Nr opisu: 0000028787
Modele utopijne - sens ich tworzenia oraz celowość stosowania jako środka komunikacyjnego w społeczeństwie.
[Aut.]: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 55-72, bibliogr. 16 poz.

utopia ; filozofia ; architektura ; literatura

utopia ; philosophy ; architecture ; literature

46/48
Nr opisu: 0000028739
Spór o naturę człowieka. Aspekty aksjologiczne i metodologiczne.
[Aut.]: Jerzy** Broda.
W: Podmiotowość nauki. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 173-184, bibliogr. 3 poz.

filozofia ; natura człowieka

philosophy ; human nature

47/48
Nr opisu: 0000093384
Some remarks on Bergson's theory of duration.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec, Zbigniew Orbik.
-Humanistica 2001 nr 2, s. 33-35, bibliogr. 12 poz.

teoria Bergsona ; teoria trwania ; filozofia

Bergson theory ; theory course ; philosophy

48/48
Nr opisu: 0000099464
Zderzenie cywilizacji.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec.
-Arcana 1998 nr 3 s. 221-224, bibliogr. 1 poz.

cywilizacja ; filozofia ; kultura

civilization ; philosophy ; culture

stosując format:
Nowe wyszukiwanie