Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000117386   
Analiza wdrażania projektów bezpośredniego wspomagania MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 453-471, bibilogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

projekt unijny ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ; Regionalny Program Operacyjny ; konkurencyjność przedsiębiorstw

EU project ; micro, small and medium enterprises ; Regional Operational Programme ; competitiveness

2/7
Nr opisu: 0000119926
Wsparcie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim ze środków Unii Europejskiej.
[Aut.]: Joanna Toczyńska.
W: Problemi formuvannâ ta realìzacìï konkurentnoï polìtiki. Materìali V Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, 21-22 veresnâ 2017 r. Competitive polytics formation and realization problems. Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka". Kafedra teoretičnoï ta prikladnoï ekonomìki [et al.]. L'viv : Liga-Pres, 2017, s. 161-163. Punktacja MNiSW 5.000

konkurencyjność przedsiębiorstw ; województwo śląskie ; Unia Europejska ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

enterprises competitiveness ; Silesian Voivodeship ; European Union ; micro, small and medium enterprises

3/7
Nr opisu: 0000114369   
Orientacja międzynarodowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - bariery, ograniczenia i perspektywy.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 411-425, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

umiędzynarodowienie ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

internationalization ; micro, small and medium enterprises

4/7
Nr opisu: 0000109854   
Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 419, s. 107-116, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość międzynarodowa ; umiędzynarodowienie ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

international entrepreneurship ; internationalization ; micro, small and medium enterprises

5/7
Nr opisu: 0000089478
Działania w wymiarze strategie.
[Aut.]: Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 145-155, bibliogr.

innowacyjność ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ; strategia przedsiębiorstwa ; strategia marketingowa

innovation ; micro, small and medium enterprises ; enterprise strategy ; marketing strategy

6/7
Nr opisu: 0000089469
Innowacyjność w sektorze MMŚP według badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 62-70, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jakości ; innowacyjność ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

matrix of marketing needs ; quality assessment ; innovation ; micro, small and medium enterprises

7/7
Nr opisu: 0000089468
Wizerunek MPM wśród badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 33-38, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jakości ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ; narzędzia badawcze

matrix of marketing needs ; quality assessment ; micro, small and medium enterprises

stosując format:
Nowe wyszukiwanie