Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KNOWLEDGE SOCIETY
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000111326   
Socjologiczne uwarunkowania ZZL w Polsce.
[Aut.]: Karolina Rąb-Kettler.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 419-427, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie zasobami ludzkimi ; kultura organizacyjna ; postmodernizm ; społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo postindustrialne

human resources management ; organizational culture ; postmodernism ; knowledge society ; postindustrial society

2/12
Nr opisu: 0000120065
Socjologiczne uwarunkowania ZZL w Polsce.
[Aut.]: Karolina Rąb-Kettler.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 103

zarządzanie zasobami ludzkimi ; kultura organizacyjna ; ponowoczesność ; społeczeństwo postindustrialne ; społeczeństwo wiedzy

human resources management ; organizational culture ; postmodernism ; postindustrial society ; knowledge society

3/12
Nr opisu: 0000068505
Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red.: Diany Pietruch-Reizes, Wiesława Babika, Renaty Frączek.
Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2011

społeczeństwo wiedzy ; informacja ; usługi informacyjne

knowledge society ; information ; information services

4/12
Nr opisu: 0000067374
Education of engineers at the Silesian University of Technology for the needs of the labour market in the region.
[Aut.]: Stanisław** Kochowski.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010. Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3

Politechnika Śląska ; edukacja ; społeczeństwo wiedzy

Silesian University of Technology ; education ; knowledge society

5/12
Nr opisu: 0000028765
Pokapitalistyczna utopia czyli "Nowa Atlantyda" Petera Druckera.
[Aut.]: Jerzy** Broda.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 79-84, bibliogr. 2 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; społeczeństwo wiedzy

Drucker Peter Ferdinand ; knowledge society

6/12
Nr opisu: 0000028768
Przyszłość w koncepcji Petera Ferdinanda Druckera.
[Aut.]: Elżbieta* Leks-Bujak.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 110-118, bibliogr. 12 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; menedżer ; społeczeństwo wiedzy

Drucker Peter Ferdinand ; manager ; knowledge society

7/12
Nr opisu: 0000028762
Społeczeństwo wiedzy a socjologia wiedzy.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 35-50, bibliogr.

społeczeństwo wiedzy ; socjologia wiedzy

knowledge society ; sociology of knowledge

8/12
Nr opisu: 0000028770
Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?.
[Aut.]: Grażyna Osika.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 125-135

społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne

knowledge society ; information society

9/12
Nr opisu: 0000028759
Świadectwo Druckera.
[Aut.]: Jacek** Rąb.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 7-8

kapitalizm ; społeczeństwo wiedzy ; wiedza

capitalism ; knowledge society ; knowledge

10/12
Nr opisu: 0000028776
W drodze do Europy wiedzy.
[Aut.]: Karina* Zielińska.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 259-266

społeczeństwo wiedzy ; Unia Europejska

knowledge society ; European Union

11/12
Nr opisu: 0000020579
Zarządzanie oparte na wiedzy.
[Aut.]: Krzysztof** Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 227-238, bibliogr. 19 poz.

zarządzanie wiedzą ; organizacja ucząca się ; społeczeństwo wiedzy

knowledge management ; learning organization ; knowledge society

12/12
Nr opisu: 0000022156
Zarządzanie wiedzą z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 235-243 bibliogr. 28 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zarządzanie wiedzą ; kapitał ludzki ; społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne

knowledge management ; human capital ; knowledge society ; information society

stosując format:
Nowe wyszukiwanie