Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ISOPROPYL ALCOHOL
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000083002   
Evaluation of oxide catalysts' properties based on isopropyl alcohol conversion.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak.
-Appl. Catal., A Gen. 2012 vol. 417-418, s. 102-110, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.410. Punktacja MNiSW 35.000

reakcja testowa ; alkohol izopropylowy ; dehydrogenacja ; odwodnienie

test reaction ; isopropyl alcohol ; dehydrogenation ; dehydration

2/6
Nr opisu: 0000050890   
Morphology and conductivity of polymeric support as the key factors modifying catalytic activity of Keggin type heteropolyacids dispersed in poly(N-methylpyrrole) and polypyrrole matrices.
[Aut.]: Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, Krzysztof Kozieł, Piotr Szperlich.
-Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss 1/2, s. 226-231, bibliogr. 17 poz.

heteropolikwas ; polimer przewodzący ; kataliza heterogeniczna ; alkohol izopropylowy

heteropolyacid ; conducting polymer ; heterogeneous catalysis ; isopropyl alcohol

3/6
Nr opisu: 0000083059
Warunki powstawania eteru diizopropylowego podczas konwersji alkoholu izopropylowego w katalizatorach tlenkowych.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak, Joanna* Strzezik, Wincenty** Turek.
W: Kataliza w ochronie środowiska. XLI OKK, Materiały XLI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 30 marzec - 1 kwiecień 2009. Red. R. Gryboś, M. Krzan, B. Sulikowski. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2009, s. 51, bibliogr. 4 poz.

alkohol izopropylowy ; eter diizopropylowy ; katalizator

isopropyl alcohol ; isopropyl ether ; catalyst

4/6
Nr opisu: 0000041563
Kinetyka konwersji alkoholu izopropylowego na katalizatorach tlenkowych o właściwościach kwasowo-zasadowych i oksydacyjno-redukcyjnych.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak, Joanna* Strzezik, Wincenty** Turek, M. Halik, G. Nowak.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 164

alkohol izopropylowy ; katalizator tlenkowy ; kinetyka reakcji

isopropyl alcohol ; oxide catalyst ; reaction kinetics

5/6
Nr opisu: 0000036400   
Badania nad zastosowaniem reakcji konwersji alkoholu izopropylowego do określania właściwości powierzchni katalizatorów tlenkowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak.
Gliwice, 2007, 121, 19 k., bibliogr. 28 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Wincenty** Turek

alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; katalizator tlenkowy ; powierzchnia ; heteropolikwas

isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; oxide catalyst ; surface ; heteropolyacid

6/6
Nr opisu: 0000015182
Rozróżnianie kwasowości Bronsteda i Lewisa na podstawie reakcji konwersji alkoholu izopropylowego.
[Aut.]: Wincenty** Turek, J. Haber, Agnieszka* Wolna.
W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 278-279, bibliogr. 3 poz.

alkohol izopropylowy ; konwersja alkoholu izopropylowego ; kwasowość Bronsteda ; kwasowość Lewisa

isopropyl alcohol ; isopropyl alcohol conversion ; Bronsted acidity ; Lewis acidity

stosując format:
Nowe wyszukiwanie