Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HYPERGRAPH
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000087440
Investigation of subsystems by means the different methods of their analysis and modelling as introduction to synthesis of mechatronic systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
W: The First International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2013, Sinaia, Romania, June 27-29, 2013. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2013, s. 179, bibliogr. 6 poz. ( 2286-4369)

graf ; hipergraf ; wibracje ; system mechatroniczny ; podukład drgający

graph ; hypergraph ; vibration ; mechatronic system ; vibrating subsystem

2/14
Nr opisu: 0000088695
The selected methods of modeling and analysis in synthesis of the transverse vibrating discrete-continuous mechatronic systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
W: Les problemes contemporains de la technosphere et de la formation des cadres d'ingenieurs. Receuil de exposes des participants de VII conference internationale scientifique et methodique, a Sousse (Tunisie), du 08-17 Octobre 2013. Donetsk : UNDT, 2013, s. 7-10, bibliogr. 6 poz. ( 2079-2530)

mechaniczny podsystem drgający ; podsystem mechatroniczny ; graf ; hipergraf

mechanical subsystem of vibrating ; subsystem of mechatronic ; graph ; hypergraph

3/14
Nr opisu: 0000082774   
Formulating of reverse task of chosen class of mechatronic systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2012 vol. 54 iss. 1, s. 75-82, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

mechanika stosowana ; system mechatroniczny ; graf ; hipergraf ; metoda dokładna ; metoda przybliżona ; podukład drgający

applied mechanics ; mechatronic system ; graph ; hypergraph ; exact method ; approximate method ; vibrating subsystem

4/14
Nr opisu: 0000076845
Approximate method in analysis of mechatronic system modelled by hypergraphs.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka. Sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii, Sevastopol', 12-17 sentâbrâ 2011 g. T. 4. Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2011, s. 34-38, bibliogr. 12 poz.

układ mechatroniczny ; hipergraf ; metoda przybliżona

mechatronic system ; hypergraph ; approximate method

5/14
Nr opisu: 0000063681   
Analysis of beam hypergraphs by means of exact and approximate methods as models of transverse vibrating subsystems in the synthesis of mechanical and mechatronic systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
-Arch. Mech. Eng. 2010 vol. 57 nr 4, s. 431-422, bibliogr. 14 poz.

hipergraf ; układ mechatroniczny ; układ belkowy ; belka drgająca

hypergraph ; mechatronic system ; beam system ; vibrating beam

6/14
Nr opisu: 0000030392   
Sensitivity of mechatronical systems represented by polar graphs and structural numbers as models of discrete systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
-J. Mater. Process. Technol. 2006 vol. 175 no 1/3, s. 55-62, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.615

synteza wspomagana komputerowo ; projekt ; charakterystyka dynamiczna ; hipergraf ; struktura ; system

computer aided synthesis ; design ; dynamical characteristics ; hypergraph ; structure ; system

7/14
Nr opisu: 0000012777
Modelling and synthesis of discrete - continuous subsystems of machines with damping.
[Aut.]: Andrzej Dymarek, Tomasz Dzitkowski.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 13th international scientific conference, Gliwice-Wisła, Poland, May 16-19, 2005. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 217-220, bibliogr. 10 poz.

podatność dynamiczna ; hipergraf ; ułamek łańcuchowy

dynamic flexibility ; hypergraph ; continued fraction

8/14
Nr opisu: 0000016658   
Modelling and synthesis of discrete-continuous subsystems of machines with damping.
[Aut.]: Andrzej Dymarek, Tomasz Dzitkowski.
-J. Mater. Process. Technol. 2005 vol. 164/165, s. 1317-1326, bibliogr. 12 poz.
Zawiera materiały z: 8th International Scientific Conference on Advances in Materials & Processing Technologies &13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical & Materials Engineering in the framework of Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice-Wisła, Poland, 16-19 May 2005. Impact Factor 0.592

podatność dynamiczna ; hipergraf

dynamic flexibility ; hypergraph

9/14
Nr opisu: 0000015156   
Computer-aided synthesis of discrete-continuous subsystems of machines with the assumed frequency spectrum represented by graphs.
[Aut.]: Tomasz Dzitkowski.
-J. Mater. Process. Technol. 2004 vol. 157/158, s. 144-149, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.578

graf biegunowy ; hipergraf ; wibracja wzdłużna

polar graph ; hypergraph ; longitudinal vibration

10/14
Nr opisu: 0000015153   
Modifications of cascade structures in computer aided design of mechanical continuous vibration bar systems represented by graphs and structural numbers.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
-J. Mater. Process. Technol. 2004 vol. 157/158, s. 45-54, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.578

charakterystyka dynamiczna ; hipergraf ; układ mechaniczny

dynamical characteristics ; hypergraph ; mechanical system

11/14
Nr opisu: 0000007654
Automatyzacja procesu tłumaczenia zadań wyszukiwania danych wyrażonych w języku naturalnym.
[Aut.]: Małgorzata Bach.
W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. [V Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, 11-13 czerwca 2003 r.]. T. 1. Pod red. Z. Bubnickiego i A. Grzecha. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 356-363, bibliogr. 5 poz.

hipergraf ; diagram związków encji

hypergraph ; enity relationship diagram

12/14
Nr opisu: 0000012111
Komputerowo wspomagana analiza dyskretno-ciągłych układów mechanicznych.
[Aut.]: Tomasz Dzitkowski.
W: Inżynieria produkcji, zarządzanie, mechanika. Metody i techniki. Pod red. B. Skołud, A. Kampy. Gliwice : [Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2003, s. 23-32, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania ; z. 3)

hipergraf ; agregacja ; podatność dynamiczna ; synteza

hypergraph ; aggregation ; dynamic flexibility ; synthesis

13/14
Nr opisu: 0000009041
Modelling of discrete-continuous systems with linear conjugations using the method of matrix hybrid graphs and hypergraphs.
[Aut.]: Agnieszka Sękala, Jerzy Świder.
W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Eds: Bożena Skołud, Damian Krenczyk. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 478-485, bibliogr. 5 poz.

macierzowy graf hybrydowy ; hipergraf

matrix hybrid graph ; hypergraph

14/14
Nr opisu: 0000002333
Graph of a discrete - continuous model as an needed condition for the synthesis of longitudinally vibrating mechanical systems.
[Aut.]: Andrzej Buchacz, Tomasz Dzitkowski.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.

graf biegunowy ; hipergraf ; wibracja wzdłużna

polar graph ; hypergraph ; longitudinal vibration

stosując format:
Nowe wyszukiwanie