Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HEURISTIC METHODS
Liczba odnalezionych rekordów: 34



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000124309   
Model of identity verification support system based on voice and image samples.
[Aut.]: Dawid Połap.
-J. Univ. Comput. Sci. 2018 vol. 24 no. 4, s. 460-474, bibliogr. 21 poz.
Special issue: Advances in security and privacy of multimodal interfaces. Eds. Robertas Damasevicius, Marcin Woźniak, Vicente Alarcon-Aquino, Ivan Ganchev, Wei Wei. Impact Factor 0.910. Punktacja MNiSW 20.000

sieć neuronowa ; metody heurystyczne ; system interaktywny

neural network ; heuristic methods ; interactive systems

2/34
Nr opisu: 0000107913   
Graphic object feature extraction system based on Cuckoo Search Algorithm.
[Aut.]: Marcin Woźniak, Dawid Połap, C. Napoli, E. Tramontana.
-Expert Syst. Appl. 2016 vol. 66 s. 20-31, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 3.928. Punktacja MNiSW 35.000

przetwarzanie obrazu ; wyszukiwanie po punktach kluczowych ; inteligencja obliczeniowa ; metody heurystyczne

image processing ; key-points search ; computational intelligence ; heuristic methods

3/34
Nr opisu: 0000105644   
Assembly line balancing problem with quality inspection stations.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Proceedings of the 2015 IEEE 7th International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics (RAM), 15-17 July 2015, Angkor Wat, Cambodia. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 89-94, bibliogr. 15 poz.

problem balansowania linii montażowej ; metody heurystyczne ; wskaźnik jakości

assembly line balancing problem ; heuristic methods ; quality indicator

4/34
Nr opisu: 0000097068   
Dwukierunkowa heurystyka balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 557-567, bibliogr. 19 poz.

problem balansowania linii montażowej ; metody heurystyczne ; współczynnik jakości

assembly line balancing problem ; heuristic methods ; quality factor

5/34
Nr opisu: 0000103229      
Probabilistic model-building algorithms as tool to find optimum of a function.
[Aut.]: A. Reichel, Iwona Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mat. Stosow. 2015 z. 5, s. 79-97, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

algorytm PBIL ; algorytm cGA ; metody heurystyczne ; optymalizacja funkcji

population-based incremental learning ; compact genetic algorithm ; heuristic methods ; function optimization

6/34
Nr opisu: 0000099313   
Complex production structures in assembly processes.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
-Int. J. Mater. Mech. Manuf. 2014 vol. 2 no. 2, s. 150-154, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

linia montażowa ; metody heurystyczne ; struktura gniazdowa ; szacowanie wyniku końcowego

assembly line ; heuristic methods ; job shop structure ; estimation of final result

7/34
Nr opisu: 0000099333
Idle times in complex assembly structures.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC 2014, Podbanske, Slovakia, September 23rd - 26th 2014. [Dokument elektroniczny]. Kosice : Technicka Univerzita v Kosicach, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 7 poz.

proces montażu ; metody heurystyczne ; miara jakości

assembly process ; heuristic methods ; quality measure

8/34
Nr opisu: 0000092133
Numerical simulation of the vascular solid tumour growth model and therapy - parallel implementation.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Damian Borys, Sebastian Student, Andrzej Świerniak.
W: Information technologies in biomedicine. Vol. 3. Eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. Cham : Springer, 2014, s. 261-270, bibliogr. 21 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 283 2194-5357)

guz ; model wzrostu ; wdrożenie równoległe ; optymalizacja terapii ; metody heurystyczne

tumour ; growth model ; parallel implementation ; therapy optimization ; heuristic methods

9/34
Nr opisu: 0000099326
Performance criteria in different assembly line structures.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Congresso Nacional de Matematica Aplicada a Industria. CNMAI 2014, Caldas Novas - Goias, 18-21 de novembro de 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 25 poz.

problem balansowania linii montażowej ; metody heurystyczne ; kryteria wydajności

assembly line balancing problem ; heuristic methods ; performance criteria

10/34
Nr opisu: 0000092293
Metody heurystyczne w prognozowaniu.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
W: Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda. Warszawa : Difin, 2013, s. 91-108

metody heurystyczne ; prognozowanie kosztów ; metoda ekspercka

heuristic methods ; costs forecasting ; expert method

11/34
Nr opisu: 0000092297
Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda.
Warszawa : Difin, 2013, 150 s.

racjonalizacja kosztów ; prognozowanie kosztów ; rachunkowość finansowa ; koszty ; zarządzanie kosztami ; metody heurystyczne

costs rationalization ; costs forecasting ; financial accounting ; costs ; cost management ; heuristic methods

12/34
Nr opisu: 0000132250
Przegląd algorytmów szeregowania zadań w systemach produkcji wieloasortymentowej i wielowersyjnej.
[Aut.]: Marcin* Zemczak.
W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji. Zbiór prac. R. 6. Red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Micieta. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013, s. 101-108, bibliogr. 24 poz.

szeregowanie zadań ; metody heurystyczne ; system produkcji wieloasortymentowej i wielowersyjnej

task scheduling ; heuristic methods ; multi-range and multi-version production system

13/34
Nr opisu: 0000082278   
Different structures of manufacturing systems in low production demand.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
-J. Mach. Eng. 2012 vol. 12 no. 3, s. 91-104, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

balansowanie linii montażowej ; metody heurystyczne ; końcowa ocena wyników

assembly line balancing ; heuristic methods ; final results estimation

14/34
Nr opisu: 0000070742
Metody identyfikacji potrzeb innowacyjnych ze szczególnym odniesieniem do rozwiązań technologicznych.
[Aut.]: Jolanta Baran.
W: Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne. Praca zbiorowa. Pod red.: J. Łącznego, J. Baran, A. Ryszko. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012, s. 69-96, bibliogr.

innowacyjność ; metody heurystyczne ; technologia środowiskowa

innovation ; heuristic methods ; environmental technology

15/34
Nr opisu: 0000074611   
Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Andrzej Pułka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 236 s., bibliogr. 251 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 396)
Rozprawa habilitacyjna

projektowanie systemów elektronicznych ; modelowanie systemów elektronicznych ; metody heurystyczne ; system elektroniczny ; weryfikacja ; testowanie

electronic systems design ; electronic systems modelling ; heuristic methods ; electronic system ; verification ; testing

16/34
Nr opisu: 0000100049
Zastosowanie algorytmu genetycznego do projektowania harmonogramu przewozów.
[Aut.]: Aleksander Król.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2012 R. 19 nr 9, dysk optyczny (CD-ROM) s. 579-581, bibliogr. 23 poz.
CD-ROM zawiera materiały z XVI Międzynarodowej konferencji naukowej TransComp, Zakopane 3-6 grudzień 2012. Punktacja MNiSW 4.000

algorytm genetyczny ; harmonogram przewozów ; usługi transportowe ; metody heurystyczne

genetic algorithm ; transport scheduling ; transport services ; heuristic methods

17/34
Nr opisu: 0000071854   
Cycle time in assembly line balancing problem.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: International Conference on Systems Engineering. ICSEng 2011, Las Vegas, 16-18 August, 2011. Proceedings. Ed. by H. Selvaraj and D. Zydek. Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 171-174, bibliogr. 7 poz.

balansowanie linii montażowej ; system wytwarzania ; rozkład zadań ; czas cyklu ; metody heurystyczne

assembly line balancing ; manufacturing system ; schedule planning ; cycle time ; heuristic methods

18/34
Nr opisu: 0000069862   
Metody heurystyczne w procesie wdrażania innowacji.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 57-63, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

metody heurystyczne ; innowacja ; konkurencyjność ; przedsiębiorstwo

heuristic methods ; innovation ; competitiveness ; enterprise

19/34
Nr opisu: 0000090588
Dwukryterialna heurystyka dla rozwiązywania problemu balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: XIV Konferencja Logistyki Stosowanej. Total Logistic Management. TLM 2010, Zakopane, 02-04 grudnia 2010 r. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 12 poz.

metody heurystyczne ; problem balansowania linii montażowej ; ergonomia

heuristic methods ; assembly line balancing problem ; ergonomics

20/34
Nr opisu: 0000066822
Heurystyka koncentracji dla problemu lokalizacji systemów G/G/1 z różnymi klasami klientów.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 54, s. 85-100, bibliogr. 25 poz.

system masowej obsługi ; system kolejkowy ; metody heurystyczne ; obsługa klienta

mass service system ; queueing system ; heuristic methods ; customer service

21/34
Nr opisu: 0000056757
Metody heurystyczne w analizie systemowej zarządzania bezpieczeństwem pracy.
[Aut.]: Zygmunt Korban.
-Wiad. Gór. 2010 R. 61 nr 4, s. 237-242, bibliogr. 10 poz.

metody heurystyczne ; zarządzanie bezpieczeństwem ; bezpieczeństwo pracy

heuristic methods ; security management ; occupational safety

22/34
Nr opisu: 0000063454   
Rule weights in a neuro-fuzzy system with a hierarchical domain partition.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 2, s. 337-347, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 0.794

system rozmyty ; metody heurystyczne ; strojenie wagi

fuzzy network ; heuristic methods ; weight tuning

23/34
Nr opisu: 0000083045
Wielokryterialne zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi typu M/M/s.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
W: Metody ilościowe i informatyka w ekonomii. Red. A. Harlecki. Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 20-30, bibliogr. 26 poz. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 2 1429-673X)

system masowej obsługi ; centrum serwisowe ; metody heurystyczne

mass service system ; service center ; heuristic methods

24/34
Nr opisu: 0000090623
Station and line efficiency in assembly lines.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Twentieth International Conference on Systems Engineering. ICSE2009, Coventry University, 8-10 September 2009. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. K. J. Burnham, O. C. L. Haas. Coventry University. Control Theory and Applications Centre. Coventry : Coventry University, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 185-188, bibliogr. 9 poz.

linia montażowa ; metody heurystyczne ; wydajność linii ; wydajność stacji

assembly line ; heuristic methods ; line efficiency ; station efficiency

25/34
Nr opisu: 0000041075   
Analiza wydajności stacji i linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 51-56, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

linia montażowa ; balansowanie linii montażowej ; efektywność ; wydajność ; metody heurystyczne

assembly line ; assembly line balancing ; efficiency ; heuristic methods

26/34
Nr opisu: 0000050895
Assembly line - final solutions problems.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: Design methods for industrial practice. Ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 155-158, bibliogr. 8 poz.

linia montażowa ; system produkcyjny ; metody heurystyczne

assembly line ; manufacturing system ; heuristic methods

27/34
Nr opisu: 0000041098   
Całkowitoliczbowy algorytm ewolucyjny dla problemu balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Tomasz* Primke, Zdzisław** Duda.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 85-91, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

balansowanie linii montażowej ; linia montażowa ; algorytm ewolucyjny ; metody heurystyczne ; kodowanie całkowitoliczbowe

assembly line balancing ; assembly line ; evolutionary algorithm ; heuristic methods ; integer encoding

28/34
Nr opisu: 0000038579   
Determinanty rozwoju partnerstwa logistycznego w Polsce.
[Aut.]: Zbigniew Żebrucki.
W: Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 142-154, bibliogr. 19 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 159)

partnerstwo logistyczne ; metody heurystyczne ; metoda grupowej oceny ekspertów

logistic partnership ; heuristic methods ; expert group evaluation method

29/34
Nr opisu: 0000041506   
Kryteria wyboru portfela projektów nowych wyrobów w przedsiębiorstwach branży wykładzin podłogowych.
[Aut.]: Mirosław Matusek.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 3, s. 95-107, bibliogr. 14 poz.

nowy produkt ; branża wykładzin podłogowych ; wybór projektu ; metody heurystyczne

new product ; covering floor industry ; project choice ; heuristic methods

30/34
Nr opisu: 0000046530
Metoda ekspercko-matematyczna w analizie zjawisk ekonomicznych.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 33-38, bibliogr. 10 poz.

metody heurystyczne ; metoda ekspercka ; analiza zjawisk ekonomicznych ; badania rynkowe

heuristic methods ; expert method ; economic phenomena analysis

31/34
Nr opisu: 0000030065
Grupowa ocena ekspertów w procesach decyzyjnych zarządzania.
[Aut.]: Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 187-197, bibliogr. 5 poz.

proces decyzyjny ; zarządzanie ; metoda grupowej oceny ekspertów ; metody heurystyczne

decision-making process ; management ; expert group evaluation method ; heuristic methods

32/34
Nr opisu: 0000029000   
Rebalans linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: XI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, [Jurata, 14-18 maja 2007 r.]. Warszawa : Wydaw. Wojskowej Akademii Techniczej, 2007, s. 305-315, bibliogr. 4 poz. (Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; vol. 56, nr spec. 1 1234-5865)

linia montażowa ; rebalans ; metody heurystyczne

assembly line ; re-balance ; heuristic methods

33/34
Nr opisu: 0000030049
Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu zgodności ekspertów.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 61-69, bibliogr. 8 poz.

metody heurystyczne ; metoda ekspercka ; taksonomia numeryczna ; badania ankietowe

heuristic methods ; expert method ; numerical taxonomy ; survey

34/34
Nr opisu: 0000029708
Przegląd metod prognozowania zatrudnienia.
[Aut.]: Marcin* Wilczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 275-292, bibliogr. 4 poz.

prognozowanie zatrudnienia ; metoda ekonometryczna ; metody heurystyczne ; burza mózgów ; metoda Delphi

employment forecasting ; econometric method ; heuristic methods ; brainstorming ; Delphi method

stosując format:
Nowe wyszukiwanie