Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HARD COAL RESOURCES
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000103904
Impact of the formal requirements and geological and mining conditions on the exploitation of hard coal resources in Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Borys* Borówka.
W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015. Science and technologies in geology, exploration and mining, 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 247-252 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby węgla kamiennego ; klasyfikacja ; pokład węgla ; eksploatacja

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal resources ; classification ; coal seam ; exploitation

2/12
Nr opisu: 0000091929   
Zasoby węgla kamiennego. Urabialność pokładów węglowych.
[Aut.]: Witold Biały.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 150 s., bibliogr. 65 poz.

węgiel kamienny ; górnictwo węgla kamiennego ; urabialność ; pokład węgla ; zasoby węgla kamiennego

hard coal ; hard coal mining ; workability ; coal bed ; hard coal resources

3/12
Nr opisu: 0000087407   
Wpływ deformacji górotworu na warunki ochrony powierzchni oraz zasoby użytkowe wód podziemnych przy podziemnym zgazowaniu węgla.
[Aut.]: Jan Palarski, Rafał Jendruś, Grzegorz Strozik.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 149-155, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zgazowanie węgla ; zgazowanie podziemne ; zasoby węgla kamiennego ; deformacja górotworu ; ochrona wód ; wody podziemne

coal gasification ; underground gasification ; hard coal resources ; rock mass deformation ; water protection ; underground water

4/12
Nr opisu: 0000084246   
Próba oceny technicznych możliwości eksploatacji zasobów pozabilansowych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Borys* Borówka.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 3, s. 169-185, bibliogr. 23 poz.

eksploatacja górnicza ; zasoby węgla kamiennego ; zasoby pozabilansowe

mining exploitation ; hard coal resources ; out-of-balance resources

5/12
Nr opisu: 0000058768
An assessment of prospective reserves for underground coal gasification in Poland.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
W: Deep mining challenges. International Mining Forum 2009, Kraków, 18-21 February 2009. Ed.by E. J. Sobczyk, J. Kicki, P. Saługa. Leiden : CRC Press, 2009, s. 157-168, bibliogr. 18 poz.

zasoby węgla kamiennego ; klasyfikacja pokładów węglowych ; zgazowanie węgla ; zgazowanie podziemne

hard coal resources ; coal beds classification ; coal gasification ; underground gasification

6/12
Nr opisu: 0000036769
Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Z. Lubosik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 182-189, bibliogr. 32 poz.

złoże resztkowe ; pokład węgla kamiennego ; zasoby węgla kamiennego

residual deposit ; hard coal bed ; hard coal resources

7/12
Nr opisu: 0000031562
Wpływ realizacji rządowego programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 na zmiany wielkości zasobów operatywnych (wg stanu na 31.12.2005 r.).
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
W: XXI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Paliwa dla energetyki - rynki i technologie, Zakopane, 7-10 października 2007. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2007, s. 633-644, bibliogr. 13 poz. (Polityka Energetyczna ; t. 10, z. spec. 2 1429-6675)

węgiel kamienny ; górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; zasoby węgla kamiennego ; żywotność kopalni

hard coal ; hard coal mine ; mining restructuring ; hard coal resources ; mine lifesplan

8/12
Nr opisu: 0000028639
Zasoby węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Karbo 2007 R. 52 nr 2, s. 71-72

węgiel kamienny ; zasoby węgla kamiennego ; Polska

hard coal ; hard coal resources ; Poland

9/12
Nr opisu: 0000023493   
Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach GZW. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Borys* Borówka.
Gliwice, 2006, 187 s., bibliogr. 98 poz. + 7 zał.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian** Probierz

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby węgla kamiennego ; kopalnia węgla kamiennego

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal resources ; hard coal mine

10/12
Nr opisu: 0000015293   
Kryteria kwalifikowania zasobów bilansowych do przemysłowych i nieprzemysłowych w górnictwie węgla kamiennego w praktyce kopalnianej.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
-Polit. Energ. 2005 t. 8 z. spec., s. 275-282, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; kopalnia węgla kamiennego ; zasoby węgla kamiennego

hard coal ; hard coal mine ; hard coal resources

11/12
Nr opisu: 0000008614
Stosowanie strugów węglowych środkiem do pełniejszego wykorzystania krajowych zasobów węgla kamiennego.
[Aut.]: Witold Biały.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 5, s. 25-31, bibliogr. 8 poz.

węgiel kamienny ; zasoby węgla kamiennego ; Polska ; strug węglowy

hard coal ; hard coal resources ; Poland ; coal plough

12/12
Nr opisu: 0000016691
Węgiel kamienny jako źródło czystej energii w Polsce.
[Aut.]: R. Ney, Wiesław* Blaschke, U. Lorenz, L. Gawlik.
W: Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski. Międzynarodowa konferencja, Katowice, 15-16 listopada 2004. Katowice : Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 2004, s. 224-240, bibliogr. 11 poz.

węgiel kamienny ; wytwarzanie energii elektrycznej ; czysta energia ; zasoby węgla kamiennego ; wzbogacanie węgla ; jakość węgla ; cena węgla ; sektor energetyczny

hard coal ; electricity generation ; clean energy ; hard coal resources ; coal enrichment ; coal quality ; coal price ; energy sector

stosując format:
Nowe wyszukiwanie