Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GEOTOURISM
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/47
Nr opisu: 0000132108
Historia zapisana w kamieniu.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda-Pilecki.
W: Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii. Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Janusza Skoczylasa. Red. Michalina Dzwoniarek-Konieczna, Marta Węcławska. Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2019, s. 251-253, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kamień ; geostanowisko ; obiekty przyrody nieożywionej ; geoturystyka

stone ; geosite ; inanimated nature objects ; geotourism

2/47
Nr opisu: 0000128731
Stan, zagospodarowanie i wykorzystanie surowca skalnego wybranych kamieniołomów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Marek Marcisz, W. M. Lorenc.
W: Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii. Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Janusza Skoczylasa. Red. Michalina Dzwoniarek-Konieczna, Marta Węcławska. Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2019, s. 105-113, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

geoturystyka ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; kamieniołom

geotourism ; Upper Silesian Coal Basin ; quarry

3/47
Nr opisu: 0000137738
Zjawiska geotermalne w rejonie Larderello.
[Aut.]: Łukasz Gawor, M. Kobylańska.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 41-42. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2019, s. 144-147

Larderello ; energetyka geotermalna ; geoturystyka

Larderello ; geothermal energy ; geotourism

4/47
Nr opisu: 0000098235
Erratics of Pleistocene glaciation in Upper Silesia as geotourist attractions.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Ewa* Makosz.
W: Geotourism development & history of mining in Central Europe. Geotour & IRSE 2014, Miskolc, Hungary, October 16-18, 2014. Conference proceedings. Ed. by L'ubomir Strba. Kosice : Technical University of Kosice, 2014, s. 103-111

głaz narzutowy ; geoturystyka ; atrakcja geoturystyczna ; zlodowacenie ; Górny Śląsk

erratic ; geotourism ; geotouristic attraction ; glaciation ; Upper Silesia

5/47
Nr opisu: 0000088249
Coal-mining waste dumps as geotourist objects exemplified on Ruhr District and Upper Silesian Coal Basin - comparison and valorization analysis.
[Aut.]: Łukasz Gawor.
-Cuprum 2013 nr 3, s. 45-51, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zwałowisko pogórnicze ; waloryzacja ; rekultywacja ; geoturystyka ; Zagłębie Ruhry ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

post-mining dumping ground ; valorization ; reclamation ; geotourism ; Ruhr Basin ; Upper Silesian Coal Basin

6/47
Nr opisu: 0000114485   
Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia Ruhry.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Anna* Szmatłoch, P. Dolnicki.
-Pr. Komis. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr. 2013 Vol. 24, s. s. 106-118, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Wybrane problemy rozwoju usług turystycznych. Pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Punktacja MNiSW 12.000

zwałowisko pogórnicze ; waloryzacja ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych ; geoturystyka ; Zagłębie Ruhry

post-mining dumping ground ; valorization ; post-industrial land development ; geotourism ; Ruhr Basin

7/47
Nr opisu: 0000081075   
Walory geoturystyczne skandynawskich eratyków rejonu Gliwic.
[Aut.]: Ewa* Makosz, Katarzyna Stanienda.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 3, s. 57-72, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

geoturystyka ; eratyk skandynawski ; głaz narzutowy

geotourism ; Scandinavian erratic ; erratic

8/47
Nr opisu: 0000097884
Waloryzacja zwałowisk pogórniczych jako obiektów geoturystycznych na przykładzie Zagłębia Ruhry.
[Aut.]: Łukasz Gawor, Anna* Szmatłoch, P. Dolnicki.
W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Poland, 3-4 grudnia 2012 = Main theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and services in the development of knowledge-based economy. Pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu. Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012, s. 34

zwałowisko pogórnicze ; rekultywacja terenów zdegradowanych ; zagospodarowanie przestrzenne ; waloryzacja ; geoturystyka ; Zagłębie Ruhry ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

post-mining dumping ground ; reclamation of degraded areas ; site planning ; valorization ; geotourism ; Ruhr Basin ; Upper Silesian Coal Basin

9/47
Nr opisu: 0000075632   
Geotouristic product - saline solutions of Dębieńsko.
[Aut.]: Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik.
-GeoSci. Eng. 2011 vol. 57 no. 2, s. 33-40, bibliogr. 13 poz.

geoturystyka ; Zakład Odsalania "Dębieńsko" ; zasolone wody dołowe

geotourism ; "Dębieńsko" Desalination Plant ; saline mine water

10/47
Nr opisu: 0000069854   
Geotouristic qualities of "Chełm" hummock triassic.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Marek Marcisz.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 3, s. 169-181, bibliogr. 10 poz.

geoturystyka ; wapień triasowy ; Garb Chełmu

geotourism ; Triassic limestone ; Chełm Hummock

11/47
Nr opisu: 0000070411
Nieudostępnione podziemia tarnogórskie w rejonie Kopalni Zabytkowej i Szybu "Staszic" i możliwość ich wykorzystania dla celów geoturystycznych.
[Aut.]: Agnieszka* Kroczek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2011. Konferencja naukowa, Gliwice, 23 listopada 2011. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-19, bibliogr. 13 poz.

Tarnowskie Góry ; geoturystyka ; Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych ; Szyb Staszic

Tarnowskie Góry ; geotourism ; Historic Silver Mine ; Staszic Shaft

12/47
Nr opisu: 0000083351   
Post-mining dumping grounds as geotourist atractions in the Upper Silesian Coal Basin and the Ruhr district.
[Aut.]: Łukasz Gawor, A. Jankowski, R. Ruman.
-Morav. Geograph. Reports 2011 vol. 19 no. 4, s. 61-68, bibliogr. 15 poz.

geoturystyka ; dziedzictwo przemysłowe ; zwałowisko pogórnicze ; rekultywacja ; Polska ; Niemcy

geotourism ; industrial heritage ; post-mining dumping ground ; reclamation ; Poland ; Germany

13/47
Nr opisu: 0000066768   
Walory przyrody nieożywionej niektórych wysp zachodniej części Morza Bałtyckiego.
[Aut.]: Borys* Borówka, Marta* Kwaśny.
-Prz. Geol. 2011 R. 59 nr 6, s. 463-468, bibliogr. 9 poz.

geoturystyka ; Morze Bałtyckie ; budowa geologiczna

geotourism ; Baltic Sea ; geologic structure

14/47
Nr opisu: 0000097901
Walory turystyczne wybranych regionów Svalbardu na przykładzie Hornsundu, Isfjorden i Ziemi Północno-Wschodniej.
[Aut.]: Łukasz Gawor, P. Dolnicki.
W: Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Poland, 5-6 grudnia 2011 = Main theme of 27th International Scientific Conference on "The effect of innovation on the develoment of enterprises and economy in spatial systems". Pod red. Z. Zioło, T. Rachwała. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu. Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011, s. 32

geoturystyka ; atrakcyjność turystyczna ; środowisko przyrodnicze ; działalność innowacyjna ; usługi turystyczne ; Arktyka ; Svalbard ; Hornsund ; Ziemia Północno-Wschodnia ; Spitsbergen

geotourism ; tourist attractiveness ; natural environment ; innovative venture ; travel services ; Arctics ; Svalbard ; Hornsund ; Nordaustlandet ; Spitsbergen

15/47
Nr opisu: 0000070561
Likwidacja zagrożeń osuwiskowych w wąwozach lessowych szansą dziedzictwa geoturytycznego Kazimierza Dolnego.
[Aut.]: Marta* Kwaśny.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2010. [Konferencja, Gliwice, 24 listopada 2010]. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 10 poz.

osuwisko ; geoturystyka ; wąwóz lessowy ; Kazimierz Dolny

landslide ; geotourism ; loess guillie ; Kazimierz Dolny

16/47
Nr opisu: 0000070567
Obiekty geoturystyczne Czarnogóry.
[Aut.]: Monika* Holik, Ewa* Makosz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2010. [Konferencja, Gliwice, 24 listopada 2010]. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 12 poz.

Czarnogóra ; geoturystyka ; budowa geologiczna

Montenegro ; geotourism ; geologic structure

17/47
Nr opisu: 0000063046   
Odkrywkowa kopalnia miedzi Chuquicamata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 96-101, bibliogr. 8 poz.

Chile ; złoże miedzi ; kopalnia miedzi ; kopalnia odkrywkowa ; geoturystyka

Chile ; copper deposit ; copper mine ; open pit mine ; geotourism

18/47
Nr opisu: 0000070537
Walory geoturystyczne wapieni triasowych Garbu Chełma.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Marek Marcisz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2010. [Konferencja, Gliwice, 24 listopada 2010]. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 9 poz.

Garb Chełmu ; geoturystyka ; wapienie triasowe

Chełm Hummock ; geotourism ; Triassic limestone

19/47
Nr opisu: 0000058700   
Zabytki techniki górniczej i obiekty dziedzictwa kulturowego Spitsbergenu (Svalbard, Arktyka).
[Aut.]: Łukasz Gawor, P. Dolnicki.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 7/8, s. 74-77, bibliogr. 15 poz.

historia górnictwa ; dziedzictwo kulturowe ; zabytki techniki ; geoturystyka ; Arktyka

history of mining ; cultural heritage ; monuments of technics ; geotourism ; Arctics

20/47
Nr opisu: 0000063048   
Złoże Almaden - Hiszpania, czyli ludzie w rtęci - rtęć w ludziach.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 102-106, bibliogr. 9 poz.

Hiszpania ; kopalnia rtęci ; złoże rud rtęci ; geoturystyka

Spain ; mercury mine ; mercury ore deposit ; geotourism

21/47
Nr opisu: 0000076118   
Geologia Almerii - półpustynnej krainy Hiszpanii.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Geoturystyka 2009 nr 1/2 (16/17), s. 33-40, bibliogr. 8 poz.

Almeria ; Hiszpania ; budowa geologiczna ; surowce mineralne ; geoturystyka

Almeria ; Spain ; geological structure ; raw materials ; geotourism

22/47
Nr opisu: 0000070880
Marokański Atlas - atrakcja geoturystyczna północno-zachodniej Afryki.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 6 poz.

geoturystyka ; Atlas Marokański ; budowa geologiczna

geotourism ; Moroccan Atlas ; geologic structure

23/47
Nr opisu: 0000070833
Odkrycia paleontologiczne na terenach pogórniczych z okresu triasu - ery mezozoicznej w Krasiejowie.
[Aut.]: Aleksandra* Kowalik.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 9 poz.

teren pogórniczy ; zagospodarowanie terenu ; geoturystyka ; Dinopark Krasiejów ; paleontologia ; mezozoik ; dinozaur

post-mining area ; land development ; geotourism ; Dinopark Krasiejów ; paleontology ; Mesozoic ; dinosaur

24/47
Nr opisu: 0000098247
Perspectives of development of geotourism in the industrial regions of Ruhr District and Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Łukasz Gawor.
W: Valorizacija i očuvane potencijala Podunavla. Međunarodna konferencija, Banja Luka, Republika Srpska, 28-29 maj 2009. Zbornik radova. Ljubljana : Univerza v Ljubljani. Naravoslovnotehniska fakulteta. Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2009, s. 160-167

geoturystyka ; dziedzictwo przemysłowe ; zwałowisko pogórnicze ; rekultywacja

geotourism ; industrial heritage ; post-mining dumping ground ; reclamation

25/47
Nr opisu: 0000070827
Walory geoturystyczne skandynawskich eratyków rejonu Gliwic.
[Aut.]: Ewa* Hepa, Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15, bibliogr. 5 poz.

geoturystyka ; eratyk skandynawski ; głaz narzutowy ; Gliwice

geotourism ; Scandinavian erratic ; glacial erratic ; Gliwice

26/47
Nr opisu: 0000070870
Wybrane obiekty geoturystyczne Krety.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-17, bibliogr. 19 poz.

geoturystyka ; Kreta ; budowa geologiczna ; obiekt zabytkowy

geotourism ; Crete ; geologic structure ; historic building

27/47
Nr opisu: 0000070671
Zabytki techniki górniczej i obiekty dziedzictwa kulturowego jako atrakcje geoturystyczne Spitsbergenu i Ziemi Północno-Wschodniej (Svalbard, Arktyka).
[Aut.]: Piotr** Gawor, P. Dolnicki.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-11, bibliogr. 15 poz.

geoturystyka ; historia górnictwa ; dziedzictwo kulturowe ; Spitsbergen ; Svalbard ; Arktyka ; Ziemia Północno-Wschodnia

geotourism ; history of mining ; cultural heritage ; Spitsbergen ; Svalbard ; Arctics ; Nordaustlandet

28/47
Nr opisu: 0000043226
Atrakcje geoturystyczne zachodniej części Korsyki.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 208-210

Korsyka ; Korsyka Waryscyjska ; Korsyka Alpejska ; geoturystyka

Corsica ; Hercynian Corsica ; Alpine Corsica ; geotourism

29/47
Nr opisu: 0000042685
Chuquicamata - najgłębsza odkrywkowa kopalnia miedzi świata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geotechnika - Geotechnics 2008. XIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 14-17 października 2008 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2008, s. 25-35

kopalnia miedzi ; Chuquicamata ; Chile ; złoże miedzi ; geoturystyka

copper mine ; Chuquicamata ; Chile ; copper deposit ; geotourism

30/47
Nr opisu: 0000038611
Geotouristic qualities of Chełm Hummock basalts.
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska, Marek Marcisz, Katarzyna Stanienda.
-Gór. i Geol. 2008 t. 3 z. 1, s. 17-28, bibliogr. 8 poz.

bazalt ; geoturystyka ; Garb Chełmu

basalt ; geotourism ; Chelm Hummock

31/47
Nr opisu: 0000043227
Islandia - geoturystyczna atrakcja.
[Aut.]: Marek** Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 210-211

Islandia ; geoturystyka ; odnawialne źródła energii

Iceland ; geotourism ; renewable energy sources

32/47
Nr opisu: 0000043225
Skalne miasto Petra jako obiekt geoturystyczny.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 205-208

Petra ; skalne miasto ; geoturystyka ; atrakcja turystyczna

Petra ; rock city ; geotourism ; tourist attraction

33/47
Nr opisu: 0000098463
Kopalnia wegla brunatnego Garzweiler koncernu RWE Rheinbraun AG.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 57-60, bibliogr. 2 poz.

węgiel brunatny ; górnictwo odkrywkowe ; kopalnia węgla brunatnego Garzweiler ; Zagłębie Ruhry ; geoturystyka

lignite ; surface mining ; Lignite Coal Mine Garzweiler ; Ruhr Basin ; geotourism

34/47
Nr opisu: 0000022801
Obiekty geoturystyczne i zabytki kultury materialnej północno-zachodniej Libii.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 367-375, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1736 Górnictwo ; z. 273)

Libia ; geoturystyka ; obiekt geoturystyczny ; zabytki kultury

Libya ; geotourism ; geotouristic object ; culture monuments

35/47
Nr opisu: 0000098456
Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski.
Gliwice : [b.w.], 2006

geologia ; górnictwo ; geodezja ; geoturystyka ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa ; Zagłębie Ruhry

geology ; mining ; geodesy ; geotourism ; student practice ; professional practice ; Ruhr Basin

36/47
Nr opisu: 0000098454
Praktyka górniczo-geologiczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Zagłębiu Ruhry.
[Aut.]: Aneta Doniec-Kohut, Łukasz Gawor.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 11-14

geologia ; górnictwo ; geoturystyka ; Zagłębie Ruhry ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa ; sprawozdanie

geology ; mining ; geotourism ; Ruhr Basin ; student practice ; professional practice ; report

37/47
Nr opisu: 0000051923
Wycieczka naukowa studentów Geoturystyki.
[Aut.]: Borys* Borówka, Aleksander* Frejowski.
-Z Życia Pol. Śl. 2006/2007 nr 10/11, s. 19

geoturystyka ; atrakcja geoturystyczna ; wycieczka

geotourism ; geotouristic attraction ; excursion

38/47
Nr opisu: 0000022800
Zastosowanie odbiorników GPS w geoturystyce.
[Aut.]: Kazimierz** Miśkiewicz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 347-356, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1736 Górnictwo ; z. 273)

geoturystyka ; GPS ; odbiornik GPS

geotourism ; GPS ; GPS receiver

39/47
Nr opisu: 0000104874
Atrakcje geoturystyczne Spitsbergenu.
[Aut.]: Łukasz Gawor, P. Dolnicki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 179-188, bibliogr. 14 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Spitsbergen ; geoturystyka ; atrakcje geoturystyczne

Spitsbergen ; geotourism ; geotourist attractions

40/47
Nr opisu: 0000105000
Geoturystyka miejska na przykładzie Gliwic.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 221-230, bibliogr. 17 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

geoturystyka ; Gliwice

geotourism ; Gliwice

41/47
Nr opisu: 0000105148
Obiekty geoturystyczne regionu Highlands (Północna Szkocja).
[Aut.]: D. Rudzka, Ewa Krzeszowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 243-253, bibliogr. 15 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Szkocja ; geoturystyka ; obiekt geoturystyczny

Scotland ; geotourism ; geotourist object

42/47
Nr opisu: 0000021978
Obiekty geoturystyczne wschodniej części Ziemi Kłodzkiej.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 244-249

geoturystyka ; obiekt geoturystyczny

geotourism ; geotouristic object

43/47
Nr opisu: 0000105232
Projekt tras geoturystycznych na obszarze parku krajobrazowego "Chełmy" na Pogórzu Kaczawskim.
[Aut.]: B. Siwczyńska, Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 255-265, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

geoturystyka ; Park Krajobrazowy Chełmy ; trasa geoturystyczna ; projekt

geotourism ; Chełmy Landscape Park ; geotouristic route ; project

44/47
Nr opisu: 0000021884   
Wyspa Mon (Dania) - perłą turystyczną zachodniego Bałtyku.
[Aut.]: Borys* Borówka, Jacek Nowak.
-Geoturystyka 2005 t. 2 nr 2(3), s. 65-68, bibliogr. 6 poz.

geoturystyka ; klif ; budowa geologiczna ; walory turystyczne

geotourism ; cliff ; geological structure ; tourism values

45/47
Nr opisu: 0000013542
Krym - turystyczna perła Europy Wschodniej.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Borys* Borówka.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 1, s. 29-30

geoturystyka ; Politechnika Śląska

geotourism ; Silesian University of Technology

46/47
Nr opisu: 0000014281
Ostro pod wiatr, czyli relacja z I bałtyckiego rejsu Studenckiego Koła Naukowego "Geoturysta".
[Aut.]: J. Nowak, Borys* Borówka.
-Z Życia Pol. Śl. 2003/2004 nr 8, s. 30-32

geoturystyka ; Politechnika Śląska

geotourism ; Silesian University of Technology

47/47
Nr opisu: 0000013543
Śladami obiektów geoturystycznych Ziemi Kłodzkiej.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 1, s. 30-33

geoturystyka ; praktyka studencka ; Politechnika Śląska

geotourism ; student practice ; Silesian University of Technology

stosując format:
Nowe wyszukiwanie