Wynik wyszukiwania
Zapytanie: EMPLOYEE COMPETENCES
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000137263
Modelowanie kompetencji pracownika w kontekście rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Małgorzata Olender.
W: Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. 2. Cz. 2. Red. Ryszard Knosala. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, s. 651-660, bibliogr.

Przemysł 4.0 ; kompetencje pracownicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Industry 4.0 ; employee competences ; business management

2/11
Nr opisu: 0000137958
Simulators as an essential tool for shaping the competence of the aviation personnel.
[Aut.]: Jarosław Kozuba, Aleksander Sładkowski.
W: Research anthology on reliability and safety in aviation systems, spacecraft, and air transport. Vol. 1. Information Resources Management Association. Hershey : IGI Global, 2020, s. 487-529 bibliogr.

symulator lotu ; personel lotniczy ; kompetencje pracownicze

flight simulator ; aviation staff ; employee competences

3/11
Nr opisu: 0000129174   
Identyfikacja kluczowych kompetencji informatycznych pracowników w przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 130, s. 95-105, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje ; kompetencje pracownicze ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; kompetencje informatyczne

competences ; employee competences ; human resources management ; IT competences

4/11
Nr opisu: 0000116231   
Kompetencje informatyczne pracowników przedsiębiorstw.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 102, s. 35-42, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje ; kompetencje pracownicze ; kompetencje informatyczne ; przedsiębiorstwo

competences ; employee competences ; IT competences ; enterprise

5/11
Nr opisu: 0000111274   
Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Anna Kochmańska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 189-199, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

umiejętności miękkie ; przedsiębiorstwo innowacyjne ; kompetencje pracownicze

soft skills ; innovative enterprise ; employee competences

6/11
Nr opisu: 0000111235
Wybrane zagadnienia zachowań organizacyjnych. Podręcznik z ćwiczeniami.
[Aut.]: Katarzyna Tobór-Osadnik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 145 s., bibliogr. 212 poz.

zachowania organizacyjne ; kompetencje pracownicze ; motywowanie pracowników ; przywództwo ; kultura organizacyjna ; zespół pracowniczy

organizational behavior ; employee competences ; employees motivation ; leadership ; organizational culture ; working team

7/11
Nr opisu: 0000106428   
Wymagania kompetencyjne stawiane kierownikowi projektu w organizacji inteligentnej.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 325-337, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje pracownicze ; kierownik projektu ; organizacja inteligentna

employee competences ; project manager ; intelligent organization

8/11
Nr opisu: 0000089508   
Qualifications versus useful knowledge in metallurgical enterprise.
[Aut.]: Bożena Gajdzik, K. Grzybowska.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 1, s. 119-122, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

przedsiębiorstwo hutnicze ; kompetencje pracownicze ; wiedza ; rozwój organizacji

metallurgical enterprise ; employee competences ; knowledge ; organizational development

9/11
Nr opisu: 0000089339
Profil kompetencyjny zespołu mierniczych kopalni "X" w świetle pożądanych cech członka zespołu pracowniczego przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Katarzyna Tobór-Osadnik.
W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego. Monografia. Red. Anna Bluszcz. Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2013, s. 138-152, bibliogr. 23 poz.

profil kompetencyjny ; przedsiębiorstwo górnicze ; kompetencje pracownicze ; zarządzanie zasobami ludzkimi

competence profile ; mining company ; employee competences ; human resources management

10/11
Nr opisu: 0000085773   
Delegowanie uprawnień jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 59, s. 147-160, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

kompetencje pracownicze ; delegowanie uprawnień ; rozwój pracownika ; zaangażowanie pracownika

employee competences ; delegate entitlements ; worker's development ; worker's engagement

11/11
Nr opisu: 0000039803
Profil kompetencyjny inżyniera w opinii pracodawców, pracowników i studentów.
[Aut.]: Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska.
-Prz. Gór. 2008 t. 64 nr 6, s. 33-36, bibliogr. 7 poz.

inżynier ; edukacja wyższa ; uczelnia techniczna ; osobowość pracownika ; kompetencje pracownicze

engineer ; higher education ; technical university ; employee personality ; employee competences

stosując format:
Nowe wyszukiwanie