Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ELECTROCHEMICAL OXIDATION
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/8
Nr opisu: 0000138664   
Electrochemical oxidation of Ti15Mo alloy. The impact of anodization parameters on surface morphology of nanostructured oxide layers.
[Aut.]: M. Jarosz, L. Zaraska, M. Kozieł, Wojciech Simka, G. D. Sulka.
-Nanomaterials 2021 vol. 11 iss. 1, s. 1-14, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 4.324. Punktacja MNiSW 70.000

nanostrukturalna morfologia tlenku ; utlenianie elektrochemiczne ; stop Ti15Mo ; parametry anodowania

nanostructured oxide morphology ; electrochemical oxidation ; Ti15Mo alloy ; anodization parameters

2/8
Nr opisu: 0000066841   
Otrzymywanie powłok konwersyjnych na cynku metodą pasywacji anodowej.
[Aut.]: Artur Maciej, Wojciech Simka, G. Dercz, Ginter** Nawrat, Jerzy** Piotrowski.
W: Korozja 2011. X Ogólnopolska konferencja, Rytro, 12-16.06.2011. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2011, s. 477-481, bibliogr. 16 poz. (Ochrona przed Korozją ; R. 54, nr 7 0473-7733)

pasywacja cynku ; pasywacja anodowa ; utlenianie elektrochemiczne

zinc passivation ; anodic passivation ; electrochemical oxidation

3/8
Nr opisu: 0000049712   
Electrochemical treatment of aqueous solutions containing urea.
[Aut.]: Wojciech Simka, Jerzy** Piotrowski, A. Robak, Ginter** Nawrat.
-J. Appl. Electrochem. 2009 vol. 39 iss. 7, s. 1137-1143. Impact Factor 1.697

mocznik ; roztwór wodny ; materiał anodowy ; utlenianie elektrochemiczne ; oczyszczanie ścieków

urea ; aqueous solution ; anode material ; electrochemical oxidation ; wastewater treatment

4/8
Nr opisu: 0000050545
Investigation of Reactive Blue 81 electrooxidation at various electrode materials - kinetic parameters.
[Aut.]: E. Chrześcijańska, E. Kuśmierek, Ginter** Nawrat.
-Pol. J. Chem. 2009 vol. 83 nr 6, s. 1115-1126, bibliogr. 22 poz.

Reactive Blue 81 ; elektroda Ti/TiO2-RuO2 ; elektroda platynowa ; utlenianie elektrochemiczne

Reactive Blue 81 ; Ti/TiO2-RuO2 electrode ; platinum electrode ; electrochemical oxidation

5/8
Nr opisu: 0000027874   
Influence of anode material on electrochemical decomposition of urea.
[Aut.]: Wojciech Simka, Jerzy** Piotrowski, Ginter** Nawrat.
-Electrochim. Acta 2007 vol. 52 iss. 18, s. 5696-5703, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.848

mocznik ; materiał anodowy ; utlenianie elektrochemiczne ; oczyszczanie ścieków

urea ; anode material ; electrochemical oxidation ; wastewater treatment

6/8
Nr opisu: 0000022768
Elektrokatalityczne utlenianie pochodnych aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Wincenty** Turek, Jolanta** Maślińska-Solich.
W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 364, bibliogr. 5 poz.

aldehyd salicylowy ; utlenianie elektrokatalityczne ; utlenianie elektrochemiczne ; fenole

salicylic aldehyde ; electrocatalytic oxidation ; electrochemical oxidation ; phenols

7/8
Nr opisu: 0000008072
Badania procesu elektrochemicznego utleniania mocznika na elektrodzie Ti/Pt.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, A. Koszałka.
-Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S1, s. 131-137, bibliogr. 10 poz.

oczyszczanie ścieków ; utlenianie elektrochemiczne ; mocznik

wastewater treatment ; electrochemical oxidation ; urea

8/8
Nr opisu: 0000008076
Zastosowanie metody elektrochemicznej do usuwania mocznika z roztworów wodnych.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, J. Schlesinger.
-Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S2, s. 327-334, bibliogr. 10 poz.

utlenianie elektrochemiczne ; mocznik ; ścieki przemysłowe

electrochemical oxidation ; urea ; industrial wastewater

stosując format:
Nowe wyszukiwanie