Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CUSTOMER CAPITAL
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000112291   
Bariery w wykorzystaniu crowdsourcingu na potrzeby budowania kapitału klienta.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 39-51, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kapitał klienta ; społeczność wirtualna ; kultura organizacyjna ; potencjał wiedzy

customer capital ; virtual community ; organizational culture ; potential of knowledge

2/18
Nr opisu: 0000114323   
Relacje z klientami w kanałach dystrybucji wartości a wartość przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 55-65, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

relacje ; kapitał klienta ; wartość przedsiębiorstwa

relations ; customer capital ; company value

3/18
Nr opisu: 0000111530
Strategies for using virtual communities in building customer capital.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: The 4th International Conference on Marketing. ICOM-2016, 26th-27th May 2016, Bangkok, Thailand. Book of abstracts. Nugegoda : The International Institute of Knowledge Management, 2016, s. 41

zasoby wiedzy ; kapitał klienta ; społeczność wirtualna

knowledge resources ; customer capital ; virtual community

4/18
Nr opisu: 0000106174   
Dochód konsumenta jako determinanta rentowności liderów rynku piwowarskiego w Polsce.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 15-28, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dochód konsumenta ; kapitał klienta ; wartość przedsiębiorstwa ; rentowność klienta

customer income ; customer capital ; enterprise value ; client profitability

5/18
Nr opisu: 0000095222
Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
Warszawa : CeDeWu, 2015, 380 s., bibliogr.

wartość przedsiębiorstwa ; kapitał klienta ; klient ; branża piwowarska

enterprise value ; customer capital ; customer ; brewing industry

6/18
Nr opisu: 0000099993   
Percepcja i pomiar wartości klienta w kanałach dystrybucji na przykładzie branży piwowarskiej.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 67-81, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klient ; wartość klienta ; dochód ; kapital kliencki

customer ; customer value ; income ; customer capital

7/18
Nr opisu: 0000097542
Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
Warszawa : CeDeWu, 2015, 174 s., bibliogr. 208 poz.

kapitał klienta ; wartość przedsiębiorstwa ; klient ; cross-selling

customer capital ; enterprise value ; client ; cross-selling

8/18
Nr opisu: 0000111140
Social relations and environmental influence as a determinant of customer capital.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Oecon. Copernicana 2015 vol. 6 nr 2, s. 109-128, bibliogr.. Punktacja MNiSW 11.000

klient ; kapitał klientów ; wartość przedsiębiorstwa ; relacje biznesowe

customer ; customer capital ; company value ; business relationships

9/18
Nr opisu: 0000106181   
Wybrane czynniki demograficzne jako determinanta lojalności klientów.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 29-38, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

lojalność klienta ; kapitał klienta ; czynnik demograficzny ; postawa klienta

customer loyalty ; customer capital ; demographic factor ; customer attitude

10/18
Nr opisu: 0000089279   
Customer capital components and customer satisfaction on the beer market in Poland - research results.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Cas. Znalostni Spol. / J. Knowl. Soc. 2013 R. 1 c. 1, s. 1-6, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kapitał klienta ; wartość dla klienta ; marka ; relacje

customer capital ; value for customer ; brand ; relations

11/18
Nr opisu: 0000089276
Factors determining resource potential of the consumers of beer in Poland.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 116-120, bibliogr. 12 poz.

kapital kliencki ; referencje ; rekomendacje ; potencjalny konsument

customer capital ; references ; recommendations ; potential consumer

12/18
Nr opisu: 0000111145   
Strategie budowania kapitału klienta w branży piwowarskiej - wybrane aspekty.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2013 nr 64/1, s. 503-512, bibliogr. 22 poz.
Tytuł zeszytu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 1. Red. E. Urbańczyk [i in.]. Punktacja MNiSW 9.000

klient ; kapitał klientów ; wartość przedsiębiorstwa ; relacje biznesowe

customer ; customer capital ; company value ; business relationships

13/18
Nr opisu: 0000089273   
Lojalność klientów jako czynnik determinujący wartość kapitału klienta.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2012 nr 55, s. 529-555, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

kapitał klientów ; lojalność pozorna ; lojalność rzeczywista ; wartość klienta

customer capital ; apparent loyalty ; real loyalty ; customer value

14/18
Nr opisu: 0000083369
Issues related to measuring customer capital in an accounting system.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: Actual questions of economic and human sciences ´10. Proceedings of the Interdisciplinary Scientific Colloquium, Bratislava, December 17, 2010 = Aktualne otazky ekonomickych a humanitnych vied ´10. Zbornk prispevkov z interdisciplinarneho vedeckeho kolokvia. [Dokument elektroniczny]. Braticlava : Slovenska Technicka Univerzita, 2011, Dysk optyczny (CD-ROM) s. 33-44, bibliogr. 14 poz.

kapitał klienta ; koszty ; cykl życia klienta

customer capital ; costs ; customer lifetime value

15/18
Nr opisu: 0000083370
The impact of the crisis on the change in customer value in the brewing industry.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: Actual questions of economic and human sciences ´10. Proceedings of the Interdisciplinary Scientific Colloquium, Bratislava, December 17, 2010 = Aktualne otazky ekonomickych a humanitnych vied ´10. Zbornk prispevkov z interdisciplinarneho vedeckeho kolokvia. [Dokument elektroniczny]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2011, Dysk optyczny (CD-ROM) s. 45-55, bibliogr. 10 poz.

kapitał kliencki ; wartość niematerialna ; przedsiębiorstwo

customer capital ; immaterial value ; enterprise

16/18
Nr opisu: 0000074795   
Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 17-31, bibliogr.

wartość klienta ; lojalność klienta ; kapitał klienta

customer value ; customer loyalty ; customer capital

17/18
Nr opisu: 0000058241   
EVA in the process of evaluating customer capital.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
-Forum. Stat. Slovacum 2009 nr 4, s. 8-13, bibliogr. 8 poz.

kapitał kliencki ; wartość firmy ; zadowolenie klienta ; miara kapitału klienta

customer capital ; value of the business ; customer satisfaction ; measuring customer capital

18/18
Nr opisu: 0000076812
Drzewo wartości w procesie kreowania kapitału klienta.
[Aut.]: Wiesława* Caputa.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 205-216, bibliogr. 18 poz.

kapitał klienta ; wartość przedsiębiorstwa ; drzewo wartości ; łańcuch wartości

customer capital ; enterprise value ; value tree ; value chain

stosując format:
Nowe wyszukiwanie