Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMICAL REACTOR
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000105936
A predictable chaos.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
W: 9th CHAOS 2016. Chaotic modeling and simulation. International conference, London, U.K., 23-26 May 2016. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 14-15, bibliogr. 4 poz.

chaos ; szereg czasowy ; reaktor chemiczny ; nieciągłość ; diagram Feigenbauma

chaos ; time series ; chemical reactor ; intermittency ; Feigenbaum diagram

2/22
Nr opisu: 0000107552   
Predictability of a system with transitional chaos.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Chaotic Model. Simul. 2016 no. 1, s. 43-50, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

chaos ; reaktor chemiczny ; oscylacja ; szeregi czasowe ; czas Lapunova

chaos ; chemical reactor ; oscillation ; time series ; Lyapunov time

3/22
Nr opisu: 0000108801
Przewidywalny chaos.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
W: VI Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '16. Gliwice : [b.w.], 2016, s. 22, bibliogr. 2 poz.

chaos ; reaktor chemiczny ; diagram Feigenbauma ; nieciągłość

chaos ; chemical reactor ; Feigenbaum diagram ; intermittency

4/22
Nr opisu: 0000099935
A transitional chaos.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
W: 8th CHAOS 2015. Chaotic modeling and simulation. International conference, Paris, France, 26-29 May 2015. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 15-16, bibliogr. 1 poz.

chaos ; reaktor chemiczny ; układ dyskretny ; czas Lapunova

chaos ; chemical reactor ; discrete system ; Lyapunov time

5/22
Nr opisu: 0000102638
Badanie dyspersji wzdłużnej materiału odpadów na podstawowych konstrukcjach rusztów urządzeń do termicznego przekształcania odpadów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
W: Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne. Praca zbiorowa. Pod red. Marcina Landrata. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2015, s. 59-66, bibliogr. 10 poz.

termiczne przekształcanie odpadów ; reaktor chemiczny ; współczynnik dyspersji wzdłużnej ; analiza wymiarowa ; spalanie odpadów ; ruszt

thermal waste treatment ; chemical reactor ; longitudinal coefficient of dispersion ; dimensional analysis ; waste incineration ; grate

6/22
Nr opisu: 0000100668   
Chaotic oscillations of coupled chemical reactors.
[Aut.]: Marek* Berezowski, D. Dubaj.
-Chaos Solitons Fractals 2015 vol. 78, s. 22-25, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.611. Punktacja MNiSW 30.000

chaos ; oscylacja ; diagram Feigenbauma ; bifurkacja ; reaktor chemiczny

chaos ; oscillation ; Feigenbaum diagram ; bifurcation ; chemical reactor

7/22
Nr opisu: 0000094149   
Identification of the oscillation period of chemical reactors by chaotic sampling of the conversion degree.
[Aut.]: Marcin Lawnik, Marek* Berezowski.
-Chem. Process Eng. 2014 vol. 35 no. 3, s. 387-393, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.653. Punktacja MNiSW 15.000

reaktor chemiczny ; próbkowanie adaptacyjne ; identyfikacja sygnału

chemical reactor ; adaptive sampling ; signal identification

8/22
Nr opisu: 0000095599   
Parametry przepływowe jako kryterium doboru urządzeń termicznego unieszkodliwiania odpadów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2014 vol. 16 nr 4, s. 161-166, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

spalanie odpadów ; reaktor chemiczny ; parametry przepływowe

waste incineration ; chemical reactor ; flow parameters

9/22
Nr opisu: 0000086801   
Crisis phenomenon in a chemical reactor with recycle.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Chem. Eng. Sci. 2013 vol. 101, s. 451-453, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 2.613. Punktacja MNiSW 35.000

reaktor chemiczny ; dynamika nieliniowa ; kryzysowy chaos ; recyrkulacja ; szereg czasowy ; widmo amplitudowe

chemical reactor ; nonlinear dynamics ; crisis chaos ; recycle ; time series ; amplitude spectrum

10/22
Nr opisu: 0000070437   
Chaotic dynamics of chemical reactors system with multiply delay.
[Aut.]: Marek* Berezowski, Marcin Lawnik.
W: MATHMOD Vienna 2012. 7th Vienna Conference on Mathematical Modelling, Vienna, February 15-17, 2012. Full paper preprint volume. Eds: F. Breitenecker , I. Troch. Vienna University of Technology. Vienna : ARGE Simulation News, 2012, s. 1-2, bibliogr. 2 poz. (ARGESIM Report ; no. S38)

reaktor chemiczny ; chaos ; układ dynamiczny ; układ dyskretny ; opóźnienie czasowe

chemical reactor ; chaos ; dynamical system ; discrete system ; time delay

11/22
Nr opisu: 0000067628   
Bifurcation analysis of the conversion degrees in systems based on the cascade of tank reactors.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Chem. Eng. Sci. 2011 vol. 66 nr 21, s. 5219-5223, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.431. Punktacja MNiSW 35.000

reaktor chemiczny ; symulacja dynamiczna ; modelowanie matematyczne ; dynamika nieliniowa ; analiza numeryczna ; optymalizacja

chemical reactor ; dynamic simulation ; mathematical modelling ; nonlinear dynamics ; numerical analysis ; optimization

12/22
Nr opisu: 0000062693   
Eksperymentalno-teoretyczne badania procesu zgazowania biomasy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr* Plis.
Gliwice, 2010, 139 k., bibliogr. 65 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard* Wilk

biomasa ; reaktor chemiczny ; zgazowanie ; współspalanie

biomass ; chemical reactor ; gasification ; co-combustion

13/22
Nr opisu: 0000063592   
Intensyfikacja przereagowania cieplnie sprzężonych układów reaktorów chemicznych pracujących w systemie rewresyjnym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Bożena* Kulik.
Gliwice, 2010, 127 k., bibliogr. 74 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Marek* Berezowski

reaktor chemiczny ; termodynamika ; termochemia

chemical reactor ; thermodynamics ; thermochemistry

14/22
Nr opisu: 0000063185   
Patent. Polska, nr 207 089. Sposób doprowadzania i odbioru płynu zwłaszcza gazu z reaktora. Int. Cl. B01J 8/04, B01D 53/86.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan* Thullie, M. Bodzek, M. Kurpas, Alicja Kocur, Andrzej* Jarzębski.
Zgłosz. nr 364 648 z 30.01.2004. Opubl. 29.10.2010, 8 s.

reaktor chemiczny ; złoże reaktora ; doprowadzanie płynu ; odbiór płynu

chemical reactor ; reactor bed ; fluid supplying ; fluid collecting

15/22
Nr opisu: 0000054489
Obliczeniowe zagadnienia inżynierii reaktorów chemicznych.
[Aut.]: Michał** Palica, A. Burghardt.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 368 s.
Skrypt nr 2435

reaktor chemiczny ; reaktor izotermiczny ; reakcja chemiczna ; stechiometria ; statyka chemiczna

chemical reactor ; isothermal reactor ; chemical reaction ; stoichiometry ; chemical statics

16/22
Nr opisu: 0000016657   
Fractal character of basin boundaries in a tubular chemical reactor with mass recycle.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Chem. Eng. Sci. 2006 vol. 61 iss. 4, s. 1342-1345, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.629

reaktor chemiczny ; oscylator ; fraktal ; chaos

chemical reactor ; oscillator ; fractal ; chaos

17/22
Nr opisu: 0000020922   
Rozkład czasu przebywania materiału odpadów na ruszcie posuwistym i posuwisto-zwrotnym urządzeń do termicznego przekształcania odpadów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
-Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2005 vol. 2, s. 57-68, bibliogr. 6 poz.

utylizacja termiczna ; spalanie odpadów ; transport masy ; reaktor chemiczny ; tłuszcze odpadowe

thermal utilization ; waste incineration ; mass transport ; chemical reactor ; grease waste

18/22
Nr opisu: 0000097023   
Analiza pracy reaktorów rewersyjnych przy obecności sprzężeń bezpośrednich. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Monika* Kurpas.
Gliwice, 2004, 144 k., bibliogr. 99 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Jan* Thullie

reaktor rewersyjny ; reaktor katalityczny ; reaktor chemiczny ; gradient temperatury ; wtrysk międzystopniowy

reverse-flow reactor ; catalytic reactor ; chemical reactor ; temperature gradient ; interstage injection

19/22
Nr opisu: 0000010997
Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym.
[Aut.]: Marek* Berezowski, A. Grabski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 697-702, bibliogr. 2 poz.. Impact Factor 0.337

reaktor rurowy ; reaktor chemiczny ; reaktor nieadiabatyczny ; reaktor heterogeniczny ; sprzężenie zwrotne ; wymiennik ciepła ; faza stała ; oscylacja

tubular reactor ; chemical reactor ; nonadiabatic reactor ; heterogenous reactor ; feedback ; heat exchanger ; solid phase ; oscillation

20/22
Nr opisu: 0000011481   
Fraktalne obrazy z reaktora chemicznego.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Delta 2003 nr 7, s. 1

fraktal Mandelbrota ; urządzenie ; reaktor chemiczny ; reaktor rurowy ; model matematyczny

Mandelbrot's fractal ; device ; chemical reactor ; tubular reactor ; mathematical model

21/22
Nr opisu: 0000011471   
Periodic solutions in a porous catalyst pellet - homoclinic orbits.
[Aut.]: A. Burghardt, Marek* Berezowski.
-Chem. Eng. Sci. 2003 vol. 58 iss. 12, s. 2657-2670. Impact Factor 1.562

reaktor chemiczny ; cząstka katalityczna ; symulacja dynamiczna ; dynamika nieliniowa ; stabilność

chemical reactor ; catalytic particle ; dynamic simulation ; nonlinear dynamics ; stability ; periodic solution

22/22
Nr opisu: 0000123204
Flexible mathematical model for real-time simulation of exothermic chemical reactors.
[Aut.]: Mieczysław** Metzger.
W: Simulation in industry'99. 11th European Simulation Symposium 1999. ESS'99, October 26-28, 1999, Erlangen, Germany. Ed. by Graham Horton, Dietmar Moller and Ulrich Rude. Delft : SCS Europe Bvba, 1999, s. 425-429, bibliogr. 23 poz.

symulacja w czasie rzeczywistym ; modelowanie matematyczne ; reaktor chemiczny ; mieszanie nieidealne ; testowanie sterownika przemysłowego

real time simulation ; mathematical modelling ; chemical reactor ; imperfect mixing ; industrial controller testing

stosując format:
Nowe wyszukiwanie