Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIOFILTRATION
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000135017
Biofilters versus bioscrubbers and biotrickling filters: state-of-the-art biological air treatment.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec, D. Kasperczyk, M. Thomas.
W: From biofiltration to promising options in gaseous fluxes biotreatment. Recent developments, new trends, advances, and opportunities. Ed. by Gabriela Soreanu, Eric Dumont. Amsterdam : Elsevier, 2020, s. 29-51, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

biologiczne oczyszczanie powietrza ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological air treatment ; biofiltration ; biotrickling ; bioscrubbing ; emerging technology

2/13
Nr opisu: 0000114816   
Biological methods for odor treatment - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Kalemba, D. Kasperczyk, K. Urbaniec, V. Kozik.
-J. Clean. Prod. 2017 vol. 152, s. 223-241, bibliogr. 235 poz.. Impact Factor 5.651. Punktacja MNiSW 40.000

obróbka biologiczna zapachu ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological odor treatment ; biofiltration ; biotrickling filter ; bioscrubber ; emerging technology

3/13
Nr opisu: 0000071468
Kwasy halogenooctowe - oznaczanie oraz usuwanie z wody w reaktorze z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak.
-INSTAL 2012 nr 5, s. 55-58, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kwas halogenooctowy ; membrana ultrafiltracyjna ; analiza GC-MS ; biofiltracja

haloacetic acid ; ultrafiltration membrane ; GC-MS analysis ; biofiltration

4/13
Nr opisu: 0000070845
Biofiltracja lotnych związków organicznych za pomocą bakterii i grzybów mikroskopowych.
[Aut.]: S. Kirkowska, K. Ulfig, A. Wieczorek, B. Ambrożek, Grażyna Płaza.
W: Współczesna problematyka odorów. Pod red.: M. I. Szynkowskiej, J. Zwoździaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2010, s. 503-522, bibliogr.

biofiltracja ; lotne związki organiczne ; bakterie ; grzyby

biofiltration ; volatile organic compounds ; bacteria ; fungi

5/13
Nr opisu: 0000070511   
Statyka biofiltracji wybranych układów lotnych związków organicznych i złóż naturalnych.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel-Kurowska, A. Gawlik, Michał** Palica.
-Rocz. Ochr. Środ. 2010 t. 12, s. 649-662, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.231

biofiltracja ; model matematyczny ; keton etylo-metylowy

biofiltration ; mathematical model ; methyl-ethyl keton

6/13
Nr opisu: 0000070477   
Biofiltration of VOCs in the natural bed- modelling verification.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel-Kurowska, Michał** Palica, Łukasz* Kurowski.
W: 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. ESCAPE 18. Lyon, 2008. Ed. by B. Braunschweig, X. Joulia. Oxford : Elsevier, 2008, s. 1-6, bibliogr. 9 poz.

biofiltracja ; lotne związki organiczne ; modelowanie

biofiltration ; volatile organic compounds ; modelling

7/13
Nr opisu: 0000012448   
Biofiltracja lotnych związków organicznych.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Andrzej* Jarzębski, Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 442-445, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.104

lotne związki organiczne ; biofiltracja ; VOC

volatile organic compounds ; biofiltration ; VOC

8/13
Nr opisu: 0000017350   
Modelowanie procesu biofiltracji.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Michał** Palica.
-Rocz. Ochr. Środ. 2005 t. 7, s. 143-171, bibliogr. 48 poz.

biofiltracja ; gaz odlotowy ; oczyszczanie gazu

biofiltration ; flue gas ; gas cleaning

9/13
Nr opisu: 0000012447   
Opory przepływu gazu przez wybrane złoża czynne używane w biofiltracji.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 438-440, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.104

biofiltracja ; opór przepływu ; przepływ gazu ; złoże filtracyjne

biofiltration ; flow resistance ; gas flow ; filter bed

10/13
Nr opisu: 0000009320   
Dynamika biofiltracji metyloetyloketonu na naturalnym złożu z kory sosnowej.
[Aut.]: K. Chmiel, Michał** Palica.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 8, s. 391-392, bibliogr. 3 poz.

metyloetyloketon ; biofiltracja ; kora sosnowa ; biodegradacja ; lotne związki organiczne

methyl ethyl ketone ; biofiltration ; pine tree bark ; biodegradation ; volatile organic compounds

11/13
Nr opisu: 0000011002
Symulacja biodegradacji lotnych substancji organicznych. Porównanie predykacji sieci neuronowych i modelu deterministycznego.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Krzysztof Piotrowski, Michał** Palica, Andrzej* Jarzębski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 783-788, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.337

biofiltracja ; złoże ; lotne związki organiczne ; biodegradacja ; symulacja ; sztuczna sieć neuronowa ; reaktor rurowy ; bilans masy ; faza gazowa ; faza stała ; predykcja ; porównanie

biofiltration ; deposit ; volatile organic compounds ; biodegradation ; simulation ; artificial neural network ; tubular reactor ; mass balance ; gas phase ; solid phase ; prediction ; comparison

12/13
Nr opisu: 0000012467
Transformacja flory bakteryjnej zawartej w korze sosnowej po biofiltracji butanolu.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Michał** Palica, Jan* Thullie, P. Tatoj.
W: VI Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, Koszalin - Ustronie Morskie, [29 maja - 1 czerwca] 2003 r. = VI National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Politechnika Koszalińska, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003, s. 521-531, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Politechnika Koszalińska nr 21 1640-6249)

biofiltracja ; gaz odlotowy

biofiltration ; flue gas

13/13
Nr opisu: 0000012466
Ujęcie zależnością kryterialną oporów przepływu wybranych złóż naturalnych używanych w biofiltracji.
[Aut.]: Klaudia* Chmiel, Andrzej Gierczycki, Michał** Palica, Jan* Thullie, P. Tatoj.
W: VI Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, Koszalin - Ustronie Morskie, [29 maja - 1 czerwca] 2003 r. = VI National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Politechnika Koszalińska, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003, s. 507-520, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Politechnika Koszalińska nr 21 1640-6249)

biofiltracja ; złoże naturalne ; odory

biofiltration ; natural deposit ; odors

stosując format:
Nowe wyszukiwanie