Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ACCIDENTS IN MINING INDUSTRY
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000122918
Modelowanie prognozy wypadkowości w górnictwie na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: G. Pelon, Stanisław Gil.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 4, s. 18-32, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

górnictwo ; wypadki w górnictwie ; wskaźnik wypadkowości ; prognozowanie

mining ; accidents in mining industry ; accident rate ; forecasting

2/14
Nr opisu: 0000124702   
Ocena i klasyfikacja ryzykownych zachowań oraz błędów pracowników, z wykorzystaniem analizy dokumentacji powypadkowej wypadków zbiorowych spowodowanych zapaleniem metanu w kopalniach węgla. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paulina* Spytko.
Gliwice, 2018, 169 k., bibliogr. 96 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Stanisław** Krzemień

bezpieczeństwo pracy ; błąd ludzki ; zachowanie ryzykowne ; wypadki w górnictwie ; zagrożenie metanowe ; ratownik górniczy

work safety ; human error ; risk behaviour ; accidents in mining industry ; methane hazard ; mine rescuer

3/14
Nr opisu: 0000114187
Analiza statystyczna wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie węgla kamiennego na podstawie zdarzeń w latach 2002-2015.
[Aut.]: Stanisław Gil, G. Pelon, A. Kaczmarczyk.
-Wiad. Gór. 2017 R. 68 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wypadki w górnictwie ; analiza statyczna ; wypadek śmiertelny

accidents in mining industry ; statistical analysis ; fatal accident

4/14
Nr opisu: 0000117014   
Ratownictwo górnicze w SRK S.A [online].
[Aut.]: Piotr Mocek.
[B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) 23 s.
Referat wygłoszony na: Seminarium Naukowym Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Politechnika ŚląskaWydział Górnictwa i Geologii, Gliwice 31.01.2017 r.

ratownictwo górnicze ; Spółka Restrukturyzacji Kopalń ; wypadki w górnictwie

mine rescue ; Mine Restructuring Company ; accidents in mining industry

5/14
Nr opisu: 0000100724
Analiza przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 7/8, s. 395-404, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo węgla ; bezpieczeństwo pracy ; wypadki w górnictwie ; wypadek przy pracy ; statystyka ; przyczyna wypadku ; analiza porównawcza

coal mining ; work safety ; accidents in mining industry ; work accident ; statistics ; cause of accident ; comparative analysis

6/14
Nr opisu: 0000103003
Kształtowanie się wskaźników częstości występowania zgonów naturalnych i wypadkowych a organizacja profilaktyki bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Ewa** Matuszewska.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 8 poz.

śmiertelność ; zgon naturalny ; wypadki w górnictwie ; wypadkowość w pracy ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

mortality ; natural death ; accidents in mining industry ; work accidents ; occupational safety in mining

7/14
Nr opisu: 0000042802
Analiza kosztów wypadków i chorób zawodowych na przykładzie KWK "Makoszowy".
[Aut.]: Piotr Mocek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 451-466, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

Kopalnia Węgla Kamiennego Makoszowy ; wypadki w górnictwie ; choroba zawodowa ; koszty bezpieczeństwa

Makoszowy Hard Coal Mine ; accidents in mining industry ; occupational disease ; security costs

8/14
Nr opisu: 0000025838
Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie XVI wieku.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 4, s. 52-53, bibliogr. 6 poz.

górnictwo ; bhp ; historia ; Agricola Georgius ; wypadki w górnictwie

mining ; occupational health and safety ; history ; Agricola Georgius ; accidents in mining industry

9/14
Nr opisu: 0000029134
Metoda badania wypadków w górnictwie.
[Aut.]: Sławomir* Bogacki.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 527-534, bibliogr. 9 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

wypadki w górnictwie ; bezpieczeństwo pracy ; wartościowanie przyczyn wypadku

accidents in mining industry ; work safety ; accident causes valuation

10/14
Nr opisu: 0000031587
Możliwości wykorzystania miar syntetycznych do zagregowanej oceny ryzyka wypadkowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 9, s. 16-23, bibliogr. 18 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; wypadki w górnictwie ; wypadkowość w pracy

occupational risk assessment ; accidents in mining industry ; accident at work

11/14
Nr opisu: 0000031752
Wypadkowość ciężka oraz ciężkość obrażeń wypadków przy pracy pracowników kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Józef Władysław** Parchański.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 10, s. 16-21, bibliogr. 10 poz.

wypadki w górnictwie ; wypadkowość ; bezpieczeństwo pracy

accidents in mining industry ; accident rate ; work safety

12/14
Nr opisu: 0000032266
Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie.
[Aut.]: Z. Bohac, H. Dolezalova, Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 217-224, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

wypadki w górnictwie ; ocena ryzyka zawodowego

accidents in mining industry ; occupational risk assessment

13/14
Nr opisu: 0000006484
Model rezystancji ciała człowieka w przypadku rażenia prądem stałym w niekorzystnych warunkach środowiskowych podziemi kopalń.
[Aut.]: Piotr** Gawor.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 355-363, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

wypadki w górnictwie ; porażenie prądem ; rezystancja ciała człowieka

accidents in mining industry ; electric shock ; human body resistance

14/14
Nr opisu: 0000016056
Warunki działania górnictwa, zwłaszcza głębinowego, w Europie i Polsce; szanse polskiego górnictwa.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
W: Seminarium pt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej. Red.: Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003, s. 9-13 (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; Seria: Wykłady ; nr 26)

wyczerpywanie zasobów ; warunki naturalne ; siła robocza ; koszty ; szkody górnicze ; wypadki w górnictwie ; akceptacja społeczna ; polskie górnictwo ; siedmiodniowy tydzień pracy ; związek zawodowy

resources depletion ; natural conditions ; manpower ; costs ; mining damage ; accidents in mining industry ; social acceptance ; polish mining ; seven-day work week ; trade union

stosując format:
Nowe wyszukiwanie