Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000128716   
Barriers to the development of spin-offs. A fuzzy-set-theoretic approach.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Oper. Res. Decis. 2018 vol. 28 no. 4, s. 31-46, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przedsiębiorczość akademicka ; uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; bariera wzrostu ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza

academic entrepreneurship ; university spin-off ; barrier to growth ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; fuzzy-set-theoretic approach

2/23
Nr opisu: 0000129107
Knowledge commercialization ecosystem - the case of the AGH University of Science and Technology.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, D. Kowal.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 601-609, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

ekosystem wiedzy ; komercjalizacja wiedzy ; przedsiębiorczość akademicka ; start-up

knowledge ecosystem ; knowledge commercialization ; academic entrepreneurship ; start-up

3/23
Nr opisu: 0000120737   
Causal alternate pathways for high performance. A study of university spin-offs from Poland.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. IMES, 25 - 26 May, 2017, Prague. Book of proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by: Ondrej Dvoulety, Martin Lukes, Jan Misar. Praha : Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomia, 2017, E-book s. 516-528, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; przedsiębiorczość akademicka ; teoria konfiguracji ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; wydajność firmy

university spin-off ; academic entrepreneurship ; configuration theory ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; firm performance

4/23
Nr opisu: 0000119231
Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, D. Kowal.
W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2017, 24-30 August 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Modern science. Vol. 5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 195-202, bibliogr. 11 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

spin-off ; start-up ; przedsiębiorczość akademicka ; komercjalizacja wiedzy ; zachowanie przedsiębiorcze

spin-off ; start-up ; academic entrepreneurship ; knowledge commercialization ; entrepreneurial behavior

5/23
Nr opisu: 0000120583   
Functioning of the business incubator centre in Gliwice.
[Aut.]: Radosław Wolniak, M. E. Grebski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 569-580, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inkubator ; inkubator przedsiębiorczości ; przedsiębiorczość akademicka ; innowacja

incubator ; business incubator ; academic entrepreneurship ; innovation

6/23
Nr opisu: 0000104122   
Warto skorzystać z naszych usług. Wywiad z dr. inż. Arkadiuszem Szmalem, dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Rozm. przepr. Paweł Doś.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal, Paweł* Doś.
-Biul. Pol. Śl. 2016 nr 1, s. 4-7

Politechnika Śląska ; przedsiębiorczość akademicka ; transfer technologii

Silesian University of Technology ; academic entrepreneurship ; technology transfer

7/23
Nr opisu: 0000104367   
Ewolucja przedsiębiorczych kompetencji w rozwoju przedsiębiorstw odpryskowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 277, s. 207-215, bibliogr. 28 poz.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Red. Jan Skalik, Joanna Kacała. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość akademicka ; uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; przedsiębiorcze kompetencje

academic entrepreneurship ; university spin-off ; entrepreneurial competencies

8/23
Nr opisu: 0000104371   
Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 1, s. 139-148, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość akademicka ; transfer technologii ; proces komercjalizacji ; umowa licencyjna ; firma odpryskowa

academic entrepreneurship ; technology transfer ; commercialization process ; licensing agreements ; spin-off firm

9/23
Nr opisu: 0000080206
O projekcie - założenia strategii.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 9-36

innowacyjna gospodarka ; kwalifikacje absolwenta ; przedsiębiorczość akademicka ; matryca potrzeb marketingowych

innovative economy ; graduate qualifications ; academic entrepreneurship ; matrix of marketing needs

10/23
Nr opisu: 0000080164   
Rozwój uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych. Konceptualizacja i wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2012 nr 115, s. 103-112, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przedsiębiorczość akademicka ; firma odpryskowa

academic entrepreneurship ; spin-off firm

11/23
Nr opisu: 0000069716
Bez ogródek o ważnych sprawach. [Cz.] 1.
[Aut.]: Jan Kosmol.
-Europrojekty PL 2011 R. 2 nr 7, s. 8-9

fundusz strukturalny ; innowacja ; przedsiębiorczość akademicka ; Unia Europejska

structural fund ; innovation ; academic entrepreneurship ; European Union

12/23
Nr opisu: 0000066666   
Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 157-172, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przedsiębiorczość akademicka ; przedsiębiorczy uniwersytet ; transfer technologii ; komercjalizacja wiedzy

academic entrepreneurship ; entrepreneurial university ; technology transfer ; knowledge commercialization

13/23
Nr opisu: 0000081161
Przełamywanie barier rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Pod red. J. Skalika. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 147-155, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 219 1899-3192)

przedsiębiorczość akademicka ; firma odpryskowa ; punkt krytyczny

academic entrepreneurship ; spin-off firm ; critical point

14/23
Nr opisu: 0000081176
Rola przedsiębiorców akademickich w budowie powiązań sieciowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. Red. Szymon Cyfert. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 207-215, bibliogr. 25 poz. (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 187 1689-7374)

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość akademicka ; powiązanie sieciowe

entrepreneurship ; academic entrepreneurship ; network connection

15/23
Nr opisu: 0000080957
Innowacyjność jako atrybut przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak.
W: Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski. Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, s. 17-42, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorczość akademicka ; innowacyjność ; program operacyjny ; gospodarka oparta na wiedzy

academic entrepreneurship ; innovativeness ; operational program ; knowledge-based economy

16/23
Nr opisu: 0000073321
Koncepcja klastra edukacyjnego dla kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Agata* Pradela.
W: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Pod red. Z. Zioło, T. Rachwała. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Warszawa : Wydaw. Nowa Era, 2010, s. 499-505, bibliogr. 3 poz. (Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 6)

klaster edukacyjny ; przedsiębiorczość akademicka ; projekt START

education cluster ; academic entrepreneurship ; START project

17/23
Nr opisu: 0000067500   
Marketing w procesie innowacyjnym. Studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota Hexor.
[Aut.]: Sławomir Olko, Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 3, s. 91-105, bibliogr. 15 poz.

proces innowacyjny ; robot mobilny ; Hexor ; Politechnika Śląska ; przedsiębiorczość akademicka

innovative process ; mobile robot ; Hexor ; Silesian University of Technology ; academic entrepreneurship

18/23
Nr opisu: 0000080697
Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski.
Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, 289 s.

Politechnika Śląska ; przedsiębiorca ; innowacyjność ; przedsiębiorczość akademicka ; zarządzanie organizacją ; zarządzanie projektem

Silesian University of Technology ; entrepreneur ; innovation ; academic entrepreneurship ; organization management ; project management

19/23
Nr opisu: 0000080946
Przedsiębiorczość akademicka, jako czynnik budowania gospodarki opartej na wiedzy.
[Aut.]: Jan Kosmol.
W: Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski. Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, s. 13-16

przedsiębiorczość akademicka ; gospodarka oparta na wiedzy ; technopark ; innowacyjna gospodarka

academic entrepreneurship ; knowledge-based economy ; technopark ; innovative economy

20/23
Nr opisu: 0000076802
Obszary przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 65-74, bibliogr. 45 poz.

przedsiębiorczość akademicka ; gospodarka oparta na wiedzy ; firma spin-off

academic entrepreneurship ; knowledge-based economy ; spin-off firm

21/23
Nr opisu: 0000073383
Istota kształtowania postaw przedsiębiorczych w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach.
[Aut.]: Agata* Pradela.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 575-582, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie oświatą ; przedsiębiorczość akademicka ; system oświaty

education management ; academic entrepreneurship ; education system

22/23
Nr opisu: 0000037789
Przedsiębiorczość akademicka jako źródło endogenicznego kreowania wartości.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 215-229, bibliogr. 11 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

przedsiębiorczość akademicka ; spin-off ; split-off

academic entrepreneurship ; spin-off ; split-off

23/23
Nr opisu: 0000047758
Wybrane problemy transferu innowacji.
[Aut.]: Arkadiusz Szmal.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 65-72, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo ; innowacja ; transfer innowacji ; transfer technologii ; współpraca naukowo-biznesowa ; przedsiębiorczość akademicka

enterprise ; innovation ; innovation transfer ; technology transfer ; scientific and business cooperation ; academic entrepreneurship

stosując format:
Nowe wyszukiwanie