Wynik wyszukiwania
Zapytanie: UV FILTER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000122088   
Obecność związków z grupy Personal Care Products (PCPs) w wodzie basenowej.
[Aut.]: Marta Lempart, Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak.
W: Inżynieria środowiska - młodym okiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa. Książka streszczeń. [Dokument elektroniczny]. Pod red. Iwony Skoczko, Ewy Szatyłowicz. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Białystok : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 49-50, bibliogr. 9 poz.

basen ; środki higieny osobistej ; kosmetyki ; mikrozanieczyszczenia ; parabeny ; filtr UV

swimming pool ; personal care products ; cosmetics ; micropollutants ; parabens ; UV filter

2/7
Nr opisu: 0000122759   
The presence of compounds from the personal care products group in swimming pool water.
[Aut.]: Anna Lempart, Edyta Kudlek, Marta Lempart, Mariusz Dudziak.
-J. Ecol. Eng. 2018 vol. 19 nr 3, s. 29-37, bibliogr. 45 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

kosmetyki ; mikrozanieczyszczenia ; parabeny ; środki higieny osobistej ; basen ; filtr UV

cosmetics ; micropollutants ; parabens ; personal care products ; swimming pool ; UV filter

3/7
Nr opisu: 0000073039   
Badania nad syntezą i właściwościami aromatycznych 1,3-diketonów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek* Mrzyczek.
Gliwice, 2012, 145 k., bibliogr. 213 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan** Zawadiak

1,3-diketony ; spektroskopia UV ; tautomeria keto-enolowa ; filtr UV

1,3-diketones ; UV spectroscopy ; keto-enolo tautometrism ; UV filter

4/7
Nr opisu: 0000069175
Nowe aromatyczne 1,3-diketony i bis-(1,3-diketony) jako filtry UV.
[Aut.]: Marek* Mrzyczek.
W: Zbiór sprawozdań stypendystów Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich 2. Zabrze : [b.w.], 2011, s. 187-196, bibliogr. 4 poz.

absorbcja UV ; filtr UV ; 1,3-diketon ; synteza dibenzoilometanu

UV absorption ; UV filter ; 1,3-diketone ; dibenzoylmethane synthesis

5/7
Nr opisu: 0000069325
Nowe aromatyczne 1,3-diketony i bis-(1,3-diketony) jako filtry UV.
[Aut.]: Marek* Mrzyczek.
W: Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 2. Program konferencji podsumowującej realizację projektu, Katowice, 27 maja 2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 16

1,3-diketon ; bis-(1,3-diketon) ; tautomeria keto-enolowa ; filtr UV

1,3-diketone ; bis-(1,3-diketone) ; keto-enol tautomerism ; UV filter

6/7
Nr opisu: 0000029672   
Filtry UV na bazie pochodnych 1,3-diarylopropano-1,3-dionu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, P. Wierzbicki.
-Przem. Chem. 2007 t. 86 nr 7, s. 680-683, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 0.196

filtr UV ; 1,3-diaminopropan ; diketon

UV filter ; 1,3-diaminopropane ; diketon

7/7
Nr opisu: 0000028029
Zastosowanie 1,3-arylowych pochodnych 1,3-propanodionu i ich chelatów w technologii polimerów.
[Aut.]: Bartłomiej* Jakubowski.
-Chemik 2007 R. 60 nr 5, s. 275-279, bibliogr. 53 poz.

dodatek do polimeru ; polimer ; filtr UV

polymer additive ; polymer ; UV filter

stosując format:
Nowe wyszukiwanie