Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SILESIAN MUSEUM
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/8
Nr opisu: 0000127725   
Zmysły w architekturze.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-W±sowicz.
-Biul. Pol. ¦l. 2018 nr 6, s. 35

Politechnika ¦l±ska ; Wydział Architektury ; Muzeum ¦l±skie ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; Faculty of Architecture ; Silesian Museum ; conference report

2/8
Nr opisu: 0000118269
Centrum Scenografii w Katowicach.
[Aut.]: Justyna Wojtas-Swoszowska.
-Archit. Mur. 2017 nr 9, s. 88-92. Punktacja MNiSW 1.000

Centrum Scenografii Polskiej ; wystawa ; Muzeum ¦l±skie

Centre of Polish Scenography ; exhibition ; Silesian Museum

3/8
Nr opisu: 0000070058
Kopalnia Katowice-Bogucice - Genius Loci.
[Aut.]: Aleksander* Niedzielski.
W: Nowoczesno¶ć w architekturze 5. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego Katowice 2011= Modernity in architecture 5. Urban planning and architecture of postindustrial city Katowice 2011. Monografia. Praca zbiorowa. T. 1/4. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2011, s. 77-86, bibliogr. 10 poz.

Kopalnia Katowice-Bogucice ; Muzeum ¦l±skie ; architektura przemysłowa ; Górny ¦l±sk ; teren pogórniczy

Katowice-Bogucice Mine ; Silesian Museum ; industrial architecture ; Upper Silesia ; post-mining area

4/8
Nr opisu: 0000031947   
Kształtowanie funkcji metropolitalnych aglomeracji górno¶l±skiej. Przykład budowy nowego Muzeum ¦l±skiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 23-34

Aglomeracja Górno¶l±ska ; Muzeum ¦l±skie ; polityka przestrzenna

Upper Silesian Agglomeration ; Silesian Museum ; spatial policy

5/8
Nr opisu: 0000031078
Wyzwanie dla planowania przestrzennego w województwie ¶l±skim: nowe Muzeum ¦l±skie w Katowicach.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 135-144, bibliogr. 13 poz.

Muzeum ¦l±skie ; Katowice ; województwo ¶l±skie ; planowanie przestrzenne

Silesian Museum ; Katowice ; Silesian Voivodeship ; spatial planning

6/8
Nr opisu: 0000019895
Budowa nowej siedziby Muzeum ¦l±skiego jako działanie na rzecz rozwoju przestrzennego miasta. Uwagi na marginesie przygotowań do ogłoszenia konkursu.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
W: Nowe Muzeum ¦l±skie. Warsztaty Studentów Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, marzec/kwiecień 2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. [20-25]

Muzeum ¦l±skie ; nowa siedziba ; konkurs architektoniczny ; rozwój urbanistyczny ; centrum miasta

Silesian Museum ; new headquarters ; architectural competition ; urban development ; city center

7/8
Nr opisu: 0000019852
Budowa nowej siedziby Muzeum ¦l±skiego jako działanie na rzecz rozwoju przestrzennego miasta. Uwagi na marginiesie przygotowań do ogłoszenia konkursu.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
W: ULAR. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki ¦l±skiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki ¦l±skiej, 2005, s. 319-333, bibliogr. 11 poz.

Muzeum ¦l±skie ; nowa siedziba ; rozwój przestrzenny ; teren przemysłowy

Silesian Museum ; new headquarters ; spatial development ; industrial area

8/8
Nr opisu: 0000020307
Nowy gmach Muzeum ¦l±skiego - warsztaty studentów Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
[Aut.]: Nina** Juzwa, M. Kli¶.
W: Nowe Muzeum ¦l±skie. Warsztaty Studentów Wydziału Architektury Politechniki ¦l±skiej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, marzec/kwiecień 2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. [2-3]

Politechnika ¦l±ska ; Wydział Architektury ; warsztaty projektowe ; Muzeum ¦l±skie ; Akademia Sztuk Pięknych

Silesian University of Technology ; Faculty of Architecture ; design workshop ; Silesian Museum ; Academy of Fine Arts

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie