Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SME SECTOR
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000136645
Consequences of implementing the industry 4.0 concept in the SME sector in Poland.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
W: Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 16443-16453, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

Przemysł 4.0 ; skutki wdrożenia ; sektor MSP

Industry 4.0 ; implementation consequences ; SME sector

2/7
Nr opisu: 0000137586
Grupy przedsiębiorstw wdrażające koncepcję Przemysłu 4.0 sektora MŚP w Polsce.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 29-47, bibliogr. 25 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

Przemysł 4.0 ; konsekwencje wdrożenia ; sektor MŚP

Industry 4.0 ; consequences of implementation ; SME sector

3/7
Nr opisu: 0000137589
Innowacyjne rozwiązania w relacjach z klientami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w dobie Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Aneta Aleksander.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 65-83, bibliogr. 25 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

klient ; zachowanie klienta ; oczekiwania klientów ; cykl życia klienta ; Przemysł 4.0 ; sektor MŚP ; nowoczesne technologie ; technologie wspomagające

customer ; customer behaviour ; customers' expectations ; customer life-cycle ; Industry 4.0 ; SME sector ; new technologies ; enabling technologies

4/7
Nr opisu: 0000138708
The use of the Industry 4.0 concept by Polish enterprises of the SME sector.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 7344-7354, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

Przemysł 4.0 ; sektor małych i średnich przedsiębiorstw ; implementacja

Industry 4.0 ; SME sector ; implementation

5/7
Nr opisu: 0000100320   
Elastyczne formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach aglomeracji górnośląskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Danuta* Langer-Babicz.
Zabrze, 2015, 256 k., bibliogr. 318 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Mariusz* Zieliński

rynek pracy ; sektor MSP ; elastyczne formy zatrudnienia

labour market ; SME sector ; flexible forms of employment

6/7
Nr opisu: 0000111308
Elastyczne formy zatrudnienia w sektorze MSP z perspektywy pracownika.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Danuta* Langer-Babicz.
-Polit. Społ. 2015 R. 42 nr 1, s. 18-23, bibliogr.. Punktacja MNiSW 12.000

rynek pracy ; elastyczne formy zatrudnienia ; postawa pracownika ; sektor MSP

labor market ; flexible forms of employment ; employee attitude ; SME sector

7/7
Nr opisu: 0000089048   
Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Danuta* Langer-Babicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 149-159, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cykl życia produktu ; segmentacja rynku pracy ; elastyczne formy zatrudnienia ; sektor MSP

product life cycle ; labor market segmentation ; flexible forms of employment ; SME sector

stosując format:
Nowe wyszukiwanie