Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/58
Nr opisu: 0000042475
Analiza specjacyjna cynku i ołowiu w pyłach hutniczych.
[Aut.]: Teresa** Suwińska, Jerzy** Ciba.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, D-3

2/58
Nr opisu: 0000042547
Badania nad reaktywnością nadtlenków dialkilowych.
[Aut.]: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, L-2

3/58
Nr opisu: 0000042548
Badania nad trudnorozpuszczalnym związkiem kompleksowym magnezu z kwasem etylenodiaminotetraoctowym w zastosowaniu do wytwarzania czystych soli magnezu.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-9

4/58
Nr opisu: 0000042473
Badania stabilności elektrokatalicznej elektrod tytanowych z powłoką tlenkową irydowo-rutenowo-tantalową.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, F-2

5/58
Nr opisu: 0000042474
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodu za pomocą kwasu azotowego.
[Aut.]: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-29

6/58
Nr opisu: 0000042549
Badanie właściwości termicznych wybranych organicznych kompleksów palladu.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-25

7/58
Nr opisu: 0000042534
Efektywność elektrodializy w procesie utylizacji wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, F-1

8/58
Nr opisu: 0000042535
Ekstrakcja śladowych ilości kadmu i cynku z roztworów soli potasu przy użyciu 2-metylo-8-hydroksychinoliny.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, F-31

9/58
Nr opisu: 0000042539
Elektrochemiczne i spektrofotometryczne badanie trwałości kompleksu inkluzyjnego , -cyklodekstryny z pirokatechina.
[Aut.]: Krystyna* Kanclerz, Jerzy** Strojek, Jerzy** Żak.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-1, F-4

10/58
Nr opisu: 0000042540
Formowanie i dojrzewanie wodorotlenku magnezu.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-21

11/58
Nr opisu: 0000042530
Formy występowania metali w osadzie dennym zmieszanym z odpadami pochodzącymi z mechanicznej przeróbki węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-11

12/58
Nr opisu: 0000042541
Funkcjonalizacja pozycji glicyny przez alkilowanie 4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolonów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, A. Żabska.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-6, C-3

13/58
Nr opisu: 0000042542
Immobilizacja enzymów rozkładających fenole na membranach z poli(chlorku winylu).
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, F-8

14/58
Nr opisu: 0000042526
Izomeryzacja izolowanych układów wiązań podwójnych katalizowana kompleksami rutenu.
[Aut.]: Z. Foltynowicz, Stanisław* Krompiec.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-3, H-14

15/58
Nr opisu: 0000042528
Migracja wiązania podwójnego w alkenach i ich funkcyjnie podstawionych pochodnych katalizowana kompleksami rutenu.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-3, C-2

16/58
Nr opisu: 0000042537
Mikro- i ultrafiltracja w uzdatnianiu wody pitnej.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-9

17/58
Nr opisu: 0000042545
Miód jako bioindykator zanieczyszczenia środowiska.
[Aut.]: Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, J-13

18/58
Nr opisu: 0000035659
Modelowanie matematyczne procesu elektrolizy diafragmowej chlorku sodu.
[Aut.]: Maciej Gonet.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-30

19/58
Nr opisu: 0000042553
Możliwości metody spektrofotometrii pochodnej w wariancie "zero crossing" w rozdzielaniu bliskich pasm.
[Aut.]: Andrzej** Grossman.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-5

20/58
Nr opisu: 0000042480
Niektóre uwarunkowania wielkości współczynników podziału śladowych ilości jonów metali podczas krystalizacji wybranych siarczanów.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, E-4

21/58
Nr opisu: 0000042546
Nowa metoda syntezy pochodnych 2,4-diaminochinazoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, I-3

22/58
Nr opisu: 0000042538
Nowe reakcje i syntezy chemiczne wspomagane supramolekularnymi kompleksami potasu i sodu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, G-1

23/58
Nr opisu: 0000042484
Ocena przydatności czujnika cyjankowego systemu "Air-Gap" w analizie cyjanków i tiocyjanianów.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, D-30

24/58
Nr opisu: 0000042552
Otrzymywanie i własności spieków roztworów stałych PbZrO3-K0,5Bi0,5TiO3-PbTiO3.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-8, F-20

25/58
Nr opisu: 0000042523
Otrzymywanie ligniny siarczanowej wysokiej czystości z ługu czarnego za pomocą ultrafiltracji i diafiltracji.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-10

26/58
Nr opisu: 0000042486
Otrzymywanie powłok platynowych na tytanie z kąpieli alkalicznej.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, I-3

27/58
Nr opisu: 0000042478
Otrzymywanie powłok stopowych o obniżonym nadpotencjale wydzielania wodoru.
[Aut.]: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, K. Jamroży, Adam* Korczyński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, I-2

28/58
Nr opisu: 0000042536
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji Tl2SO4 w temperaturze 25 C.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-22

29/58
Nr opisu: 0000042551
Reakcje 4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolonów z czynnikami acylującymi.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, M. Malejka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-6, H-15

30/58
Nr opisu: 0000042544
Regioregularne poli(3-alkilotiofeny) - synteza, własności spetroskopowe, spektroelektrochemiczne i strukturalne.
[Aut.]: M. Trznadel, A. Proń, M. Zagórska, W. Łużny, S. Nizioł, Mieczysław Łapkowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-14, E-2

31/58
Nr opisu: 0000042543
Rekultywacja zbiornika wodnego "Rybnik" metodą sztucznego napowietrzania.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-24

32/58
Nr opisu: 0000042485
Rozkład stężenia SO2 w adsorberze z nieruchomym złożem sorbentu węglowego.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, J-9

33/58
Nr opisu: 0000042476
Równowaga ciecz-para układu NaCl-NH3-CO2-H2O w warunkach metastabilnych.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-28

34/58
Nr opisu: 0000042502
Spektrofotometria pochodna w analizie jonów NO3 i NO2.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-4

35/58
Nr opisu: 0000042483
Spektrofotometria pochodna w analizie pochodnych pirydyny, chinoliny i chinoksaliny.
[Aut.]: Irena** Staneczko-Baranowska, Sabina* Świerczek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-3

36/58
Nr opisu: 0000042472
Szkolne koło ekologiczne jako czynnik rozwijania świadomości ekologicznej społeczeństwa.
[Aut.]: Piotr** Górka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-10, H-21

37/58
Nr opisu: 0000042481
Widma IR w badaniach procesów syntezowania pochodnych azyn i diazyn oraz w badanich czystości produktów.
[Aut.]: Irena** Baranowska, B. Kaczmarczyk.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-7

38/58
Nr opisu: 0000042477
Wpływ kompostowania na bioprzyswajalność miedzi w odpadach komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, F-22

39/58
Nr opisu: 0000042482
Wpływ osadów dennych na rekultywację składowanych odpadów górniczych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Jerzy** Ciba, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, D-2

40/58
Nr opisu: 0000042479
Współkrystalizacja śladowych ilości jonów metali z K2SO4 w temperaturze 20 C.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-23

41/58
Nr opisu: 0000042550
Zastosowanie mikrowagi kwarcowej oraz metody odchylenia wiązki światła laserowego do badań elektrochemicznego domieszkowania polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-14, G-3

42/58
Nr opisu: 0000042554
Zastosowanie ultrafiltracyjnych membran z poliamidu-6 do oczyszczania ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-8

43/58
Nr opisu: 0000064560
Badania materiałów wybuchowych o specjalnie niskich prędkościach detonacji.
[Aut.]: Władysław** Karmiński, Andrzej** Wojewódka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 70

44/58
Nr opisu: 0000065545
Badania nad reakcją imidoilowania grupy amidowej.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, Łódź 14-17 września 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 106

45/58
Nr opisu: 0000065553
Badania przenikalności niektórych gazów i ich mieszanin przez folię w zakresie ciśnień 1-10 atm.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 98

46/58
Nr opisu: 0000065541
Badanie równowagi para-ciecz w układzie H2O-NH3-H2S-CO2.
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 87

47/58
Nr opisu: 0000065547
Fotoindukowana redukcja wody za pomocą mesotetraanilinoporfiryny magnezu.
[Aut.]: Witold* Szulbiński, Jerzy** Strojek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 243

48/58
Nr opisu: 0000064518
Izomeryzacja 3-funkcyjnie podstawionych 1-alkenów wobec tris (2,4-pentadioniano) rutenu (III).
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, Łódź 14-17 września 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85

49/58
Nr opisu: 0000065543
Kinetyka absorpcji siarkowodowu w wodnych roztworach amoniaku.
[Aut.]: Andrzej* Naróg, Józef** Szarawara.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 103

50/58
Nr opisu: 0000065549
Kinetyka dyfuzyjnego wzrostu agregatu.
[Aut.]: Adam* Gadomski, Zbigniew Grzywna.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 65

51/58
Nr opisu: 0000065548
Możliwości zastosowania układów tlenkowych jako katalizatorów dopalania związków organicznych.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 248

52/58
Nr opisu: 0000065550
Ocena stopnia zużycia katalizatorów przemysłowych stosowanych do dopalania związków organicznych.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 249

53/58
Nr opisu: 0000065551
Rola różnych centrów aktywnych w procesie utleniania propylenu na tlenkowych katalizatorach molibdenowych.
[Aut.]: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 34

54/58
Nr opisu: 0000065554
Studia numeryczne problemów dyfuzji o współczynniku zależnym od stężenia.
[Aut.]: Aleksander* Simon, Zbigniew Grzywna.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 228

55/58
Nr opisu: 0000065546
Syntezy modelowych glikozydoglicerolipidów.
[Aut.]: I. Fokt, M. Malec, G. Grynkiewicz, Wiesław** Szeja.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, Łódź 14-17 września 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 182, bibliogr. 2 poz.

56/58
Nr opisu: 0000065552
Wpływ kwasowości powierzchni katalizatorów na niedestrukcyjne utlenianie olefin.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85

57/58
Nr opisu: 0000065555
Wpływ obróbki FID-u na jakość widm FT NMR.
[Aut.]: T. Kupka, J. Dzięgielewski, Jolanta** Maślińska-Solich.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 138

58/58
Nr opisu: 0000065542
Wybrane zagadnienia występowania talu w otoczeniu zakładu przetwórstwa metali kolorowych.
[Aut.]: Jerzy** Czerniec, Piotr** Górka, J. Kwapuliński, J. Swierczyna.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 31

stosując format:
Nowe wyszukiwanie