Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000015313
Computer modeling of Lorentz forces and Joule losses in electromagnetic pump.
[Aut.]: I. Musil, Zofia* Pragłowska-Gorczyńska.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 385-388

2/89
Nr opisu: 0000014888   
Selected applications of wavelet analysis in signal processing.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Michał Łukasz Lewandowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 21-24, bibliogr. 10 poz.

analiza falkowa ; usuwanie szumu ; dyskretna transformata falkowa ; zakłócenia impulsowe

wavelet analysis ; noise removal ; discrete wavelet transform ; impulse noise

3/89
Nr opisu: 0000014887
Symulacja komputerowa zachowania się przęsła rozdzielni WN wyposażonego w układ bezwładnościowy, w warunkach zwarcia.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 207-210

4/89
Nr opisu: 0000014889
Uogólniona modulacja częstotliwości.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2004. IX Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 19-21 kwietnia 2004. Materiały. Poznań : Politechnika Poznańska, 2004, s. 41-44, bibliogr. 11 poz.

5/89
Nr opisu: 0000023213
Algorytm sterowania energetycznym filtrem aktywnym w trójfazowych czteroprzewodowych układach z przebiegami odkształconymi okresowymi.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 85-88, bibliogr. 4 poz.

układ trójfazowy czteroprzewodowy ; energetyczny filtr aktywny ; algorytm sterowania

three-phase four-wire system ; active power filter ; control algorithm

6/89
Nr opisu: 0000023212
Analiza drgań podstawowych w nieliniowych układach dynamiki drugiego rzędu.
[Aut.]: Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 53-56, bibliogr. 7 poz.

układ nieliniowy ; analiza drgań

nonlinear system ; vibration analysis

7/89
Nr opisu: 0000023214
Analiza niejednorodności pola elektrycznego przy użyciu pakietu MatLab.
[Aut.]: Artur Pasierbek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 167-170, bibliogr. 4 poz.

pole elektryczne ; niejednorodność ; analiza ; Matlab

electric field ; heterogeneity ; analysis ; Matlab

8/89
Nr opisu: 0000023218
Analiza wyładowań niezupełnych wspomagana komputerowo.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek, Marek Szadkowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 275-278, bibliogr. 5 poz.

wyładowanie niezupełne ; analiza ; program komputerowy

partial discharge ; analysis ; computer program

9/89
Nr opisu: 0000023215
Impedancje jednofazowego jednobiegunowego przewodu szynowego o skończonej długości.
[Aut.]: Zygmunt* Piątek, Bernard** Baron.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 171-176, bibliogr. 20 poz.

szynoprzewód ; impedancja

busbar ; impedance

10/89
Nr opisu: 0000023216
Komputerowa analiza wpływu elementu tłumiącego na skutki mechaniczne prądu zwarciowego.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 231-234, bibliogr. 6 poz.

prąd zwarciowy ; skutki mechaniczne ; analiza komputerowa

short-circuit current ; mechanical effects ; computer analysis

11/89
Nr opisu: 0000016229
Limit operation regimes of DC actuator-based linear drives.
[Aut.]: Jerzy Barglik, I. Dolezel, P. Dvorak, B. Ulrych, M. Skopek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 181-184, bibliogr. 8 poz.

12/89
Nr opisu: 0000023222
Nowoczesne metody projektowania organizacji transportu kołowego oraz szynowego w zakładach górniczych.
[Aut.]: Zygmunt** Szymański.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 711-714, bibliogr. 9 poz.

kopalnia ; transport urobku ; system transportowy ; model matematyczny

mine ; run-of-mine transport ; transport system ; mathematical model

13/89
Nr opisu: 0000023220
Prosty makromodel diody prądowej w symulacjach komputerowych obwodów elektronicznych z jej zastosowaniem.
[Aut.]: Piotr Holajn, Tomasz* Kraszewski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 357-360, bibliogr. 5 poz.

dioda półprzewodnikowa ; właściwości ; symulacja komputerowa

semiconductor diode ; properties ; computer simulation

14/89
Nr opisu: 0000017170
Stanowisko laboratoryjne do modelowania i badania nowoczesnych technik optymalizacji stanu pracy układów trójfazowych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. Pod red. Ryszarda Nawrowskiego. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 29-33

15/89
Nr opisu: 0000023209
Stanowisko laboratoryjne do modelowania i badania nowoczesnych technik optymalizacji stanu pracy układów trójfazowych.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 29-32, bibliogr. 6 poz.

układ trójfazowy ; modelowanie ; techniki optymalizacyjne

three-phase system ; modelling ; optimization techniques

16/89
Nr opisu: 0000017742
Symulacyjna ocena sprawności energetycznej wzmacniacza mocy klasy G.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Szymon Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 353-356, bibliogr. 8 poz.

wzmacniacz mocy ; sprawność energetyczna ; symulacja

power amplifier ; power efficiency ; simulation

17/89
Nr opisu: 0000023211
Synteza nieliniowych wielobiegunników w ujęciu aproksymacyjnym.
[Aut.]: Janusz** Walczak, M. Behr.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 45-48, bibliogr. 5 poz.

synteza wielobiegunników nieliniowych ; aproksymacja

synthesis of nonlinear multiports ; approximation

18/89
Nr opisu: 0000023210
Uogólniona modulacja amplitudy.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 41-44, bibliogr. 9 poz.

modulacja amplitudy ; demodulacja amplitudy ; system teletransmisyjny

amplitude modulation ; amplitude demodulation ; teletransmission system

19/89
Nr opisu: 0000017051
Wewnętrznie nieliniowe selektywne obwody dolnoprzepustowe w dziedzinie funkcji dzielenie/ kwadrat - komputerowe badania symulacyjne.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Adam Pilśniak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 57-60, bibliogr. 5 poz.

ELIN ; symulacja komputerowa

ELIN ; computer simulation

20/89
Nr opisu: 0000023219
Wykorzystanie Delphi do oprogramowania analogowych wejść/wyjść kart pomiarowych.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Artur Pasierbek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 345-348, bibliogr. 7 poz.

karta pomiarowa ; Delphi

measurement card ; Delphi

21/89
Nr opisu: 0000023217
Wyznaczanie parametrów geometrycznych i materiałowych przewodów GIL wspomagane komputerowo.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 239-242, bibliogr. 5 poz.

GIL ; szynoprzewód ; parametry geometryczne ; parametry materiałowe

GIL ; busbar ; geometrical parameters ; material parameters

22/89
Nr opisu: 0000023221
Zastosowanie programowania obiektowego do badania dynamiki transformatora jednofazowego.
[Aut.]: Bernard** Baron, J. Krych.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2003. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 2003. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2003, s. 545-548, bibliogr. 4 poz.

transformator jednofazowy ; programowanie obiektowe

one phase transformer ; object oriented programming

23/89
Nr opisu: 0000025660
Algorytm numeryczny syntezy uniwersalnego dwójnika kompensacyjnego.
[Aut.]: Marian** Pasko, Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 39-43, bibliogr. 5 poz.

24/89
Nr opisu: 0000055976
Analiza konkurencyjności energii elektrycznej w aspekcie opłat przesyłowych.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, Maksymilian Przygrodzki.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 281-284, bibliogr. 5 poz.

25/89
Nr opisu: 0000025657
Computer sequence analysis of asynchronous machine. Part 1: Mathematical model of asynchronous machine with discrete air-gap permeance.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Dariusz Spałek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 479-482, bibliogr. 4 poz.

26/89
Nr opisu: 0000025658
Computer sequence analysis of asynchronous machine. Part 2: Solutions and results of computer analysis.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Dariusz Spałek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 483-486, bibliogr. 4 poz.

27/89
Nr opisu: 0000020830
Energetical matching in systems containing elements with memory.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 131-134, bibliogr. 19 poz.

28/89
Nr opisu: 0000025667
Energetical matching in systems containing elements with memory.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Grzegorz* Obrębski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 131-134, bibliogr. 19 poz.

29/89
Nr opisu: 0000025659
Jakościowa metoda analizy dynamiki układów nieliniowych wspomagana komputerowo.
[Aut.]: Piotr* Świszcz, Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 35-38, bibliogr. 6 poz.

30/89
Nr opisu: 0000025663
Modelowanie sieci neuronowych przy użyciu programu NeuroSolutions.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 111-114, bibliogr. 12 poz.

31/89
Nr opisu: 0000025661
O pewnej możliwości optymalizacji warunków pracy złożonych sieci elektrycznych z bezinercyjnymi odbiornikami nieliniowymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Krzysztof* Dębowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 45-48, bibliogr. 6 poz.

32/89
Nr opisu: 0000025672
Program do wyznaczania dynamicznej obciążalności termicznej napowietrznych linii przesyłowych.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 255-258, bibliogr. 4 poz.

33/89
Nr opisu: 0000020832
Realizacja uniwersalnego elementu nieliniowego z wykorzystaniem sieci kaskadowej korelacji Fahlmana.
[Aut.]: Janusz** Walczak, M. Behr.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 19-22, bibliogr. 11 poz.

34/89
Nr opisu: 0000016244
Software for computer modelling of simultaneous induction hardening.
[Aut.]: Jerzy Barglik, I. Dolezel, B. Ulrych.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 565-568, bibliogr. 6 poz.

35/89
Nr opisu: 0000025664
Synteza i analiza sygnałów z wykorzystaniem karty dźwiękowej komputera PC.
[Aut.]: Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 127-130, bibliogr. 7 poz.

36/89
Nr opisu: 0000025662
Tranzystory MOS o bramce swobodnej w obszarze nienasycenia współpracujące ze wzmacniaczami operacyjnymi.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Piotr Holajn.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 63-66, bibliogr. 8 poz.

37/89
Nr opisu: 0000025670
Walec przewodzący w zewnętrznym podłużnym równomiernym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej.
[Aut.]: Zygmunt* Piątek, Bernard** Baron, A. Kałuża.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 163-168, bibliogr. 8 poz.

38/89
Nr opisu: 0000025671
Zagadnienie Fouriera pierwszego rodzaju odpowiadające dyfuzji podłużnego pola magnetycznego o charakterze sinusoidy tłumionej do walca przewodzącego.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 169-173, bibliogr. 9 poz.

39/89
Nr opisu: 0000025669
Zastosowanie magistrali USB w systemach pomiarowych.
[Aut.]: Artur Pasierbek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 135-137, bibliogr. 9 poz.

40/89
Nr opisu: 0000025673
Zastosowanie optymalizacji rozpływu mocy do określania efektywnych ekonomicznie węzłowych stawek opłaty przesyłowej.
[Aut.]: Henryk Kocot, Roman Korab, Kurt** Żmuda.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2002. VII Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 22-24 kwietnia 2002. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 275-280, bibliogr. 8 poz.

41/89
Nr opisu: 0000025644
Algorytm wyznaczania częstotliwości rezonansowych w układach nieliniowych drugiego rzędu.
[Aut.]: Piotr* Świszcz.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 17-20, bibliogr. 8 poz.

42/89
Nr opisu: 0000025648
Analiza i synteza reaktancji sieci krótkiej asymetrycznego toru wielkoprądowego pieca oporowo-łukowego.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 293-298, bibliogr. 16 poz.

43/89
Nr opisu: 0000021004
Aproksymacje analityczne sygnałów.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 49-52, bibliogr. 5 poz.

44/89
Nr opisu: 0000016135
Improved mathematical model of induction heating of ferromagnetic cylinder.
[Aut.]: Jerzy Barglik, I. Dolezel, M. Skopek, B. Ulrych.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 423-426, bibliogr. 4 poz.

45/89
Nr opisu: 0000025651
Komputerowa symulacja układów z tranzystorami MOS ze swobodną bramką.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 351-354, bibliogr. 5 poz.

46/89
Nr opisu: 0000025813
Mózg, a komputer - refleksje z przełomu wieków.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 457-459

47/89
Nr opisu: 0000025649
Nowe możliwości analiz w nowym programie WASP.
[Aut.]: Marek Szadkowski, Maksymilian Przygrodzki.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 299-302, bibliogr. 7 poz.

48/89
Nr opisu: 0000055637
Numeryczne wyznaczanie obciążalności prądowej niejednorodnych linii kablowych.
[Aut.]: Dominik Duda, Wiktor** Kiś, Rafał* Sosiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 289-292, bibliogr. 5 poz.

49/89
Nr opisu: 0000025647
Porównanie różnych technik realizacji prototypu filtru Czebyszewa.
[Aut.]: M. Liziniewicz, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 61-65, bibliogr. 7 poz.

50/89
Nr opisu: 0000025654
Procesory sygnałowe z serii TMS320Cxx - programowanie i zastosowania.
[Aut.]: Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 371-375, bibliogr. 8 poz.

51/89
Nr opisu: 0000025814
Programowanie obiektowe w estymacji parametrów nieliniowego układu dynamicznego.
[Aut.]: Bernard** Baron, M. Kamiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 513-516, bibliogr. 3 poz.

52/89
Nr opisu: 0000025653
Symulacje złożonych admitancji aktywnych z zastosowaniem różnych modeli wielozaciskowych konwejerów prądowych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Piotr Holajn.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 363-366, bibliogr. 7 poz.

53/89
Nr opisu: 0000025650
Wspomagane komputerowo wymiarowanie izolatorów liniowych i stacyjnych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Krzysztof Maźniewski, Tomasz Rusek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 311-314, bibliogr. 8 poz.

54/89
Nr opisu: 0000025652
Zastosowanie analogowych scalonych struktur programowalnych do realizacji układów oscylacyjnych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Tomasz* Kraszewski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 359-362, bibliogr. 4 poz.

55/89
Nr opisu: 0000025645
Zastosowanie metody różnic skończonych i metody Fehlberga do badania stanów nieustalonych w linii długiej.
[Aut.]: Bernard** Baron, J. Krych.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 29-32, bibliogr. 7 poz.

56/89
Nr opisu: 0000025646
Zastosowanie pakietu Insite w analizie układów nieliniowych.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2001. VI Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 33-36, bibliogr. 9 poz.

57/89
Nr opisu: 0000025627
Algorytm numeryczny do wyznaczania struktur kompensatorów w trójfazowych układach z przebiegami odkształconymi okresowymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 53-56, bibliogr. 5 poz.

58/89
Nr opisu: 0000025629
Analiza numeryczna wpływu parametrów konstrukcyjnych na ciśnienie robocze SF6 w instalacjach GIL.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 151-154, bibliogr. 5 poz.

59/89
Nr opisu: 0000025630
Komputerowe wspomaganie obliczeń w sieciach elektrycznych - nowe możliwości programu "Obliczenia Sieciowe".
[Aut.]: Krzysztof Maźniewski, Edward* Siwy, Rafał* Sosiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 171-173, bibliogr. 4 poz.

60/89
Nr opisu: 0000025624
Modelowanie obiektowe układów elektrycznych w środowisku Delphi.
[Aut.]: Bernard** Baron, Andrzej* Marcol, Sławomir* Pawlikowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 609-612, bibliogr. 2 poz.

61/89
Nr opisu: 0000025625
Modelowanie zjawiska naskórkowości i strat wiroprądowych w prostokątnych płytach przewodzących.
[Aut.]: Zygmunt* Piątek, Bernard** Baron, Magdalena** Umińska-Bortliczek, Grzegorz* Ombach.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 617-624, bibliogr. 9 poz.

62/89
Nr opisu: 0000016136
Optimisation of induction heating of axi-symmetric bodies with respect to geometry of the inductor and physical parameters of the system.
[Aut.]: Jerzy Barglik, I. Dolezel, B. Ulrych, M. Skopek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 387-390, bibliogr. 9 poz.

63/89
Nr opisu: 0000025631
Program do obliczania krótkookresowego kosztu krańcowego w węzłach sieci przesyłowej i rozdzielczej.
[Aut.]: Henryk Kocot, Roman Korab, Kurt** Żmuda.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 267-271, bibliogr. 1 poz.

64/89
Nr opisu: 0000025626
Symulacja komputerowa pola elektromagnetycznego w półzamkniętym żłobku prostokątnym.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 625-627, bibliogr. 2 poz.

65/89
Nr opisu: 0000025870
Symulacja komputerowa pola elektromagnetycznego w przewodach o symetrii obrotowej.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek, Magdalena** Umińska-Bortliczek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 2. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 613-616, bibliogr. 6 poz.

66/89
Nr opisu: 0000025628
Wyznaczenie wzorów projektowych żyratorowego układu symulowanej indukcyjności.
[Aut.]: Tomasz Adrikowski, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 81-84, bibliogr. 4 poz.

67/89
Nr opisu: 0000021009
Zastosowanie sieci neuronowych Hopfielda w teorii mocy układów z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'2000. V Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000. Materiały. T. 1. [Red. R. Nawrowski]. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Wydaw. Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 49-52, bibliogr. 5 poz.

68/89
Nr opisu: 0000055341
Algorytm numeryczny do wyznaczania optymalnych stanów pracy układów jednofazowych z przebiegami odkształconymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 71-74, bibliogr. 6 poz.

69/89
Nr opisu: 0000055344
Analiza wpływu wybranych czynników na parametry charakteryzujące obciążenia zwarciowe w rozdzielniach WN.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 261-264, bibliogr. 1 poz.

70/89
Nr opisu: 0000055342
Aproksymacja wektorowego potencjału magnetycznego przewodzącego ferromagnetyka.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 135-139, bibliogr. 8 poz.

71/89
Nr opisu: 0000055345
Komputerowe wspomaganie i wizualizacja elektroenergetycznych obliczeń sieciowych.
[Aut.]: Krzysztof Maźniewski, Rafał* Sosiński, E. Siwy.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 277-280, bibliogr. 4 poz.

72/89
Nr opisu: 0000055343
Komputerowy program symulacji pracy sieci niskiego napięcia.
[Aut.]: Edward* Siwy, Kurt** Żmuda.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 241-244, bibliogr. 4 poz.

73/89
Nr opisu: 0000021424
Metoda wyznaczania prądu aktywnego w układach zawierających linię długą.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 67-70, bibliogr. 3 poz.

74/89
Nr opisu: 0000055339
Modele elementów osobliwych w komputerowych programach analizy obwodów elektrycznych.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 59-62, bibliogr. 14 poz.

75/89
Nr opisu: 0000021425
Modelowanie chaosu ferrorezonansowego w układach trójfazowych.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Paweł Sowa, Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 293-296, bibliogr. 11 poz.

76/89
Nr opisu: 0000055346
Ocena rozwiązań konstrukcyjnych GIL wspomagana komputerowo.
[Aut.]: Dominik Duda, Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 301-304, bibliogr. 5 poz.

77/89
Nr opisu: 0000055340
Tworzenie makromodelu wielozaciskowego konwejera prądowego.
[Aut.]: Lesław** Topór-Kamiński, Piotr Holajn.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE'99. IV Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1999, s. 63-66, bibliogr. 10 poz.

78/89
Nr opisu: 0000055330
Algorytm numeryczny do wyznaczania struktur kompensatorów w układach z przebiegami odkształconymi okresowymi.
[Aut.]: Marian** Pasko, Marcin Maciążek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 69-74, bibliogr. 8 poz.

79/89
Nr opisu: 0000055332
Gęstość prądów i impedancje płaskiego toru wielkoprądowego złożonego z ceowników.
[Aut.]: Bernard** Baron, Zygmunt* Piątek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 139-144, bibliogr. 11 poz.

80/89
Nr opisu: 0000055333
Impedancja zastępcza trójfazowego toru wielkoprądowego z przewodami cylindrycznymi.
[Aut.]: Bernard** Baron.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 145-150, bibliogr. 8 poz.

81/89
Nr opisu: 0000055073
Komputerowa implementacja metod analizy drgań w nieliniowym obwodzie rzędu drugiego.
[Aut.]: Dariusz Grabowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 29-32, bibliogr. 7 poz.

82/89
Nr opisu: 0000055334
Komputerowe wyznaczanie poziomu zagrożenia piorunowego w liniach przesyłowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Tomasz Rusek, Rafał* Sosiński.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 193-196, bibliogr. 8 poz.

83/89
Nr opisu: 0000021702
Koncepcja interwałowa analizy warunków pracy układów z przebiegami niesinuosidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 13-16, bibliogr. 5 poz.

84/89
Nr opisu: 0000055338
Sprawność elektryczna nagrzewnic indukcyjnych do wsadów płaskich.
[Aut.]: Roman Przyłucki, Czesław** Sajdak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 421-424, bibliogr. 6 poz.

85/89
Nr opisu: 0000055335
WASP program do szacowania skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN.
[Aut.]: Marek Szadkowski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 205-208, bibliogr. 6 poz.

86/89
Nr opisu: 0000055336
Wstęp do komputerowych obliczeń niemetalowych rurociągów przemysłowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Krzysztof Maźniewski.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 305-308, bibliogr. 6 poz.

87/89
Nr opisu: 0000055331
Wyznaczanie prądu optymalnego w jednofazowym obwodzie z rzeczywistym źródłem napięcia sinusoidalnego i odbiornikiem nieliniowym.
[Aut.]: Krzysztof* Dębowski, Marian** Pasko.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 75-78, bibliogr. 5 poz.

88/89
Nr opisu: 0000021701
Zastosowanie nieliniowych filtrów cyfrowych do identyfikacji zniekształceń prądów i napięć w układach z przebiegami niesinusoidalnymi.
[Aut.]: Janusz** Walczak.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 33-36, bibliogr. 7 poz.

89/89
Nr opisu: 0000055337
Zastosowanie pakietu Flux2D do symulacji procesów elektrotermicznych.
[Aut.]: Krzysztof** Kurek.
W: Zastosowania komputerów w elektrotechnice. ZKwE' 98. III Konferencja naukowo-techniczna, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998. Materiały. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, s. 409-412, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie