Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000073603
Badania topografii i grubości warstw pasywnych na utlenianym anodowo stopie Ti6Al4V.
[Aut.]: Janusz Szewczenko, J. Jaglarz, Marcin Basiaga, E. Skoczek.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum środowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 września 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 203-205

stop Ti6Al4V ; warstwa pasywna ; biomateriał metalowy ; topografia

Ti6Al4V alloy ; passive layer ; metallic biomaterial ; topography

2/32
Nr opisu: 0000082599   
Technika motion capture jako źródło danych dla identyfikacji osób na podstawie chodu.
[Aut.]: Henryk Josiński, Adam Świtoński, A. Michalczuk, Konrad** Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum środowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 września 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 115-117, bibliogr. 5 poz.

chód ; identyfikacja osób ; algorytm MPCA ; mocap ; biometria

gait ; human identification ; MPCA algorithm ; mocap ; biometrics

3/32
Nr opisu: 0000073605
Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne.
[Aut.]: Witold Walke, Joanna** Przondziono.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum środowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 września 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 229-231

EIS ; własności fizyko-chemiczne ; prowadnik kardiologiczny

EIS ; physico-chemical properties ; cardiological leader

4/32
Nr opisu: 0000073604
Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI.
[Aut.]: Marta Kiel, Janusz Szewczenko, Witold Walke, Jan** Marciniak.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXII Sympozjum środowiskowe PTZE, Sandomierz, 9-12 września 2012. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu [ i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2012, s. 121-122

stop Ti-6Al-4V- ELI ; własności fizyko-chemiczne ; EIS

Ti-6Al-4V- ELI alloy ; physico-chemical properties ; EIS

5/32
Nr opisu: 0000068810
Badania własności elektrochemicznych warstw węglowych stosowanych na wyrobach medycznych.
[Aut.]: Marcin Basiaga, Zbigniew Paszenda, Witold Walke.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum środowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 31-33

6/32
Nr opisu: 0000068809
Ocena własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu Ti-6Al-4V ELI.
[Aut.]: Janusz Szewczenko, Magdalena* Pochrząst, Witold Walke.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum środowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011 r. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 223-224

7/32
Nr opisu: 0000068811
Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny odporności korozyjnej stopu Ni-Ti.
[Aut.]: Marcin Kaczmarek, Witold Walke, Zbigniew Paszenda.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XXI Sympozjum środowiskowe PTZE, Lubliniec, 5- 8 czerwca 2011. PTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Politechnika Częstochowska. Wydział Elektryczny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2011, s. 108-109

8/32
Nr opisu: 0000063359
Badania odporności stopu NiTi na korozję wżerową oraz szczelinową z wykorzystaniem metod elektrochemicznych.
[Aut.]: Marcin Kaczmarek.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 59-60

9/32
Nr opisu: 0000063366   
Klasyfikator jądrowej wersji maszyny wektorów podpierających wspomagający diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym.
[Aut.]: Adam Świtoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cieślar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 183-184, bibliogr. 4 poz.

10/32
Nr opisu: 0000063367
Metody Lagrange'a i Newtona-Eulera w formułowaniu równań dynamiki systemów pozycjonowania głowic HDD.
[Aut.]: Tomasz Trawiński.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 185-186, bibliogr. 7 poz.

11/32
Nr opisu: 0000063358
Moduł szynowy hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym - obliczenia elektromechaniczne.
[Aut.]: Jarosław Domin, Roman* Kroczek.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 33-34, bibliogr. 3 poz.

12/32
Nr opisu: 0000063364
Nowoczesne metody lokalizacji ludzi w podziemnych tunelach terenowych i przemysłowych.
[Aut.]: Zygmunt** Szymański.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 181

13/32
Nr opisu: 0000063363
Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V po różnych zabiegach obróbki powierzchniowej.
[Aut.]: Janusz Szewczenko, Katarzyna Nowińska, Jan** Marciniak.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 177-179

14/32
Nr opisu: 0000063368   
Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego.
[Aut.]: Andrzej* Zacher, Adam Świtoński, Robert Bieda, S. Kwiatek, W. Latos, G. Cieślar, A. Sieroń, Konrad** Wojciechowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 199-200, bibliogr. 3 poz.

15/32
Nr opisu: 0000063362
Wpływ sprzężeń prędkościowych na rozkłady pola w silniku indukcyjnym obrotowo-liniowym.
[Aut.]: Marcin Szczygieł.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 175-176, bibliogr. 5 poz.

16/32
Nr opisu: 0000063361
Wykorzystanie pakietu Matlab/Simulink do badań realizowalności regulacji układów napędowych w zamkniętej przez sieć Internet pętli sprzężenia zwrotnego.
[Aut.]: Paweł Kielan.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XX Jublieuszowe sympozjum środowiskowe PTZE, Wałbrzych, 29 sierpnia - 1 września 2009. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2010, s. 69-70, bibliogr. 6 poz.

17/32
Nr opisu: 0000058746
Koncepcja układu sterowania i zasilania reluktancyjnego generatora drgań skrętnych.
[Aut.]: Tomasz Trawiński, Paweł Kielan, Wojciech Burlikowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 165-168

18/32
Nr opisu: 0000058752
Modelowanie stanowiska badawczego dla przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody ruchu.
[Aut.]: Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński, Zbigniew* Pilch, Krzysztof** Kluszczyński.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 161-164

19/32
Nr opisu: 0000058747
Wpływ zmian konstrukcyjnych na przebieg kątowy momentu elektromagnetycznego reluktancyjnego wzbudnika drgań.
[Aut.]: Wojciech Burlikowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XIX Sympozjum środowiskowe PTZE], Worliny k/Ostródy, 21-24 czerwca 2009. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 41-42

20/32
Nr opisu: 0000055901
Badanie wpływu opóźnień w sieci TCP/IP/Ethernet na układ regulacji.
[Aut.]: Paweł Kielan.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVIII Sympozjum środowiskowe, Zamość, 1-4 czerwca 2008. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2008, s. 45-47, bibliogr. 8 poz.

21/32
Nr opisu: 0000037981
Bezpieczeństwo elektrostymulacji zrostu kostnego w aspekcie rozwoju korozji implantów.
[Aut.]: Janusz Szewczenko.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVII Sympozjum środowiskowe PTZE, Rydzyna, 18-20 czerwca 2007. Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2007, s. 127-129

22/32
Nr opisu: 0000068211
Porównanie różnych metod realizacji modelu symulacyjnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego wyniki otrzymane metodami polowymi.
[Aut.]: Wojciech Burlikowski.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum środowiskowe, Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 63-67

23/32
Nr opisu: 0000055897
Stanowisko do badania napędów o ruchu obrotowo-liniowym. Aspekty obliczeniowe i liniowe.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Paweł Kowol, Marcin Szczygieł, Zbigniew* Pilch.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum środowiskowe, Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 123-126, bibliogr. 4 poz.

24/32
Nr opisu: 0000055898
System pomiaru prędkości w przetwornikach elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody mechanicznej.
[Aut.]: Marcin Szczygieł, Paweł Kowol, Zbigniew* Pilch, Tomasz Trawiński.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum środowiskowe, Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 197-199, bibliogr. 6 poz.

25/32
Nr opisu: 0000055899
Zastosowanie silników VCM jako napęd bezpośredni manipulatora.
[Aut.]: Paweł Kielan, Tomasz Trawiński.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XVI Sympozjum środowiskowe, Wisła, 25-27 września 2006. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2006, s. 117-120, bibliogr. 6 poz.

26/32
Nr opisu: 0000022802
Electrical phenomena in bone.
[Aut.]: Janusz Szewczenko.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 185-187

27/32
Nr opisu: 0000021128
Modyfikacja konstrukcji magnetoreologicznego hamulaca obrotowo-liniowego na podstawie obliczeń polowych.
[Aut.]: Paweł Kowol.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 101-104

28/32
Nr opisu: 0000021126
Prototyp robota z wirtualną projekcją ruchu.
[Aut.]: Paweł Kielan.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 87-90

29/32
Nr opisu: 0000021127
Zagadnienie kompleksowego tłumienia pasożytniczych momentów przemiennych w indukcyjnych silnikach klatkowych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 93-96

30/32
Nr opisu: 0000021129
Zastosowanie obliczeń polowych w procesie projektowania silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody mechanicznej.
[Aut.]: Marcin Szczygieł.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 181-184

31/32
Nr opisu: 0000055561
Zastosowanie analitycznego modelu polowego do wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego o dwóch stopniach swobody.
[Aut.]: Paweł Kowol, Krzysztof** Kluszczyński.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. [XI] Sympozjum Środowiskowe PTZE, Wenecja, 25-27 czerwca 2001. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2001, s. 71-74, bibliogr. 4 poz.

32/32
Nr opisu: 0000055041
Obliczenia weryfikacji metody wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych pól wirujących w maszynach indukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Cioska.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. PTZE '99. IX Sympozjum środowiskowe, Dobieszków, 27-30 czerwca 1999. [Łodź] : [b.w.], 1999, s. 57-58

stosując format:
Nowe wyszukiwanie