Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XXXVIII SZKOŁA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ KRAKÓW - KRYNICA 28 IX - 1 X 2010
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000065645
Badanie przemian fazowych w stopie z układu Fe-Al metodą analizy termicznej.
[Aut.]: Magdalena Jabłońska, Anna* Śmiglewicz, Ewelina* Bernstock-Kopaczyńska.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 20-23, bibliogr. 8 poz.

2/17
Nr opisu: 0000065674
Badanie zerowej plastyczności wysokomanganowej stali FeMnAlSi z wykorzystaniem symulacji fizycznej.
[Aut.]: Magdalena Jabłońska, Anna* Śmiglewicz, Agnieszka Tomaszewska.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 401-404, bibliogr. 5 poz.

3/17
Nr opisu: 0000065648
Elektrochemiczne otrzymywanie powłok stopowych cynk-nikiel o modulowanym składzie.
[Aut.]: Artur Maciej, Ginter** Nawrat, Jerzy** Piotrowski, K. Radwański, J. Gazdowicz.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 154-159, bibliogr. 13 poz.

4/17
Nr opisu: 0000065658
Ilościowa ocena struktury złączy spawanych ze stopu magnezu WE43.
[Aut.]: Janusz Adamiec, Tomasz* Kukiełka.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 260-265, bibliogr. 8 poz.

5/17
Nr opisu: 0000065663
Korozja elektrochemiczna odlewanego i przerobionego plastycznie stopu magnezu AZ31 w roztworach NaCl.
[Aut.]: Joanna** Przondziono, A. Kura, Witold Walke, Eugeniusz Hadasik, B. Jasiński.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 292-296, bibliogr. 10 poz.

6/17
Nr opisu: 0000065660
Ocena skłonności do pękania gorącego spoin naprawczych odlewów ze stopów magnezu w warunkach zmiennej sztywności.
[Aut.]: Agata* Kierzek, Janusz Adamiec.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 266-270, bibliogr. 7 poz.

7/17
Nr opisu: 0000065677
Ocena struktury oraz właściwości magnetycznych stopów amorficznych Fe73ME5Y3B19 gdzie Me = Ti lub Nb) otrzymywanych techniką jednokierunkowego zestalania ciekłego materiału.
[Aut.]: Sabina Lesz, [i in.].
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 468-471, bibliogr. 19 poz.

8/17
Nr opisu: 0000065672
Ocena własności fizykochemicznych i elektrochemicznych stali AlSi 316L stosowanej na implanty w urologii.
[Aut.]: Witold Walke, Joanna** Przondziono.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 333-338, bibliogr. 15 poz.

9/17
Nr opisu: 0000065673
Projekt Wirtualnego Laboratorium Inżynierii Materiałowej.
[Aut.]: Rafał Honysz, Leszek** Dobrzański.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 368-373, bibliogr. 24 poz.

10/17
Nr opisu: 0000065652
Spawalność stopu AZ91E w warunkach wymuszonego odkształcenia.
[Aut.]: Janusz Adamiec.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 255-259, bibliogr. 15 poz.

11/17
Nr opisu: 0000065646
Stabilność strukturalna stopu Mg-4Al-4RE.
[Aut.]: Tomasz Rzychoń.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 102-107, bibliogr. 16 poz.

12/17
Nr opisu: 0000065647
Struktura i własności powłok (Ti,Al)N i (Al,Cr)N na węglikach spiekanych i ceramice sialonowej.
[Aut.]: Marcin Staszuk, Leszek** Dobrzański.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 143-147, bibliogr. 15 poz.

13/17
Nr opisu: 0000065651
Wpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizgu.
[Aut.]: J. Krawczyk, Mirosław Witaszek, Kazimierz Witaszek, W. Skuza, J. Rucki.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 222-226, bibliogr. 6 poz.

14/17
Nr opisu: 0000065649
Wpływ obróbki cieplnej na powłokę hydroksyapatytową natryskiwaną plazmowo na stop Ti6Al4V.
[Aut.]: Aleksander Iwaniak, J. Mzyk.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 196-199, bibliogr. 10 poz.

15/17
Nr opisu: 0000065650
Wpływ ratchettingu na powstawanie i rozwój zmęczeniowych pęknięć w stali szynowej.
[Aut.]: Henryk Bąkowski, Andrzej Posmyk, J. Krawczyk.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 216-221, bibliogr. 10 poz.

16/17
Nr opisu: 0000065676
Wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego na strukturę stopów Fe-Al.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk, Dariusz Kuc.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 421-424, bibliogr. 11 poz.

17/17
Nr opisu: 0000065675
Zależność pomiędzy strukturą a odkształcalnością stali austenitycznych typu TWIP.
[Aut.]: R. Palus, D. Woźniak, J. Gawor, Eugeniusz Hadasik.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 411-414, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie