Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XVI KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000041100   
Analiza ruchu robota dwunożnego.
[Aut.]: Artur Babiarz, Krzysztof Jaskot.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 107-114, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

dwunożny robot krocz±cy ; kinematyka robota ; symulator

walking biped robot ; robot kinematics ; simulator

2/17
Nr opisu: 0000041075   
Analiza wydajno¶ci stacji i linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 51-56, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

linia montażowa ; balansowanie linii montażowej ; efektywno¶ć ; wydajno¶ć ; metody heurystyczne

assembly line ; assembly line balancing ; efficiency ; heuristic methods

3/17
Nr opisu: 0000041098   
Całkowitoliczbowy algorytm ewolucyjny dla problemu balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Tomasz* Primke, Zdzisław** Duda.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 85-91, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

balansowanie linii montażowej ; linia montażowa ; algorytm ewolucyjny ; metody heurystyczne ; kodowanie całkowitoliczbowe

assembly line balancing ; assembly line ; evolutionary algorithm ; heuristic methods ; integer encoding

4/17
Nr opisu: 0000041227   
Controllability of fractional discrete-time systems with delay.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 67-72, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

układ dyskretny ; system frakcyjny ; sterowalno¶ć

discrete system ; fractional system ; controllability

5/17
Nr opisu: 0000041230   
Dwupoziomowy model interakcji białko-ligand w dokowaniu molekularnym.
[Aut.]: Marcin Pacholczyk, Zbigniew* Starosolski.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 223-232, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

białko-ligand ; modelowanie komputerowe ; dokowanie molekularne

protein-ligand ; computational modelling ; molecular docking

6/17
Nr opisu: 0000041225   
Dynamika układów hybrydowych.
[Aut.]: Adam Czornik.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 31-36, bibliogr. 17 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

układ hybrydowy ; stabilno¶ć ; dynamika ; modelowanie matematyczne

hybrid system ; stability ; dynamics ; mathematical modelling

7/17
Nr opisu: 0000041104   
Fast digital paths approach spatio-temporal filter.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 207-222, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

filtr FDPA ; filtracja obrazu ; filtr czasowo-przestrzenny ; szum gaussowski ; szum impulsowy

FDPA filter ; image filtering ; spatio-temporal filter ; gaussian noise ; impulse noise

8/17
Nr opisu: 0000041105   
Filtry czasowe i przestrzenne w przetwarzaniu strumieni wideo.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 223-230, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

filtr przestrzenny ; filtr czasowy ; filtr FDPA ; strumień wideo ; czas rzeczywisty ; detekcja ruchu

temporal filter ; spatial filter ; FDPA filter ; video stream ; real time ; movement detection

9/17
Nr opisu: 0000041229
Model zdarzeniowy sieci przedsiębiorstw sterowanej systemami typu Enterprise Resources Planning.
[Aut.]: Stefan* Senczyna.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 173-181, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

Enterprise Resource Planning ; przedsiębiorstwo ; sieć przedsiębiorstw ; model zdarzeniowy ; przepływ materiałów

Enterprise Resources Planning ; enterprise ; enterprise net ; event model ; resources flow

10/17
Nr opisu: 0000041103   
Modified biased antisotropic diffusion for color image processing.
[Aut.]: Bogdan Smołka.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 197-206, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

dyfuzja anizotropowa ; przetwarzanie ; redukcja szumów ; filtrowanie obrazu ; obraz cyfrowy

anisotropic diffusion ; processing ; noise reduction ; image filtering ; digital image

11/17
Nr opisu: 0000041224   
O stabilno¶ci dyskretnych i ci±głych układów liniowych o zmiennych skokowo współczynnikach.
[Aut.]: Aneta* Bal.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 11-18, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

układ liniowy ; układ ci±gły ; układ dyskretny ; stabilno¶ć

linear system ; time-varying system ; discrete system ; stability

12/17
Nr opisu: 0000041106   
Programowanie robota Robix z manipulatorem OOO4.
[Aut.]: Tadeusz** Szkodny, Andrzej** Kamiński.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 231-240, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

Robix ; manipulator 0004 ; programowanie robotów

Robix ; manipulator 0004 ; robots programming

13/17
Nr opisu: 0000041228   
Symulacja elastycznego gniazda montażu szyb samochodowych.
[Aut.]: Jolanta Krystek.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 147-158, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

ProModel ; elastyczny system produkcyjny ; modelowanie komputerowe ; proces produkcyjny

ProModel ; flexible manufacturing system ; computational modelling ; production process

14/17
Nr opisu: 0000041119   
Szybkie przetwarzanie obrazu w robotyce.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, M. Jasiński.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 189-196, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

przetwarzanie obrazów ; rozpoznawanie kształtu ; rozpoznawanie koloru ; algorytm rozpoznawania obrazu

image processing ; shape recognition ; color recognition ; image recognition algorithm

15/17
Nr opisu: 0000041226   
Układ ci±gły równoważny układowi ze sterowaniem po¶lizgowym.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 37-47, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1797 Automatyka ; z. 151)

układ ze sterowaniem po¶lizgowym ; sterowanie ; układ ci±gły

system with sliding mode control ; control ; continuous system

16/17
Nr opisu: 0000041101   
Układ regulacji temperatury silnika spalinowego.
[Aut.]: Artur Babiarz, Krzysztof Jaskot.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 115-120, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

silnik spalinowy ; pojazd bezzałogowy ; UAV ; silnik żarowy

combustion engine ; Unmanned Autonomous Vehicle ; UAV ; hot bulb engine

17/17
Nr opisu: 0000041102   
Uogólniona lokalna metoda poprawy kontrastu obrazów cyfrowych.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XVI Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 121-127, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1796 Automatyka ; z. 150)

obraz cyfrowy ; obraz achromatyczny ; kontrast obrazu

digital image ; gray-level image ; image contrast

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie