Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XV KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000021773   
Algorytm haszowania geometrycznego w dokowaniu molekularnym.
[Aut.]: Marcin Pacholczyk, Damian Bereska.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 157-162, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

algorytm haszowania ; haszowanie geometryczne ; dokowanie molekularne ; wizja komputerowa

hashing algorithm ; geometric hashing ; molecular docking ; computer vision

2/19
Nr opisu: 0000021763   
Kosztowe i czasowe kryteria optymalno¶ci algorytmu nad±żnego harmonogramowania produkcji.
[Aut.]: Jolanta Krystek, Mirosław* Zaborowski.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 179-187, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

harmonogramowanie produkcji ; kryteria czasowe ; kryteria kosztowe

production scheduling ; time criteria ; oriented criteria

3/19
Nr opisu: 0000021772   
Modyfikacja stanfordskiej algebry współczynników pewno¶ci dla regułowo-modelowych systemów ekspertowych rmse.
[Aut.]: Antoni** Niederliński.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 147-155, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

algebra stanfordzka ; współczynnik pewno¶ci ; system ekspertowy ; RMES

stanford algebra ; certainty factor ; expert system ; RMES

4/19
Nr opisu: 0000021768   
O możliwo¶ci transformacji planowania z reprezentacj± STRIPS.
[Aut.]: Adam Gałuszka.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 75-80, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

reprezentacja STRIPS ; transformacja planowania

STRIPS representation ; planning transformation

5/19
Nr opisu: 0000021918   
O stabilno¶ci dyskretnych układów liniowych.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurga¶.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 63-68, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

liniowy układ dyskretny ; promień spektralny

discrete-time linear system ; spectral radius

6/19
Nr opisu: 0000021770   
Ocena skokowych zmian procesu losowego z wykorzystaniem algorytmu expectation-maximization (EM) na przykładzie zmiennych w czasie profili ekspresji genów bakterii deinococcus radiodurans.
[Aut.]: Maria* Łuszczkiewicz, Andrzej Polański.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 125-137, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

analiza ekspresji genów ; grupowanie ; expectation maximization

gene expression analysis ; clustering ; Expectation-maximization

7/19
Nr opisu: 0000021764   
Planowanie ¶cieżki robotów z zastosowaniem metody B-PPT.
[Aut.]: Artur Babiarz.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 19-28, bibliogr. 22 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

metoda B-PPT ; planowanie ¶cieżki ; robot przemysłowy ; manipulator robotów

B-PPT method ; path planning ; industrial robot ; robot manipulator

8/19
Nr opisu: 0000021762   
Porównanie algorytmów minimalizacji w zastosowaniu do analizy złożonych sygnałów chromatograficznych.
[Aut.]: Witold Ilewicz.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 171-178, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

algorytm minimalizacji ; sygnał chromatograficzny ; Matlab ; chromatografia

minimization algorithm ; chromatographic signal ; Matlab ; chromatography

9/19
Nr opisu: 0000021760   
Poszukiwanie odpowiednio¶ci elementów obrazów w dziedzinie grafów.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 129-134, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

graf ; stereokorespondencja ; element obrazu

graph ; stereocorrespondention ; image element

10/19
Nr opisu: 0000021776   
Predykcyjne sterowanie ruchem robota mobilnego przy ograniczeniach czasowych.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 177-186, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

robot mobilny ; sterowanie robotem ; sterowanie predykcyjne

mobile robot ; robot control ; predictive control

11/19
Nr opisu: 0000021759   
Problem sortowania kolorów w lakierni.
[Aut.]: Wojciech* Legierski.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 39-45, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

sortowanie kolorów ; lakiernia ; metoda minimalizacji liczb ; heurystyka ; proces produkcyjny

colour sequencing ; paint shop ; numbers minimization method ; heuristics ; production process

12/19
Nr opisu: 0000021769   
Realizowalno¶ć regulacji stałowarto¶ciowej i czę¶ciowe odsprzęganie obiektów wielowymiarowych.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 81-95, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

obiekt wielowymiarowy ; regulacja stałowarto¶ciowa ; odsprzęganie ; przebieg przej¶ciowy

MIMO plant ; implementability regulation ; decoupling ; transition state

13/19
Nr opisu: 0000021778   
Sterowanie filtracj± harmonicznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami.
[Aut.]: Tomasz* Szczygieł.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 197-208, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

filtracja harmonicznych ; system elektroenergetyczny ; filtr aktywny ; sterowanie

harmonic filtration ; power system ; active filter ; control

14/19
Nr opisu: 0000021767   
Strojenie ekstrapolatora ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Krzysztof Fujarewicz, S. Mazer.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 69-74, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

ekstrapolator ; strojenie ; regulator PID

extrapolator ; tuning ; PID controller

15/19
Nr opisu: 0000021765   
¦rodowisko programowania robota Robix.
[Aut.]: Artur Babiarz, Tadeusz** Szkodny.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 29-37, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

Robix ; sterowanie robotem ; programowanie robotów ; robotyka

Robix ; robot control ; robot programming ; robotics

16/19
Nr opisu: 0000021766   
Wieloetapowa metoda usuwania nadsegmentacji.
[Aut.]: Artur Bal.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 39-44, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

usuwanie nadsegmentacji ; segmentacja obrazów ; metoda wieloetapowa

oversegmentation removing ; image segmentation ; multistage method

17/19
Nr opisu: 0000021774   
Wybrane techniki klasteryzacyjne w przestrzeni barw.
[Aut.]: Henryk Palus.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 163-170, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1728 Automatyka ; z. 145)

przestrzeń barw ; technika klasteryzacyjna ; segmantacja obrazów

colour space ; clustering technique ; image segmentation

18/19
Nr opisu: 0000021758   
Wyznaczanie harmonogramów przebiegów przej¶ciowych dla wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 33-38, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

wieloasortymentowa produkcja rytmiczna ; przebieg przej¶ciowy ; SWZ ; KbRS

multiassortment repetitive production ; transition state ; SWZ ; KbRS

19/19
Nr opisu: 0000021761   
Zawarto¶ć informacyjna chromosomu w problemie balansowania linii montażowej.
[Aut.]: Waldemar** Grzechca.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 165-170, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

chromosom ; linia montażowa ; algorytm genetyczny ; BLM

chromosome ; assembly line ; genetic algorithm ; BLM

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie