Wynik wyszukiwania
Zapytanie: XLI ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓ
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/67
Nr opisu: 0000019643
4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolony i ich pochodne jako nowe syntetyczne równoważniki anionu enolanowego i kationu glicyny.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, Mirosława Grymel.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 116

2/67
Nr opisu: 0000019678
Aniony w wodach kopalnianych.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 257

3/67
Nr opisu: 0000019662
Badania anodowego utleniania jonów SO32- do SO42- na różnych materiałach elektrodowych.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Katarzyna* Przybyła.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 188

4/67
Nr opisu: 0000019679
Badania nad materiałem wzorcowym węgla do kalibracji analizatorów węgla.
[Aut.]: Jolanta Trojanowska, Jerzy** Ciba.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 258

5/67
Nr opisu: 0000019635
Badania nad reakcją epichlorohydryny z wybranymi pochodnymi aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, M. Sowa.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 77

6/67
Nr opisu: 0000019669
Badania nad syntezą nadestrów organicznych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Stefan** Baj, Anna Chrobok.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 223

7/67
Nr opisu: 0000019666
Badania nad usuwaniem ze ścieków surfaktantów poprzez ich interakcję z polimerami.
[Aut.]: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska, Jolanta** Maślińska-Solich, Jan** Łukaszczyk.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 199

8/67
Nr opisu: 0000019692
Badania prędkości detonacji prostych materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 316

9/67
Nr opisu: 0000019667
Badania procesu sorpcji mocznika na złożu jonitowym w warunkach dynamicznych.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Robak.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 204

10/67
Nr opisu: 0000019651
Badania w zakresie układów zawierających sole wapnia i magnezu kwasu etylenodiaminotetraoctowego.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 206

11/67
Nr opisu: 0000019687
Badania właściwości termicznych wybranych palladowych katalizatorów syntezy organicznej.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 267

12/67
Nr opisu: 0000019655
Badanie kinetyki procesu inwersji azotanu(III) sodu za pomocą kwasu azotowego(V).
[Aut.]: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 207

13/67
Nr opisu: 0000019682
Badanie wpływu struktury molekularnej azyn i diazyn na procesy retencji w HPLC.
[Aut.]: Sabina* Świerczek, Irena** Baranowska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 264

14/67
Nr opisu: 0000019681
Bezrtęciowa metoda ASV z zastosowaniem elektrod diamentowych.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Klaudia* Wagner, Jerzy** Żak.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 263

15/67
Nr opisu: 0000019695
Biodegradacja fenoli i cyjanków w reaktorze membranowym z zastosowaniem polimerowych membran enzymatycznych.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 323

16/67
Nr opisu: 0000019693
Biodegradacja ługów czerwonych ze ściekami komunalnymi w bioreaktorze membranowym.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 323

17/67
Nr opisu: 0000019673
Biodegradacja olejów smarowych.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Wiesława** Specjał, Urszula** Szałajko.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 233

18/67
Nr opisu: 0000019658
Biologiczne i chemiczne metody usuwania fosforów ze ścieków.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 181

19/67
Nr opisu: 0000019634
Charakterystyka heteropolikwasów w matrycy polimerowej jako katalizatorów w procesie utleniania olefin.
[Aut.]: Wincenty** Turek, E. Stochmal, A. Proń, J. Haber.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 55

20/67
Nr opisu: 0000019631
Charakterystyka kompleksów inkluzyjnych β-cyklodekstryny i jej pochodnych z pirokatechiną i dopaminą - własności elektrochemiczne i spektroskopowe.
[Aut.]: Krystyna* Kanclerz, Jerzy** Strojek, Jerzy** Żak.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 10

21/67
Nr opisu: 0000019661
Efekt cieplny procesu sorpcji dwutlenku siarki na sorbencie węglowym.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 188

22/67
Nr opisu: 0000019664
Formy chemiczne żelaza, cynku, ołowiu w różnych pyłach hutniczych.
[Aut.]: Teresa** Suwińska, Jerzy** Ciba.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 191

23/67
Nr opisu: 0000019665
Formy występowania ołowiu w wodzie kopalnianej.
[Aut.]: Jan** Cebula.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 193

24/67
Nr opisu: 0000019705
Hydro-de-fosfoniowanie 4-podstawionych-4-trifenylofosfonio-5(4H)-oksazolonów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, A. Brachaczek, A. Żabska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 377

25/67
Nr opisu: 0000019633
Izomeryzacja układów allilowych zawierających silnie koordynujące grupy funkcyjne.
[Aut.]: V. Łysiak, Stanisław* Krompiec, A. Misiołek, A. Ratajczak.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 40

26/67
Nr opisu: 0000019691
Makroskopowe modele gęstości elektronowych.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 310

27/67
Nr opisu: 0000019699
Metody membranowe w dezynfekcji wody.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Grzegorz* Klomfas.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 326

28/67
Nr opisu: 0000019632
Migracja wiązania podwójnego w układach allilowych katalizowania kompleksami rutenu.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 25

29/67
Nr opisu: 0000019656
Modelowanie równowag absorpcyjnych w układzie NaCl-NH3CO2H2O z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 207

30/67
Nr opisu: 0000019657
Modelowanie równowagi procesu syntezy mocznika z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, J. Schlesinger.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 207

31/67
Nr opisu: 0000019675
Niektóre aspekty oznaczania wysokich zawartości pierwiastków metalicznych w próbkach metalurgicznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 248

32/67
Nr opisu: 0000019672
Nowe rozwiązania procesu rafinacji frakcji olejowych.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Jan** Hehlmann, Wiesława** Specjał, Zygmunt** Specjał, Z. Stokłosa, M. Sadłowski, T. Złotowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 231

33/67
Nr opisu: 0000019685
Opis matematyczny spektrowoltamperometrii na elektrodach płaskich. [Cz.] 1: Odwracalne reakcje elektrodowe.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 266

34/67
Nr opisu: 0000019686
Opis matematyczny spektrowoltamperometrii na elektrodach płaskich. [Cz.] 2: Nieodwracalne reakcje elektrodowe.
[Aut.]: Zbigniew** Uziel.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 266

35/67
Nr opisu: 0000019704
Otrzymywanie fosforanów sodu z wykorzystaniem elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 329

36/67
Nr opisu: 0000019637
Otrzymywanie polimerowych mikrosfer funkcjonalnych w polimeryzacji przy użyciu makromonomeru.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 97

37/67
Nr opisu: 0000019677
Oznaczanie form chemicznych rtęci w odpadzie przemysłowym.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 253

38/67
Nr opisu: 0000019642
Pochodne kwasów imidowych w syntezie azotowych układów heterocyklicznych.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 115

39/67
Nr opisu: 0000019703
Porównanie efektywności zagęszczania osadu nadmiernego metodą ultrafiltracji przy zastosowaniu polielektrolitów Praestol i Zetag 57.
[Aut.]: E. Neczaj, Jolanta* Bohdziewicz, J. Bień.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 328

40/67
Nr opisu: 0000019647
Powłoki niklowe i kobaltowe otrzymane metodą chemiczną i galwaniczną do procesów katodowego wydzielania wodoru.
[Aut.]: Witold** Gnot, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, M. Górska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 205

41/67
Nr opisu: 0000019670
Półsyntetyczne oleje estrowe na bazie produktów utleniania parafiny.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer, Małgorzata** Grochowska, Zygmunt** Specjał.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 231

42/67
Nr opisu: 0000019690
Programy komputerowe ułatwiające obliczenia stechiometryczne.
[Aut.]: Maciej Gonet.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 303

43/67
Nr opisu: 0000019644
Reakcje cyklizacji 2-amino-N-arylobenzamidyn.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 123

44/67
Nr opisu: 0000019683
Rozdział amin aromatycznych MAK, produktów redukcji barwników azowych, metodą adsorpcyjnej i podziałowej TLC.
[Aut.]: A. Pielesz, Sabina* Świerczek, A. Włochowicz, Irena** Baranowska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 264

45/67
Nr opisu: 0000019694
Selektywne usuwanie azotanów z wody gruntowej przez połączenie nanofiltracji i odwróconej osmozy w układzie typu cross-flow.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, Jolanta* Bohdziewicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 323

46/67
Nr opisu: 0000019680
Spektrofotometria pochodna w analizie wybranych cefalosporyn i penicylyn.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 260

47/67
Nr opisu: 0000019645
Synteza estrów N-acylo-α-trifenylofosfonio-α-aminokwasów oraz ich reakcje z czynnikami nukleofilowymi.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, A. Brachaczek, K. Heczko.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 133

48/67
Nr opisu: 0000019648
Tlenki metali jako nowe tworzywa katodowe w procesie wydzielania wodoru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, A. Kalyta, Rafał* Dzik.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 205

49/67
Nr opisu: 0000019659
Usuwanie ołowiu z gleby w układzie: ługowanie - elektroliza.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Teofil** Korolewicz, Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 183

50/67
Nr opisu: 0000019697
Utylizacja mało zasolonych wód kopalnianych z zastosowaniem elektrodializy.
[Aut.]: Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 324

51/67
Nr opisu: 0000019702
Własności separacyjne membran z chitozanu.
[Aut.]: Z. Modrzejewska, W. Kamiński, Irena Korus.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 328

52/67
Nr opisu: 0000019652
Własności wytrącanego wodorotlenku magnezu w funkcji rozkładu wielkości krystalitów.
[Aut.]: Marian Turek.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 206

53/67
Nr opisu: 0000019636
Wpływ ilości i rodzaju grup reaktywnych na właściwości monomerów ciekłokrystalicznych.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, A. Bes.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 84

54/67
Nr opisu: 0000090578
Wpływ rodzaju eteru koronowego na polimeryzację tlenku propylenu w obecności wodorku potasu.
[Aut.]: A. Stolarzewicz, Dorota Neugebauer.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 74, bibliogr. 3 poz.

tlenek propylenu ; polimeryzacja ; wodorek potasu

propylene oxide ; polymerization ; potassium hydride

55/67
Nr opisu: 0000090581
Wpływ rodzaju podstawnika przy pierścieniu na przebieg polimeryzacji oksiranów wobec wodorku potasu.
[Aut.]: A. Stolarzewicz, Dorota Neugebauer.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 96

tlenek etylenu ; polimeryzacja

ethylene oxide ; polymerization

56/67
Nr opisu: 0000019654
Wpływ strontu i manganu na proces hydratacji cementów glinowych.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 207

57/67
Nr opisu: 0000019638
Wpływ struktury czynnika sieciującego na właściwości utwardzonych żywic epoksydowych opartych o pochodne aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, M. Sowa.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 101

58/67
Nr opisu: 0000019689
Współkrystalizacja śladowych ilości jonów metali z Ni(NO3)2 6H2O i NiCl2 6H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 268

59/67
Nr opisu: 0000019676
Wybrane elementy przygotowania laboratoriów chemicznych do akredytacji.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 249

60/67
Nr opisu: 0000019663
Wydzielanie miedzi z rozcieńczonych roztworów na elektrodach węglowych o rozwiniętej powierzchni.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, Dorota* Kopyto.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 189

61/67
Nr opisu: 0000019646
Wykorzystanie acylohydrazonów w syntezie pochodnych 1,2,4,5-triazyny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, W. Czardybon.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 141

62/67
Nr opisu: 0000090580
Zastosowanie alkoholanów potasu do polimeryzacji styrenu.
[Aut.]: A. Stolarzewicz, M. Czaja, Dorota Neugebauer.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 75, bibliogr. 1 poz.

styren ; polimeryzacja ; alkoholan

styrene ; polymerization ; alkoxide

63/67
Nr opisu: 0000019650
Zastosowanie membran jonoselektywnych w procesie elektrolizy chlorku sodu w krzyżowym układzie strumienia prądu do strumienia masy.
[Aut.]: A. Gardeła, Adam* Korczyński.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 205

64/67
Nr opisu: 0000019698
Zastosowanie połączonych procesów ultrafiltracji i kompleksowania do usuwania jonów Zn(II) i Ni(II) z roztworów wodnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 325

65/67
Nr opisu: 0000019649
Zespoły diafragmowo-katodowe z aktywowanymi katodami do procesu elektrolizy chlorku sodu.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Teresa** Buczek-Karczewska, A. Tekieli, Adam* Korczyński.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 205

66/67
Nr opisu: 0000019653
Zjawiska fizykochemiczne w modyfikatorach fluoropolimerowych zachodzące podczas wytwarzania diafragm do elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Teresa** Buczek-Karczewska, Ginter** Nawrat.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 206

67/67
Nr opisu: 0000019660
Zmiany form chemicznych żelaza i jego związków podczas kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, D. Połeć.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 183

stosując format:
Nowe wyszukiwanie