Wynik wyszukiwania
Zapytanie: VIII SZKOŁA GEOMECHANIKI 2007
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000042134
Analiza i ocena realizacji programu rządowego restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 107-116, bibliogr. 12 poz.

2/23
Nr opisu: 0000042153
Analiza wpływu dokonanej eksploatacji górniczej w strefach przyuskokowych na możliwości występowania deformacji nieciągłych.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 385-391, bibliogr. 7 poz.

3/23
Nr opisu: 0000042151
Analiza wybranych metod doboru składu mieszanin drobnofrakcyjnych odpadów przemysłowych dla technologii hydraulicznego wypełniania pustek w górotworze w świetle wyników badań laboratoryjnych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 343-356, bibliogr. 4 poz.

4/23
Nr opisu: 0000042148
Badania nad wytrzymałością punktową piaskowców z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Patrycja Piątek.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 279-299, bibliogr. 9 poz.

5/23
Nr opisu: 0000042149
Badanie wpływu dodatku szkła wodnego oraz wapna na własności mechaniczne i filtracyjne popiołów lotnych z kotłów fluidalnych EL."Y".
[Aut.]: Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, Zdzisław** Mysłek.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 319-330, bibliogr. 7 poz.

6/23
Nr opisu: 0000042136
Efekty działań górnictwa węgla kamiennego na rzecz ochrony środowiska w świetle dokumentów rządowych w latach 2004-2006.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 117-129, bibliogr. 14 poz.

7/23
Nr opisu: 0000042154
Koncentracja naprężeń w skałach otaczających połączenia udostępniających wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk, Marek Jendryś, K. Ćwiertnia, S. Fabich, B. Kokot.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 393-406, bibliogr. 5 poz.

8/23
Nr opisu: 0000042141
Model numeryczny współpracy podatnej obudowy wyrobiska korytarzowego z górotworem.
[Aut.]: Marek Jendryś, Henryk** Kleta.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 185-193, bibliogr. 6 poz.

9/23
Nr opisu: 0000042156
O różnicach w wartościach wytrzymałości skał na rozciąganie oznaczonych na podstawie prób rozciągania bezpośredniego i rozciągania metodą brazylijską.
[Aut.]: Krzysztof Tomiczek.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 421-434, bibliogr. 16 poz.

10/23
Nr opisu: 0000042132
Ocena jakości szkoleń realizowanych w KWK.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Zygmunt Korban.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 77-86, bibliogr. 5 poz.

11/23
Nr opisu: 0000042152
Pierwsze próby klasyfikacji skał dla potrzeb budownictwa podziemnego.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 357-370, bibliogr. 12 poz.

12/23
Nr opisu: 0000042160
Porównanie wartości współczynnika czasu funkcji S. Knothego wyznaczonych z nieustalonego profilu niecki obniżeniowej i krzywej osiadania punktu w czasie.
[Aut.]: Jan** Zych, Marek Kruczkowski.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 447-459, bibliogr. 19 poz.

13/23
Nr opisu: 0000042139
Problemy utrzymania stateczności głównych wyrobisk udostepniających w warunkach rekonstrukcji poziomu.
[Aut.]: Stanisław Duży.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 139-150, bibliogr. 11 poz.

14/23
Nr opisu: 0000042155
Studia dla pracujących jako element kariery zawodowej w aktualnej sytuacji gospodarczej.
[Aut.]: Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 407-419, bibliogr. 1 poz.

15/23
Nr opisu: 0000042133
Własności mieszanin popiołowo-mułowych wytwarzanych z popiołu lotnego ze spalania węgla w kotłach fluidalnych.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Marcin Popczyk, Piotr Pierzyna.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 87-96, bibliogr. 6 poz.

16/23
Nr opisu: 0000042146
Wpływ środowiska i czasu na zmianę wytrzymałości na ściskanie górniczego ziarnistego spoiwa mineralnego UTEX-TZ.
[Aut.]: Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 241-251, bibliogr. 7 poz.

17/23
Nr opisu: 0000042157
Wpływ współczynnika wodno-popiołowego na gęstość i konsystencję mieszanin podsadzkowych popiołowo-wodnych.
[Aut.]: A. Zając, Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 435-445, bibliogr. 7 poz.

18/23
Nr opisu: 0000042140
Wybrane problemy technologiczne transportu grawitacyjnego mineralnych spoiw górniczych.
[Aut.]: Ch. Jahn, Marian** Madaj, Wojciech* Klimas.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 173-183, bibliogr. 10 poz.

19/23
Nr opisu: 0000042147
Wybrane zagadnienia procesu komercjalizacji wiedzy w programach nauczania wyższych szkół technicznych.
[Aut.]: Marian* Michałek.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 253-260, bibliogr. 7 poz.

20/23
Nr opisu: 0000042145
Wykorzystanie procedur MATLABA do określenia reakcji układów dynamicznych na różne sygnały wejściowe.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 217-227, bibliogr. 2 poz.

21/23
Nr opisu: 0000042144
Wykorzystanie w dydaktyce programu BOESCH do oceny nośności i stateczności komunikacyjnych budowli ziemnych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Adam** Nowakowski, D. Szwarczyk.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 205-215, bibliogr. 12 poz.

22/23
Nr opisu: 0000042150
Wyznaczanie wybranych parametrów hydromieszanin wykorzystywanych w technologiach górniczych w funkcji rozlewności.
[Aut.]: Franciszek Plewa, Marcin Popczyk.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 331-342, bibliogr. 6 poz.

23/23
Nr opisu: 0000042142
Wyzwania i bariery w kształceniu przyszłych inżynierów.
[Aut.]: Anna** Kijewska, Henryk** Przybyła.
W: VIII Szkoła Geomechaniki 2007. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 16-19 października 2007 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2007, s. 195-204, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie