Wynik wyszukiwania
Zapytanie: VI POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000017133
Analiza wód kopalnianych metodą XRF.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 215

2/24
Nr opisu: 0000017129
Application of derivative spectrophotometry to determination of flavonoid mixtures.
[Aut.]: Irena** Baranowska, D. Raróg.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 106

3/24
Nr opisu: 0000017121
Badania nad eliminacją zanieczyszczeń w procesie wytwarzania soli magnezowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 407

4/24
Nr opisu: 0000017136
Certyfikowane materiały odniesienia w analityce próbek środowiska przyrodniczego na przykładzie analizy produktów przeróbki paliw stałych i biowskaźników.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Andrzej** Ślączka, K. Srogi.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 226

5/24
Nr opisu: 0000017124
Determination of biogenic amines, methylxanthines and their derivatives by the use of adsorption and partition thin-layer chromatography.
[Aut.]: Irena** Baranowska, M. Zydroń.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 460

6/24
Nr opisu: 0000017118
Determination of lead, bismuth and antimony in copper in the vacuum refining process by atomic absorption spectrometry method.
[Aut.]: Leszek Blacha, Andrzej Wyciślik.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 389, bibliogr. 2 poz.

7/24
Nr opisu: 0000017135
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska w analizie specjacyjnej osadów dennych.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 222

8/24
Nr opisu: 0000017125
HPLC-FL determination of neurotransmitters and their derivatives.
[Aut.]: Irena** Baranowska, M. Zydroń.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 464

9/24
Nr opisu: 0000017138
Isotropic record of palaeoclimatic changes from carbonate deposits of different origin of Late Glacial and Holocene in Lithuania.
[Aut.]: A. Gaigalas, Anna** Pazdur, Jacek Pawlyta, S. Halas, V. Kazakauskas.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 237

10/24
Nr opisu: 0000017132
Metody analityczne oznaczania metali ciężkich w kompostach.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 211

11/24
Nr opisu: 0000017142
Metody chromatograficzne, spektralne i elektrochemiczne w badaniach podstawowych i w analityce środowiska, przemysłowej i klinicznej - wybrane prace realizowane w Katedrze Chemii Analitycznej i Ogólnej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 1. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 133-147, bibliogr. 84 poz.

12/24
Nr opisu: 0000017130
Oznaczanie 5,5-dietylobarbituranu sodu w obecności aminofenazonu metodą spektrofotometrii pochodnej.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 109

13/24
Nr opisu: 0000019810
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym ze wstępnym wzbogacaniem próbki techniką SPE.
[Aut.]: Barbara Kozielska, L. Ogierman.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 254

14/24
Nr opisu: 0000017116
Oznaczanie wybranych pierwiastków w moczu techniką XRF.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Aleksandra Rybak, J. Rycaj.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 362

15/24
Nr opisu: 0000017126
Spektrofotometria pochodna w analizie wybranych herbicydów.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Celina Pieszko.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 75

16/24
Nr opisu: 0000017119
The analytical diagrams for the determination of chemical composition of multicomponent metal alloys by atomic absorption method.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Remigiusz** Sosnowski.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 400, bibliogr. 3 poz.

17/24
Nr opisu: 0000017120
The role of metallic constituents removal in investigations of isolated carbide phases chemical composition.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Janusz Richter.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 405, bibliogr. 3 poz.

18/24
Nr opisu: 0000017123
Thin - layer chromatography in the analysis of an anthocyanidin, a flavone, flavonols and quercetin glycosides.
[Aut.]: Irena** Baranowska, D. Raróg.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 446

19/24
Nr opisu: 0000017122
Własności niektórych krajowych wyrobów lakierowych wyprodukowanych w latach 1970-1999.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Monika* Tlatlik.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 414

20/24
Nr opisu: 0000017139
Wpływ kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i jego soli amonowej na fotosyntezę.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 244

21/24
Nr opisu: 0000016261
Wypadkowe śmiertelne zatrucie azotynem metylu w pracy.
[Aut.]: Z. Olszowy, M. Kobek, M. Śliwakowski, Andrzej** Wojewódka.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 3. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 360

22/24
Nr opisu: 0000017131
Zastosowanie N-[1-(benzotriazol-1-IL)propylo]-2-okso-1-pirolidynyloacetamidu jako nowego odczynnika analitycznego do oznaczeń spektrofotometrycznych.
[Aut.]: Barbara** Kot, J. Pernak.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 110

23/24
Nr opisu: 0000017134
Zastosowanie spektrofotometrii VIS do oznaczania śladów metali w odpadach z produkcji filców kapeluszniczych.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 218

24/24
Nr opisu: 0000090559
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badań anionowej polimeryzacji metakrylanu metylu.
[Aut.]: B. Kaczmarczyk, A. Stolarzewicz, B. Morejko-Buż, Dorota Neugebauer.
W: VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice, 9-14 lipca 2000. Materiały konferencyjne. [T.] 2. Warszawa : [Komitet Chemii Analitycznej. Polska Akademia Nauk], 2000, s. 31

polimeryzacja ; spektroskopia w podczerwieni ; metakrylan metylu

polymerization ; infrared spectroscopy ; methyl methacrylate

stosując format:
Nowe wyszukiwanie