Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRWAŁE I BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE DROGOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000017890
Problemy geotechniczne budowy Drogowej Trasy Średnicowej Górnosląskiego Okręgu Przemysłowego.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IX Międzynarodowa konferencja, Kielce, 6-7 maja 2003. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2003, s. 279-287

2/19
Nr opisu: 0000017686
UPS w budownictwie drogowym.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, J. Kanafek.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VIII Międzynarodowa konferencja, Kielce 7-8 maja 2002. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2002, s. 11-18, bibliogr. 17 poz.

3/19
Nr opisu: 0000018130
Wpływ odwodnienia na trwałość nawierzchni drogowych.
[Aut.]: Barbara** Strycharz, T. Basiński.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VIII Międzynarodowa konferencja, Kielce 7-8 maja 2002. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2002, s. 401-409, bibliogr. 9 poz.

4/19
Nr opisu: 0000018131
Monitoring deformacji górniczych na odcinku autostrady A-4 "Batory - Mikołowska".
[Aut.]: Barbara** Strycharz.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VII Międzynarodowa konferencja, Kielce, 8-9 maja 2001. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, s. 325-330, bibliogr. 4 poz.

5/19
Nr opisu: 0000017685
Recykling nawierzchni mineralno-bitumicznych w technologii głębokiej stabilizacji.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Z. Bukowski.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VII Międzynarodowa konferencja, Kielce, 8-9 maja 2001. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.

6/19
Nr opisu: 0000017692
Badania wzmocnienia podłoża drogowego rozluźnianego rozpełzaniem górniczym.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 33-40, bibliogr. 6 poz.

7/19
Nr opisu: 0000020166
Wpływ oddziaływań górniczych na deformacje nasypu drogowego na podstawie analiz numerycznych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Stanisław** Chmielniak, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 23-32, .

8/19
Nr opisu: 0000020201
Wzmocnienie podłoża nasypu drogowego poduszką zbrojoną geosiatkami - koncepcje, badania numeryczne i weryfikacja doświadczalna.
[Aut.]: J. Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 59-68

9/19
Nr opisu: 0000073025
Zastosowanie cementów z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego w budowie dróg betonowych.
[Aut.]: J. Małolepszy, Zbigniew Giergiczny, P. Nita, M. Faleńska-Regulska.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. VI Międzynarodowa konferencja, Kielce, 9-10 maja 2000. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2000, s. 147-154, bibliogr. 10 poz.

cement ; granulowany żużel wielkopiecowy ; cement portlandzki ; cement hutniczy ; nawierzchnia drogowa ; trwałość betonu

cement ; granulated blast-furnace slag ; Portland cement ; slag cement ; road pavement ; concrete durability

10/19
Nr opisu: 0000020113
Poduszki zbrojone pod nasypami w terenach górniczych - podstawy projektowania i badania.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 55-62

11/19
Nr opisu: 0000018132
Problemy budowy autostrad na czynnych terenach górniczych w aspekcie wymagań dotyczących nawierzchni.
[Aut.]: Barbara** Strycharz.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 349-356, bibliogr. 9 poz.

12/19
Nr opisu: 0000085985
Przydatność łupków przywęglowych do konstrukcji autostrad.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 29-36, bibliogr. 10 poz.

13/19
Nr opisu: 0000020112
Sztywność nasypów metodycznie budowanych z górniczej skały płonnej w ocenie badań płytą naciskową.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Jacek** Pieczyrak.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. T. 2. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 21-28

14/19
Nr opisu: 0000017882
Wpływ podziemnej eksploatacji kopalin na budowle ziemne autostrad.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. V Międzynarodowa konferencja, Kielce, 11-12 maja 1999. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999, s. 107-114

15/19
Nr opisu: 0000085983
Aspekty technologiczne i finansowe wzmacniania nawierzchni w obszarze wpływów górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = Durable and safe road pavements. IV International conference. Proceedings. T. 1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 1-8, bibliogr. 12 poz.

16/19
Nr opisu: 0000087182
Badania polowe odpadów kopalnianych zastosowanych do formowania nasypów drogowych.
[Aut.]: Jacek Kawalec.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = Durable and safe road pavements. IV International conference. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.

odpady górnicze ; nasyp drogowy ; budownictwo drogowe

mining waste ; embankment ; road construction

17/19
Nr opisu: 0000089296
Wzmocnienie słabego podłoża nasypowego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej GOP.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = IV International conference durable and safete road pavements. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

DTŚ ; Aglomeracja Śląska ; grunt nasypowy ; wzmocnienie gruntu

DTŚ ; Silesian Agglomeration ; made ground ; ground improvement

18/19
Nr opisu: 0000085982
Problemy związane z utrzymaniem nawierzchni w obszarze wpływów górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. III Międzynarodowa konferencja, Kielce, 22-23 maja 1997. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1997, s. 253-262

19/19
Nr opisu: 0000085979
Wymiarowanie nawierzchni podatnych na drogach podlegających wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. II Międzynarodowa konferencja, Kielce, 15-16 maja 1996. Referaty. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1996, s. 253-262

stosując format:
Nowe wyszukiwanie