Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY GEOTECHNIKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000030077   
"Epos" - moje spojrzenie na jubilata.
[Aut.]: Jan ¦lusarek.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 15-16 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

Gryczmański Maciej

Gryczmański Maciej

2/21
Nr opisu: 0000030081   
Analiza numeryczna współpracy obudowy krótkiego przepustu wykonanego metod± pipe - roofing z gruntem.
[Aut.]: Tomasz* Blejarski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 101-108, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

analiza numeryczna ; obudowa rurowa ; proces technologiczny ; naprężenie ; przemieszczenie podłoża

numerical analysis ; pipe support ; technological process ; stress ; ground displacement

3/21
Nr opisu: 0000030098   
Analiza stateczno¶ci gwoĽdziowanej skarpy w ujęciu metody elementów skończonych.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 383-390, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

MES ; skarpa ; model numeryczny

FEM ; slope ; numerical model

4/21
Nr opisu: 0000030089   
Analiza współdziałania zbiornika z podłożem górniczym.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ewelina** Dmytruk.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 227-236, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

podłoże górnicze ; układ zbiornik - podłoże ; model 2D

mining subsoil ; tank - ground base system ; 2D model

5/21
Nr opisu: 0000030084   
Badania edometryczne iłów zalegaj±cyh w podłożu magazynu Centrum Logistycznego w Tychach.
[Aut.]: Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 127-140, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

; badanie edometryczne ; Tychy ; budynek wielkokubaturowy

clay ; oedometric test ; Tychy ; large-cubature building

6/21
Nr opisu: 0000030097   
Drogowa Trasa ¦rednicowa obszarem do¶wiadczeń dla geoinżynierii.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 357-364, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

DT¦ ; geotechnika ; podłoże gruntowe

DT¦ ; geotechnics ; subsoil

7/21
Nr opisu: 0000030096   
Identyfikacja parametryczna modeli gruntów.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 347-355, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

identyfikacja parametryczna ; model gruntu ; projektowanie geotechniczne ; parametry geotechniczne

parameter identification ; soil model ; geotechnical design ; geotechnical parameters

8/21
Nr opisu: 0000030082   
Metody wymiarowania kolumn iniekcyjnych.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 109-118, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

kolumna iniekcyjna ; iniekcja strumieniowa

jet grouting column ; jet injection

9/21
Nr opisu: 0000030093   
Model do prognozowania wpływu wstrz±sów technologicznych na otoczenie.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 285-292, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

ANSYS ; wstrz±s technologiczny ; prognozowanie wstrz±sów ; model konstytutywny

ANSYS ; technological impact ; tremor prediction ; constructive model

10/21
Nr opisu: 0000030094   
Modelowanie efektów termiczno-wilgotno¶ciowo-mechanicznych w masywach betonowych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 293-304, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

konstrukcja betonowa ; konstrukcja masywna ; twardnienie betonu ; sprężysto-plastyczny model materiałowy

concrete construction ; massive structure ; hardening of concrete ; elasto-plastic material model

11/21
Nr opisu: 0000030080   
Modelowanie współdziałania chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 91-99, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

chłodnia kominowa ; podłoże gruntowe ; symulacja numeryczna

cooling tower ; subsoil ; numerical simulation

12/21
Nr opisu: 0000030085   
Numeryczna ocena wytrzymało¶ci gruntu na ¶cinanie w podłożu podlegaj±cym deformacjom górniczym.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 149-156, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

wytrzymało¶ć gruntu ; deformacja górnicza ; wytrzymało¶ć na ¶cinanie ; podłoże górnicze

soil strength ; mining deformation ; shear strength ; mining subsoil

13/21
Nr opisu: 0000030078   
O Jubilacie.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 17-22 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

Gryczmański Maciej ; biografia ; Politechnika ¦l±ska ; geotechnika

Gryczmański Maciej ; biography ; Silesian University of Technology ; geotechnics

14/21
Nr opisu: 0000030088   
Oddziaływanie wielokrotnych poziomych odkształceń zagęszczaj±cych grunt na budynki zlokalizowane na terenach górniczych.
[Aut.]: Marian* Kawulok.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 219-226, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

teren górniczy ; odkształcenie poziome ; uszkodzenie budynku ; deformacja terenu górniczego

mining area ; horizontal deformation ; building damage ; mining surface deformation

15/21
Nr opisu: 0000030092   
Próbne obci±żenie wbijanej kolumny kamiennej. Wyniki badań polowych.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 267-274, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

kolumna kamienna ; obci±żenie próbne

stone column ; load test

16/21
Nr opisu: 0000030086   
Rozbudowa stanowiska do badań trójosiowych w ¶wietle potrzeb implementacyjnych modelu NAHOS.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 185-194, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

badanie trójosiowe ; Nahos

triaxial test ; Nahos

17/21
Nr opisu: 0000030095   
Sprężysto-plastyczny model materiałów geologicznych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Rafał Krzywoń, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 305-314, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

geometriał ; model materiałowy

geomaterial ; material model

18/21
Nr opisu: 0000030099   
Ulepszony model Modified Cam-Clay z siln± nieliniowo¶ci± w obszarze prekonsolidacji według Faheya-Cartera.
[Aut.]: Rafał Uliniarz.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 419-425, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

model Modified Cam-Clay ; prekonsolidacja ; model Faheya-Cartera

Modified Cam-Clay model ; overconsolidation ; Fahey-Carter model

19/21
Nr opisu: 0000030087   
Wpływ doboru parametrów georusztu na skuteczno¶ć stabilizacji warstwy kruszywa.
[Aut.]: Jacek Kawalec.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 211-218, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

georuszt ; stabilizacja gruntu ; geosyntetyk ; kruszywo

geogrid ; soil stabilization ; geosynthetic ; aggregate

20/21
Nr opisu: 0000030090   
Wytrzymało¶ć skały w warunkach trójosiowego ¶ciskania.
[Aut.]: Marek** Kwa¶niewski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 255-266, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

¶ciskanie trójosiowe ; wytrzymało¶ć skały ; piaskowiec

triaxial compression ; strength of rock ; sandstone

21/21
Nr opisu: 0000030079   
Wzmocnienie słabego podłoża układem poduszka - geomaterac. Wyniki badań w skali naturalnej.
[Aut.]: Zygmunt* Bartoszek.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 83-90, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

układ poduszka-geomaterac ; poduszka wzmacniaj±ca ; geomaterac ; podłoże antropogeniczne ; osiadanie budynku

pillow-geomattress system ; loadbearing cushion ; geo-mattress ; anthropogenic subsoil ; building subsidence

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie