Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYSTEMS SUPPORTING PRODUCTION ENGINEERING
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/40
Nr opisu: 0000092989   
Computer aided sustainable reporting - integration with ERP packages.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Patrycja Hąbek.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 119-127, bibliogr. 14 poz.

społeczna odpowiedzialność biznesu ; raportowanie ; ERP ; komputerowe wspomaganie zarządzania

corporate social responsibility ; reporting ; ERP ; computer aided management

2/40
Nr opisu: 0000092985   
Determinants of municipal waste management system based on the principles of sustainable development.
[Aut.]: K. Jąderko, Barbara* Białecka.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 78-90, bibliogr. 12 poz.

wskaźnik zrównoważonego rozwoju ; zrównoważony rozwój ; system gospodarki odpadami

sustainable development indicator ; sustainable development ; waste management system

3/40
Nr opisu: 0000092990   
Development of cluster theory - bibliography study.
[Aut.]: Iwona Żabińska.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 138-153, bibliogr. 40 poz.

definicja klastra ; atrybuty klastra ; typy klastra ; dynamika klastra

cluster definition ; cluster attributes ; types of clusters ; cluster dynamics

4/40
Nr opisu: 0000092986   
Organisational aspects of execution of the local revitalisation programmes in the largest cities in Poland - indication of directions of further research.
[Aut.]: Tomasz Szulc.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 91-100, bibliogr. 7 poz.

wdrażanie procesów rewitalizacji ; interesariusz ; nowe zarządzanie publiczne ; rządzenie

execution of revitalization processes ; stakeholder ; New Public Management ; governance

5/40
Nr opisu: 0000092988   
Radio frequency identification in supply chain management.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 109-118, bibliogr. 31 poz.

RFID ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; korzyści RFID ; ryzyko RFID

RFID ; supply chain management ; RFID benefits ; RFID risks

6/40
Nr opisu: 0000092984   
Supply system of fly ash for mining plants - analysis of the problem.
[Aut.]: Karina* Hermann, Witold Biały.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 64-77, bibliogr. 21 poz.

system dostaw ; popiół lotny ; logistyka odpadów ; transport

support system ; fly ash ; waste logistics ; transportation

7/40
Nr opisu: 0000092983   
The way of planning and organizing research in range of ergonomics on the example of observation of laparoscopic surgeries.
[Aut.]: Joanna Bartnicka, Agnieszka Ziętkiewicz, G. Kowalski.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 7-22, bibliogr. 11 poz.

ergonomia ; laparoskopia ; planowanie badań ; przechwytywanie pozycji ciała

ergonomics ; laparoscopy ; studies planning ; capturing the body position

8/40
Nr opisu: 0000092987   
Utilization of gas heat pumps for heating and air conditioning in small and medium sized enterprises.
[Aut.]: Tomasz Wałek, Piotr* Kaleta.
W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 101-108, bibliogr. 9 poz.

energia cieplna ; energia elektryczna ; mikrokogeneracja ; środowisko naturalne ; zarządzanie energią ; ŚMP ; MCHP XRGI

heat energy ; electric energy ; micro-cogeneration ; natural environment ; energy management ; SME ; GHP

9/40
Nr opisu: 0000087807   
Challenges for ergonomics and improvement of working conditions during surgeries with use of laparoscopic tools.
[Aut.]: Joanna Bartnicka.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 7-16, bibliogr. 22 poz.

ergonomia ; kształtowanie warunków pracy ; narzędzia chirurgiczne ; e-learning ; zabieg laparoskopowy

ergonomics ; shaping of work conditions ; surgical tools ; e-learning ; laparoscopic

10/40
Nr opisu: 0000087828   
Concept of a decision support system to selact the opitmal CCT solution for a chosen location in Silesia Region.
[Aut.]: Barbara* Białecka, J. Hausner.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 196-203, bibliogr. 6 poz.

system wspomagania decyzji ; czyste technologie węglowe ; podejmowanie decyzji ; wdrażanie technologii

decision support system ; clean coal technologies ; decision making ; technology implementation

11/40
Nr opisu: 0000099432   
Conversion of the lands devastated by mining activity.
[Aut.]: Krzysztof Michalski.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 85-94, bibliogr. 9 poz.

zdegradowany teren pogórniczy ; rekultywacja ; rewitalizacja ; przekształcanie terenów poprzemysłowych

devastated post-mining area ; land development ; revitalization ; conversion

12/40
Nr opisu: 0000087815   
Identification and modeling of emission sound sources at work stations.
[Aut.]: Waldemar Paszkowski, Artur Kuboszek.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 95-103, bibliogr. 3 poz.

energia akustyczna ; zagrożenie hałasem ; przepływ energii akustycznej

acoustic energy ; noise hazard ; flows of acoustic energy

13/40
Nr opisu: 0000087810   
Issue of multiple-layer winding of ropes on drums of mine-shaft hoistings.
[Aut.]: Jarosław Brodny, Marcel* Żołnierz.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 49-62, bibliogr. 16 poz.

nawijanie lin ; metoda LeBus ; wyciąg szybowy

winding of ropes ; LeBus method ; shaft hoist

14/40
Nr opisu: 0000087812   
Manufacturing data acquisition in non-automated production systems.
[Aut.]: Grzegorz Ćwikła.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 63-76, bibliogr. 24 poz.

akwizycja danych ; System Realizacji Produkcji ; kod paskowy ; RFID ; system wizyjny

data acquisition ; Manufacturing Execution System ; barcode ; RFID ; machine vision

15/40
Nr opisu: 0000087821   
Measurement system analysis of attribute or continuous data, as a one of the first steps in Lean Six Sigma projects.
[Aut.]: M. Wojtaszak, Witold Biały.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 144-162, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie szczupłe ; analiza systemu pomiarowego ; Six Sigma ; błąd pomiaru

lean management ; Measurement Systems Analysis ; Six Sigma ; measurement error

16/40
Nr opisu: 0000087823   
Motivation and control in technical systems.
[Aut.]: Juliusz Wójcik.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 163-184, bibliogr. 16 poz.

motywacja ; sterowanie ; system techniczny

motivation ; control ; technical system

17/40
Nr opisu: 0000087819   
Noise emissions test from the communication route - a case study.
[Aut.]: Marek Profaska.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 126-134, bibliogr. 9 poz.

hałas ; uciążliwość hałasu ; ekran akustyczny

noise ; noise nuisance ; acoustic baffle

18/40
Nr opisu: 0000087808   
The influence of typical sources of traffic noise modelling method on the accuracy of calculations of acoustics emission.
[Aut.]: Arkadiusz Boczkowski, G. Koźlik.
W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 18-28, bibliogr. 4 poz.

strategiczna mapa akustyczna ; hałas drogowy ; modelowanie źródła hałasu drogowego ; obliczenia akustyczne ; NMPB Routes 96

strategic acoustic map ; traffic noise ; modelling the traffic noise source ; acoustic calculations ; NMPB Routes 96

19/40
Nr opisu: 0000081107
Acoustic environmental hazards of work on main road haulage levels in the coal mine.
[Aut.]: Marek Profaska, Z. Głodała.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 179-187, bibliogr. 5 poz.

20/40
Nr opisu: 0000073758
An evaluation of the efficiency of quality management systems implemented in small enterprises - research results.
[Aut.]: Jerzy* Ścierski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 219-232, bibliogr. 18 poz.

21/40
Nr opisu: 0000073753
Analysis of garment manufacturing defects in x clothing manufacturing company.
[Aut.]: Teresa** Musioł, J. Stolarczyk.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 163-171, bibliogr. 8 poz.

22/40
Nr opisu: 0000073745
Analysis of gaseous hazards in mine workings using an automatic monitoring system.
[Aut.]: Jolanta Ignac-Nowicka.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 106-115, bibliogr. 10 poz.

23/40
Nr opisu: 0000073757
Application of methods of strategic management in developing urban renewal programs in the largest cities in Poland.
[Aut.]: Tomasz Szulc.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 208-218, bibliogr. 11 poz.

24/40
Nr opisu: 0000073737
Application of the finite element method in determination of the natural vibrations freqency of frictional joint.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 51-59, bibliogr. 7 poz.

25/40
Nr opisu: 0000073635
Atmosphere parameters control in the underground coal mines.
[Aut.]: Henryk** Badura, H. Stabla.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 7-21, bibliogr. 2 poz.

26/40
Nr opisu: 0000073747
Audit versus development in a certified quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 124-132, bibliogr. 25 poz.

27/40
Nr opisu: 0000073762
Civilizations and production methods.
[Aut.]: Juliusz Wójcik.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 250-266, bibliogr. 22 poz.

28/40
Nr opisu: 0000073743
Companies' responsibility for sustainable development. Sustainable production patterns in small and medium - sized enterprises.
[Aut.]: Patrycja Hąbek.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 97-105, bibliogr. 27 poz.

29/40
Nr opisu: 0000073735
Designing of noise protection systems in industrial environment.
[Aut.]: Arkadiusz Boczkowski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 42-50, bibliogr. 4 poz.

30/40
Nr opisu: 0000073739
Determination of frictional contact coefficient of rope with surface contact of wires and frictional lining.
[Aut.]: Jarosław Brodny, Marcel* Żołnierz.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 60-70, bibliogr. 16 poz.

31/40
Nr opisu: 0000073761
Dilemmas of public participation in acoustic climate management in the context of elaborating action plans against noise in urban areas.
[Aut.]: Anna* Wilińska.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 233-240, bibliogr. 15 poz.

32/40
Nr opisu: 0000073742
Influence of emploees' attitudes and behaviour on safety culture in company.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 87-96, bibliogr. 22 poz.

33/40
Nr opisu: 0000073731
Innovations in social economy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 22-28, bibliogr. 22 poz.

34/40
Nr opisu: 0000073732
Method of surgical staff competence improvement using the augmented reality technology.
[Aut.]: Joanna Bartnicka, D. Dąbrowski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 29-41, bibliogr. 30 poz.

35/40
Nr opisu: 0000073740
Methods for supporting the flow of information about the environmental factors in emergency services and prevent action.
[Aut.]: Łukasz* Dziemba, Stefan* Senczyna.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 71-86, bibliogr. 4 poz.

36/40
Nr opisu: 0000081108
Minimizing noise emission of the main road haulage evels in the coal mine.
[Aut.]: Marek Profaska, Z. Głodała.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 188-196, bibliogr. 9 poz.

37/40
Nr opisu: 0000073748
Preparation of handling equipment for approval of the office of technical inspection - case study.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 146-152, bibliogr. 9 poz.

38/40
Nr opisu: 0000073750
Quality assessment of municipal services in the selected municipality of the silesian province.
[Aut.]: Michał Molenda, S. Krafczyk.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 153-162, bibliogr. 9 poz.

39/40
Nr opisu: 0000073756
Selected aspects associated with preparing the production and industrial period-storing.
[Aut.]: Jacek Sitko, Krzysztof Michalski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 197-207, bibliogr. 10 poz.

40/40
Nr opisu: 0000073877
The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity.
[Aut.]: Radosław Wolniak.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 241-249, bibliogr. 18 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie