Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE NA POGRANICZU
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000068221
Aktywność gmin w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 91-104 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

zrównoważony rozwój ; społeczność lokalna ; rozwój lokalny

sustainable development ; local community ; local development

2/15
Nr opisu: 0000068289
Charakterystyka badanej populacji.
[Aut.]: Magdalena* Piłat.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 172-175 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

populacja ; badania empiryczne ; społeczność lokalna

population ; empirical research ; local community

3/15
Nr opisu: 0000068320
Chasydzi wczoraj i dziś - od rewolucjonizmu do fundamentalizmu religijnego.
[Aut.]: Karolina Rąb.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 37-47 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Chasydzi ; rewolucjonizm ; fundamentalizm

Hasidim ; revolutionism ; fundamentalism

4/15
Nr opisu: 0000068288
Dobór próby, metoda badań i narzędzie badawcze. Procedura doboru próby do zasadniczej części badań.
[Aut.]: Adam* Lech.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 165-171 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

badanie społeczne ; metodologia ; socjologia

social research ; methodology ; sociology

5/15
Nr opisu: 0000068278
Funkcja języka w kształtowaniu tożsamości etnicznej Łemków.
[Aut.]: Aleksandra Synowiec.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 48-55 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Łemkowie ; tożsamość etniczna

Lemkos ; ethnicity

6/15
Nr opisu: 0000068275
Galicja - wieloetniczny świat Stanisława Vincenza.
[Aut.]: Iwona* Sobieraj.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 7-14 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Vincenz Stanisław ; wielokulturowość ; Galicja

Vincenz Stanisław ; multiculturalism ; Galicia

7/15
Nr opisu: 0000068281
J. Bocheńskiego koncepcja patriotyzmu.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 57-64 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

patriotyzm ; Bocheński Józef Maria

patriotism ; Bocheński Józef Maria

8/15
Nr opisu: 0000068277
Pluralizm ideologii etnicznych. Granice i pogranicza w identyfikacji etnicznej Łemków z Beskidu Niskiego.
[Aut.]: Iwona* Sobieraj.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 26-33 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Łemkowie ; pluralizm kulturowy ; grupa etniczna

Lemkos ; cultural pluralism ; ethnic group

9/15
Nr opisu: 0000068283
Public relations w procesie kształtowania wizerunku administracji gmin.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 105-115 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

public relations ; administracja ; społeczność lokalna

public relations ; administration ; local community

10/15
Nr opisu: 0000068284
Rozumienie pojęć etycznych wśród elit społecznych powiatu Gorlickiego.
[Aut.]: Barbara** Zięblińska.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 116-125 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

etyka ; powiat gorlicki ; elita społeczna

ethics ; Gorlice district ; social elite

11/15
Nr opisu: 0000068286
Socjologia starości a życie ludzi starszych. Wokół form i wzorów aktywności seniorów w powiecie Gorlickim.
[Aut.]: Marek Niezabitowski.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 145-163 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

starość ; aktywność osób starszych ; powiat gorlicki

old age ; activity of elderly people ; Gorlice district

12/15
Nr opisu: 0000068285
Społeczny i ekonomiczny wymiar biedy beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
[Aut.]: Jarosław* Lisowski.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 126-144 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Uście Gorlickie ; bieda ; ośrodek pomocy społecznej

Uście Gorlickie ; poverty ; social welfare centre

13/15
Nr opisu: 0000068215
Wpływ Internetu na promowanie kultur etnicznych.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 34-36 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

internet ; kultura etniczna ; promocja kultury

internet ; ethnic culture ; culture promotion

14/15
Nr opisu: 0000068282
Wzory uczestnictwa obywatelskiego liderów lokalnych. Aplikacja koncepcji zasobów lokalnych.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 75-90, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

lider lokalny ; sfera publiczna ; społeczność lokalna

local leader ; public sphere ; local community

15/15
Nr opisu: 0000068276
Zapomniany świat Łemków.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 15-25 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

Łemkowie ; migracja

Lemkos ; migration

stosując format:
Nowe wyszukiwanie