Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SEMINARIUM MŁODYCH NAUKOWCÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000105676
Adaptacyjne zabezpieczenie odległościowe linii napowietrznej WN o zintesyfikowanych zdolnościach przesyłowych.
[Aut.]: Marcin Niedopytalski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 9-11, bibliogr. 3 poz.

linia wysokiego napięcia ; zabezpieczenie odległościowe

high voltage line ; distance protection

2/32
Nr opisu: 0000105678
Agent structure of multi-agent system for power system protection.
[Aut.]: Mateusz Szablicki.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 15-17, bibliogr. 5 poz.

system wieloagentowy ; automatyka elektroenergetyczna ; automatyka zabezpieczeniowa

multi-agent system ; power system automation ; protection automatics

3/32
Nr opisu: 0000105692
Analiza modalna przebiegów mocy chwilowej i prędkości kątowej przy zakłóceniu skokowym.
[Aut.]: Piotr Pruski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 42-44, bibliogr. 2 poz.

system elektroenergetyczny ; stabilność kątowa ; zakłócenie skokowe ; moc chwilowa

power system ; angular stability ; step disturbance ; instantaneous power

4/32
Nr opisu: 0000105695
Analiza właściwości sygnałów stochastycznych w liniowych i nieliniowych układach stochastycznych.
[Aut.]: Seweryn* Mazurkiewicz, Janusz** Walczak.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 51-53, bibliogr. 8 poz.

sygnał stochastyczny ; układ liniowy ; układ nieliniowy

stochastic signal ; linear system ; nonlinear system

5/32
Nr opisu: 0000105756
Analiza, badanie i projektowanie mikropomp pulsacyjnych napędzanych elektromagnetycznie.
[Aut.]: Sebastian* Bartel, Tomasz Trawiński.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 93-95, bibliogr. 3 poz.

LVAD ; mikropompa pulsacyjna ; wspomaganie serca

LVAD ; pulsatile micropump ; heart support

6/32
Nr opisu: 0000105717
Aproksymacja charakterystyki strumieniowo-prądowej w hamiltonowskim modelu maszyny elektrycznej.
[Aut.]: Zygmunt Kowalik, Wojciech Burlikowski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 99-101, bibliogr. 3 poz.

maszyna elektryczna ; model hamiltonowski ; model matematyczny

electric machine ; Hamiltonian model ; mathematical model

7/32
Nr opisu: 0000105385
Badania opóźnień w bezprzewodowych sieciach ZigBee.
[Aut.]: Beata Krupanek.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 24-26

ZigBee ; przepustowość ; sieć bezprzewodowa ; opóźnienie komunikacyjne

ZigBee ; capacity ; wireless network ; communication delay

8/32
Nr opisu: 0000105698
Charakteryzacja struktur na bazie grafenu przy użyciu mikroskopii sił atomowych oraz spektroskopii ramanowskiej.
[Aut.]: Sabina Drewniak, Tadeusz Pustelny.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 60-62, bibliogr. 2 poz.

spektroskopia Ramana ; grafen ; komora pomiarowa

Raman spectroscopy ; graphene ; measuring chamber

9/32
Nr opisu: 0000105707
Development of numerical models for extracting the angular dependence of critical current density in HTS wires from experimental data.
[Aut.]: Krzysztof Habelok, Bogusław** Grzesik.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 78-80, bibliogr. 4 poz.

taśma nadprzewodnikowa ; modelowanie matematyczne ; gęstość prądu krytycznego

superconducting tape ; mathematical modelling ; critical current density

10/32
Nr opisu: 0000105693
Finite element method pre-assembly.
[Aut.]: Marcin Sowa.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 45-47

formułowanie równań ; pre-assembly ; metoda elementów skończonych

equations formulating ; pre-assembly ; finite element method

11/32
Nr opisu: 0000105697
Identyfikacja i lokalizacja sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych.
[Aut.]: Aneta Olszewska.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 57-59, bibliogr. 3 poz.

emisja akustyczna ; lokalizacja sygnału ; transformator energetyczny

acoustic emission ; signal location ; power transformer

12/32
Nr opisu: 0000105715
Identyfikacja parametrów silnika reluktancyjnego.
[Aut.]: Łukasz Kohlbrenner, Wojciech Burlikowski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 96-98, bibliogr. 2 poz.

silnik reluktancyjny ; metody pomiarowe ; model hamiltonowski

reluctance motor ; measurement methods ; Hamiltonian model

13/32
Nr opisu: 0000105683
Model wyprowadzeń termicznego przetwornika wartości skutecznej.
[Aut.]: Michał Grzenik.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 21-23, bibliogr. 4 poz.

termiczny przetwornik wartości skutecznej ; wzorzec ; kalibracja

thermal voltage converter ; pattern ; calibration

14/32
Nr opisu: 0000105713
Modelowanie charakterystyki histerezowej aktuatora SMA na podstawie funkcji sigmoidalnej.
[Aut.]: Marek Kciuk.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 90-92, bibliogr. 5 poz.

aktuator ; model matematyczny ; model Takac'a

actuator ; mathematical model ; Takacs model

15/32
Nr opisu: 0000105684
Opis metody pomiaru impedancji rozproszenia uzwojeń precyzyjnych, napięciowych transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 27-29

impedancja ; transformator pomiarowy ; rezystor

impedance ; measuring transformer ; resistor

16/32
Nr opisu: 0000105718
Opracowanie systemu sterowania wielostopniowej wyrzutni elektromagnetycznej za wspomaganiem pneumatycznym.
[Aut.]: Tomasz* Makowski, Krzysztof** Kluszczyński.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 102-104, bibliogr. 3 poz.

hybrydowa wyrzutnia elektromagnetyczna ; sterownik ; układ sterowania

hybrid electromagnetic launcher ; controller ; control system

17/32
Nr opisu: 0000105680
Optymalizacja połączonego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem przesuwników fazowych.
[Aut.]: Robert* Owczarek, Roman Korab.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 18-20, bibliogr. 3 poz.

sieć elektroenergetyczna ; przesuwnik fazowy

power network ; phase shifting transformer

18/32
Nr opisu: 0000105691
Performance improvements of interior point based OPF algorithm computations.
[Aut.]: Marcin Połomski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 39-41, bibliogr. 3 poz.

interior point ; optymalizacja rozpływu mocy ; OPF

interior point ; optimal power flow ; OPF

19/32
Nr opisu: 0000105699
Poprawa adhezji polimeru SU-8 do szklanych podłoży.
[Aut.]: Tomasz* Herzog, Tadeusz Pustelny.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 63-65, bibliogr. 4 poz.

polimer SU8 ; adhezja ; podłoże szklane

polymer SU8 ; adhesion ; glass substrate

20/32
Nr opisu: 0000105696
Porównanie i ocena metod aktywnego tłumienia zaburzeń przewodzonych.
[Aut.]: Marek* Szymczak, Marian** Pasko.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 54-56, bibliogr. 4 poz.

EMI ; filtr aktywny ; filtr ze sprzężeniem zwrotnym

EMI ; active filter ; filter with feedback

21/32
Nr opisu: 0000105703
Rozwój metody sterowania wymuszającego dynamikę.
[Aut.]: Grzegorz Jarek.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 72-74, bibliogr. 3 poz.

sterowanie wymuszające dynamikę ; sterownik ; modulator wektorowy

forced dynamics control ; controller ; vector modulator

22/32
Nr opisu: 0000105688
Stałość parametrów charakteryzujących magnesy trwałe.
[Aut.]: Maciej* Pilot, Tadeusz** Skubis.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 33-35, bibliogr. 3 poz.

magnes trwały ; szum Barkhausena ; siła oddziaływania magnesu

permanent magnet ; Barkhausen noise ; strength of magnet

23/32
Nr opisu: 0000105710
Sterowanie bezczujnikowe wysokoobrotowego silnika PM BLDC.
[Aut.]: Dawid Makieła, Krzysztof** Krykowski.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 84-86, bibliogr. 2 poz.

silnik wysokoobrotowy ; sterowanie bezczujnikowe ; silnik PM BLDC

high-speed motor ; sensorless control ; PM BLDC motor

24/32
Nr opisu: 0000105685
Synchroniczny system pomiarowy do oceny właściwości metrologicznych cyfrowych generatorów dwufazowych.
[Aut.]: Wojciech* Barwinek, Marian Kampik.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 30-32, bibliogr. 3 poz.

generator dwufazowy ; pomiar impedancji ; generator PXI

two-phase generator ; impedance measurement ; PXI generator

25/32
Nr opisu: 0000105700
System diagnostyczny do analizy spektralnej komórek rakowych skóry in vivo.
[Aut.]: Piotr Kałużyński, Marek Błahut.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 66-68, bibliogr. 3 poz.

tkanka nowotworowa ; analiza spektralna ; widmo

tumor tissue ; spectral analysis ; spectrum

26/32
Nr opisu: 0000105694
Transient states in fractional-order circuits.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, Janusz** Walczak.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 48-50, bibliogr. 4 poz.

stan nieustalony ; obwód rzędu ułamkowego

transient state ; fractional-order circuit

27/32
Nr opisu: 0000105677
Tworzenie autonomicznych fragmentów sieci dystrybucyjnej SN zasilanych lokalnymi źródłami.
[Aut.]: Piotr Rzepka.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 12-14, bibliogr. 3 poz.

sieć średniego napięcia ; sieć dystrybucyjna ; automatyka elektroenergetyczna

medium voltage network ; distribution network ; power system automation

28/32
Nr opisu: 0000105705
Układ do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej.
[Aut.]: Krystian Frania, Zbigniew Kaczmarczyk.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 75-77, bibliogr. 2 poz.

bezprzewodowy przesył energii ; cewki sprzężone ; kaskada cewek

wireless energy transfer ; coupled coils ; coils cascade

29/32
Nr opisu: 0000105702
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na działanie rezystancyjnych sensorów gazów na bazie nanostruktur tlenku cynku.
[Aut.]: Marcin Procek, Tadeusz Pustelny.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 69-71, bibliogr. 4 poz.

półprzewodnikowy rezystancyjny czujnik gazu ; pomiar stężenia gazów ; NO2

semiconductor resistive gas sensor ; measurement of gas concentrations ; NO2

30/32
Nr opisu: 0000105690
Współczynnik korelacji w składaniu błędów uwarunkowanych czasowo.
[Aut.]: Marek Wymysło, Jerzy** Jakubiec.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 36-38, bibliogr. 3 poz.

błąd dynamiczny ; błąd powodowany opóźnieniem ; błąd wypadkowy ; symulacja

dynamic error ; error caused by delay ; resultant error ; simulation

31/32
Nr opisu: 0000105711
Wyrzutnia pneumatyczno-elektromagnetyczna jako wielowymiarowy obiekt sterowania.
[Aut.]: Jarosław Domin.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 87-89, bibliogr. 2 poz.

wyrzutnia hybrydowa ; prąd rozruchowy ; sterowanie

hybrid launcher ; inrush current ; control

32/32
Nr opisu: 0000105709
Wysokoczęstotliwościowe drajwery dedykowane do tranzystorów MOSFET serii DE.
[Aut.]: Piotr Legutko, Marcin Kasprzak.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 81-83, bibliogr. 3 poz.

sterownik bramkowy ; MOSFET ; transformator

gate driver ; MOSFET ; transformer

stosując format:
Nowe wyszukiwanie