Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROGRAM OBCHODÓW 50-LECIA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICA
Liczba odnalezionych rekordów: 94Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/94
Nr opisu: 0000038388
Acylowanie niektórych pochodnych nitroanilin kwasami karboksylowymi wobec chlorku tionylu.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15

2/94
Nr opisu: 0000038259
Badania filtracji zawiesin powstałych przy produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną.
[Aut.]: A. Dynda, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Janusz Wójcik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56

3/94
Nr opisu: 0000038267
Badania hydrauliki wypełnienia zbudowanego z siatek demisterowych.
[Aut.]: Józef** Zabłocki, Helena** Smyczek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 53

4/94
Nr opisu: 0000038273
Badania i przemysłowa aplikacja dyspersyjnej chłodni wody obiegowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Dariusz* Legierski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 50

5/94
Nr opisu: 0000038374
Badania kinetyki procesu otrzymywania nadtlenków organicznych z soli sodowych wodoronadtlenków i halogenków alkilowych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Stefan** Baj.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 18

6/94
Nr opisu: 0000038373
Badania modelowe nad redukcją kwasu szczawiowego do kwasu glioksalowego.
[Aut.]: Maciej Gonet, Jolanta Trojanowska, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21

7/94
Nr opisu: 0000038286
Badania nad hydrolizą szkła wodnego solami glinu, żelaza i cynku w zastosowaniu do technologii materiałów izolacyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Kossuth, Mirosław** Fligier, Maria** Dzięgielewska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 41

8/94
Nr opisu: 0000038311
Badania nad kinetyką procesu inwersji azotynu sodu.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska, Klaudia* Dziuba.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30

9/94
Nr opisu: 0000038302
Badania nad odzyskaniem V2O5 z zużytego katalizatora wanadowego.
[Aut.]: Stanisław* Anioł, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Kubala.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 32

10/94
Nr opisu: 0000038301
Badania nad podstawami mokrej regeneracji sorbentu węglowego przeznaczonego do odsiarczania spalin.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35

11/94
Nr opisu: 0000038308
Badania nad stosowaniem odpadowych solanek zawierających substancje organiczne do przemysłowych procesów elektrolizy.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29

12/94
Nr opisu: 0000038256
Badania osadników przemysłowych i wynikające z nich zalecenia projektowe.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 58

13/94
Nr opisu: 0000038274
Badania procesu absorpcji dwutlenku siarki w absorbentach alkalicznych z zastosowaniem kolumn z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, Barbara* Domalik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 50

14/94
Nr opisu: 0000038261
Badania przeciwprądowego, dwufazowego przepływu w aparatach kolumnowych z wybranymi wypełnieniami.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56

15/94
Nr opisu: 0000038266
Badania średniego współczynnika wnikania masy w fazie gazowej w wymienniku wypełnionym rurami.
[Aut.]: Helena** Smyczek, Józef** Zabłocki.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 53

16/94
Nr opisu: 0000038299
Badania wód kopalnianych na zawartość Cd, Cu, Pb i Zn.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 41

17/94
Nr opisu: 0000038285
Badanie własności termicznych wybranych azyn i diazyn.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Irena** Baranowska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 42

18/94
Nr opisu: 0000038264
Badanie wpływu objętości swobodnej oraz stopnia zawilgocenia na własności izolacyjne materiałów izolacyjnych bazujących na wełnie mineralnej.
[Aut.]: Józef** Zabłocki, Władysław** Mróz, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54

19/94
Nr opisu: 0000038390
Bezpośrednie glikozylowanie chronionych hydroksyaminokwasów i oligopeptydów.
[Aut.]: Andrzej** Rajca.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17

20/94
Nr opisu: 0000038303
Bilans związków chloru w procesie laboratoryjnego koksowania mieszanki węglowej.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Andrzej** Koszorek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 36

21/94
Nr opisu: 0000038389
Detergenty jako proekologiczne środki do odtłuszczania i odolejania w przemyśle metalowym.
[Aut.]: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13

22/94
Nr opisu: 0000038304
Diafragmy anizotropowe w procesie elektrolizy przemysłowej chlorku sodu.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Teresa** Buczek-Karczewska, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34

23/94
Nr opisu: 0000038387
Efektywność procesu regeneracji modyfikowanych diafragm azbestowych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Andrzej** Małachowski, Marek** Smolik, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 20

24/94
Nr opisu: 0000038306
Ekstrakcja kadmu i cynku z roztworów soli potasu przy użyciu tienoilotrifluoroacetonu.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34

25/94
Nr opisu: 0000038385
Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodzącej.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec-Białoń.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 23

26/94
Nr opisu: 0000038386
Elektrolityczna obróbka powierzchni elementów stosowanych w chirurgii kostnej.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Jan** Marciniak, Zbigniew Paszenda, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 20

27/94
Nr opisu: 0000038307
Eletrodialityczna utylizacja roztworów soli nieorganicznych.
[Aut.]: A. Krystek, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 33

28/94
Nr opisu: 0000038310
Hydrodealkilacja zasad pirydynowych na katalizatorach zeolitowych.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 37

29/94
Nr opisu: 0000038391
Izomeryzacja olejów roślinnych katalizowania kompleksami rutenu.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, Jacek** Majewski, J. Grobelny.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 12

30/94
Nr opisu: 0000038392
Katalityczne właściwości molekularnie zdysperowanych heteropolikwasów w polimerach przewodzących.
[Aut.]: Marek* Barth, Marian Turek, Mieczysław Łapkowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49

31/94
Nr opisu: 0000038393
Kinetyka absorpcji amoniaku w wodnych roztworach fosforanu amonu.
[Aut.]: Andrzej* Naróg, Jadwiga** Krop.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22

32/94
Nr opisu: 0000038269
Koncepcja linii technologicznej do rozkładu amoniaku związanego w koksowniczych wodach ściekowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Andrzej** Mianowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 52

33/94
Nr opisu: 0000038314
Korelacja stężeń węglowodorów aromatycznych w imisji i emisji z zakładu koksowniczego.
[Aut.]: Piotr* Wasilewski, Andrzej** Mianowski, Zygmunt* Swaryczewski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 37

34/94
Nr opisu: 0000038315
Mikrostruktura włókien mineralnych z układu SiO2-Al2O3-FexOy-CaO-MgO-RO2.
[Aut.]: Teresa** Buczek-Karczewska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29

35/94
Nr opisu: 0000038316
Model matematyczny równowag chemicznych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30

36/94
Nr opisu: 0000038270
Modernizacja stacji wyparnej katolitu przez aplikację oryginalnych rozwiazań konstrukcyjnych i procesowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bogusław* Sąsiadek, Kazimierz* Nakonieczny, M. Rosiński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 52

37/94
Nr opisu: 0000038271
Możliwości zastosowania aparatu hybrydowego do usuwania zanieczyszczeń gazowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 51

38/94
Nr opisu: 0000038262
Niszczenie kryształów w turbulentnym przepływie cieczy wymuszonym mieszadłem.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55

39/94
Nr opisu: 0000038317
Nowoczesna metoda otrzymywania węglanu potasu w elektrolizerach z membranami jonowymiennymi.
[Aut.]: Witold** Gnot, B. Pisarska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25

40/94
Nr opisu: 0000038395
Odsiarczanie benzenu karbochemicznego na drodze selektywnego chlorowania tiofenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Janusz* Niedziela, Zbigniew** Stec, Beata Zientek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14

41/94
Nr opisu: 0000038369
Opracowanie technologii wytwarzania modyfikowanych diafragm azbestowych.
[Aut.]: Janina** Dylewska, A. Gardeła, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28

42/94
Nr opisu: 0000038282
Oznaczanie krzemu, azotu, fosforanów, siarczanów i chlorków w otwartym zbiorniku wodnym elektrowni i w ściekach zakładu chemicznego.
[Aut.]: Maria* Kozielska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 44

43/94
Nr opisu: 0000038370
Oznaczanie małych zawartości metali fosforu i chloru w półproduktach i produktach przerobu ropy naftowej.
[Aut.]: Teresa** Suwińska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 32

44/94
Nr opisu: 0000038362
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji FeSO4*7H2O w temperaturach 50oC i 5oC.
[Aut.]: Marek** Smolik, Barbara* Lipowska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 27

45/94
Nr opisu: 0000038361
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4*H2O w temperaturze 50oC.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28

46/94
Nr opisu: 0000038381
Poli (n-bromoimid kwasu bursztynowego): nowy polimeryczny reagent w procesach bromowania.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Irena** Rudnicka, M. Ali Nour.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 45

47/94
Nr opisu: 0000038260
Porowatość złoża w krystalizatorze fluidalnym o złożu rzadkim.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 57

48/94
Nr opisu: 0000038378
Postęp w konstrukcji własnego badawczego reaktora do studiów nad wysokotemperaturowymi katalitycznymi procesami.
[Aut.]: Alfred* Lachowicz.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17

49/94
Nr opisu: 0000038280
Potencjometryczne oznaczanie cyjanków i chlorków z zastosowaniem cyjankowego czujnika systemu "Air-Gap".
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 44

50/94
Nr opisu: 0000038298
Prace nad wdrażaniem krajowych dodatków do olejów przekładniowych.
[Aut.]: Bolesław** Jarocki, Małgorzata** Grochowska, Marta* Rutkowska, Zofia** Szeląg, Jacek** Spałek, T. Tajber.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 38

51/94
Nr opisu: 0000038384
Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinolinowy.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15

52/94
Nr opisu: 0000033955
Przydatność technologiczna bazaltów do produkcji włókien mineralnych.
[Aut.]: Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Izabela** Glińska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22

53/94
Nr opisu: 0000038380
Reakcje podstawienia w cyklopalladowanych kompleksach iminowych.
[Aut.]: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13

54/94
Nr opisu: 0000038297
Regeneracja przepracowanych olejów smarowych.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał, Zbigniew** Pruszowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 36

55/94
Nr opisu: 0000038265
Rekultywacja gleby skażonej węglowodorami.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Piotr* Wasilewski, Zygmunt* Swaryczewski, Jan** Hehlmann.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54

56/94
Nr opisu: 0000038365
Równowaga ciecz-para w układzie H2O-NH3-CO2-H2S.
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22

57/94
Nr opisu: 0000038294
Selektywność adsorpcji w TLC w zależności od modyfikatora fazy mobilnej i pKa badanych azyn i diazyn.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 40

58/94
Nr opisu: 0000038293
Spektroelektrochemiczne badania procesów relaksacji w polianilinie.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47

59/94
Nr opisu: 0000038290
Spektrofotometria pochodna i chromatografia RP TLC w analizie wybranych aminokwasów.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Małgorzata* Kozłowska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43

60/94
Nr opisu: 0000038284
Spektrofotometria pochodna w analizie dwu- i trójskładnikowych mieszanin kompleksów jonów metali.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 42

61/94
Nr opisu: 0000038288
Spektrofotometria pochodna w zastosowaniu do analizy mieszanin witamin.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Anna* Kądziołka.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43

62/94
Nr opisu: 0000038291
Spektrofotometryczna metoda oznaczania tytanu w pyłach dymnicowych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 40

63/94
Nr opisu: 0000038295
Spektrofotometryczne badania aktywacji flotacji węglika krzemu.
[Aut.]: Krystyna** Raszka, Jerzy** Strojek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35

64/94
Nr opisu: 0000038368
Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza i glinu w siarczanie kobaltu (II) wysokiej czystości.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 23

65/94
Nr opisu: 0000038383
Synteza 1-(2'-dezoksy-2'-d-glukopiranozylo)-4-nitroimidazoli.
[Aut.]: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 16

66/94
Nr opisu: 0000038382
Synteza 7-arylo-8-metylo-6-purynonów z 1-arylo-2-metylo-4-nitroimidazoli.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak, Paweł* Wagner.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 16

67/94
Nr opisu: 0000038366
Synteza elektrochemiczna przewodzących kompozytów polimerowych opartych na polianilinie i kopoolimerach bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jolanta** Maślińska-Solich, G. Baran.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47

68/94
Nr opisu: 0000038367
Synteza i budowa oligo-imino-acetali.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Marek* Barth.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46

69/94
Nr opisu: 0000038396
Synteza nadtlenku t-butylowo-α-kumylowego z wodorotlenku t butylowego i kumenu, w obecności układu katalitycznego chlorek miedziowy - bromek tetrabutyloamoniowy.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14

70/94
Nr opisu: 0000038275
Synteza nowych powierzchniowo czynnych konomerów dla celów stomatologicznych.
[Aut.]: Mirosław** Gibas.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49

71/94
Nr opisu: 0000038279
Synteza oligomerycznych ciekłych kryształów.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, W. Nawrat, Z. Biedrzycki.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 48

72/94
Nr opisu: 0000038359
Synteza roztworów stałych w układzie PbZrO3-PbTiO3-K0,5Bi0,5TiO3.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31

73/94
Nr opisu: 0000038252
Technologia wytwarzania estru dimetylowego kwasu N,N'-(N-(2-metoksyacetyloamino)-4-(fenylotio)fenylo)-karbonoimidoilo)-biskarbamowego.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 11

74/94
Nr opisu: 0000038379
Temperaturowo-programowana desorpcja. Metoda identyfikacji aktywnych centrów stałych katalizatorów.
[Aut.]: Marian** Otremba, Wanda* Zajdel.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 12

75/94
Nr opisu: 0000038258
Uproszczona metoda obliczeń krystalizatora fluidalnego z idealną klasyfikacją: linie operacyjne i prędkość sedymentacji.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 57

76/94
Nr opisu: 0000038350
Usuwanie boru z solanki kopalnianej metodą jonitową.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24

77/94
Nr opisu: 0000038357
Usuwanie jonów wapnia i siarczanów w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

78/94
Nr opisu: 0000038375
Utlenianie 3,4 dihydro 2,5 dimetylo 2H pyran 2 karbaldehydu.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 45

79/94
Nr opisu: 0000038354
Warstwy rezystywne Ni-P otrzymane na drodze chemicznej metalizacji.
[Aut.]: Witold** Gnot, Zbigniew** Pruszowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25

80/94
Nr opisu: 0000038263
Weryfikacja pomiarowa filtracji ciśnieniowej w skali laboratoryjnej na skomputeryzowanym stanowisku do wyznaczania pełnych charakterystyk odwodnienia.
[Aut.]: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55

81/94
Nr opisu: 0000038277
Wpływ kwasowości powierzchni katalizatorów tlenkowych na selektywność utleniania akroleiny.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 48

82/94
Nr opisu: 0000038353
Wpływ składu gazu modelowego i temperatury na przebieg sorpcji dwutlenku siarki na krajowych sorbentach węglowych.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

83/94
Nr opisu: 0000038358
Wpływ stężenia jonów kadmu na zmiany potencjału cynku w procesie cementacji z roztworów ZnSO4.
[Aut.]: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21

84/94
Nr opisu: 0000038351
Wpływ warunków nakładania diafragm azbestowych na wskaźniki eksploatacyjne elektrolizerów POLEL.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 33

85/94
Nr opisu: 0000038352
Wpływ warunków wytrącania wodorotlenku magnezu na zawartość boru.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24

86/94
Nr opisu: 0000038363
Wpływ warunków wytwarzania aktywowanych elektrod tytanowych na ich właściwości elektrochemiczne.
[Aut.]: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, K. Szafraniec, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 19

87/94
Nr opisu: 0000038394
Wydzielanie śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworu chlorku magnezu metodą ekstrakcji.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 27

88/94
Nr opisu: 0000038377
Zależność składu mineralnego cementów glinowych od surowców.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 19

89/94
Nr opisu: 0000038371
Zastosowanie kopolimerów bezwodnika maleinowego i alkilowinylo-eterów w diagnostyce.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, J. Garlicka-Bednarska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46

90/94
Nr opisu: 0000038240
Zastosowanie organicznych połączeń tytanu i krzemu w technologii krzemowej.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jacek** Majewski, Krzysztof** Waczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 11

91/94
Nr opisu: 0000038272
Zastosowanie suszarki z przesuwnym złożem w procesach przemysłowego suszenia złóż ziarnistych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bogusław* Sąsiadek, Kazimierz* Nakonieczny, Bernard* Marcinkiewicz.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 51

92/94
Nr opisu: 0000038349
Zastosowanie widm 1HNMR do określania efektywności przemian surowców węglowodorowych.
[Aut.]: Anna** Tokarska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 39

93/94
Nr opisu: 0000038241
Zjawisko zawału w pionowym transporcie pneumatycznym.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Jan** Bandrowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 58

94/94
Nr opisu: 0000038251
Zmiany strukturalne diafragm w procesie przemysłowej elektrolizy chlorku sodu.
[Aut.]: Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31

stosując format:
Nowe wyszukiwanie