Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBLEMY OCHRONY POWIETRZA W AGLOMERACJACH MIEJSKO-PRZEMYSŁOWYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000006888
Analiza możliwości określania wielkości emisji z punktowych źródeł ciepła na podstawie pomiarów imisji.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz, Marek** Janusz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 169-181, bibliogr. 4 poz.

źródło ciepła ; imisja ; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

heat source ; immission ; pollution concentration

2/20
Nr opisu: 0000006887
Badania doświadczalne nad wpływem parametrów procesowych w metodzie katalitycznego spalania par związków organicznych na przykładzie 1-butanolu i octanu butylu.
[Aut.]: Walter Mucha, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 151-162, bibliogr. 8 poz.

metoda katalityczna ; związki organiczne ; butanol ; butyl

catalytic method ; organic compounds ; butanol ; butyl

3/20
Nr opisu: 0000006886
Ocena ekologiczna procesu wytwarzania energii elektrycznej.
[Aut.]: Agata Malina, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 127-140, bibliogr. 22 poz.

ocena ekologiczna ; wytwarzanie energii elektrycznej ; uciążliwość środowiskowa

ecological assessment ; electricity generation ; environmental impact

4/20
Nr opisu: 0000006889
Skład ziarnowy pyłu emitowanego z palenisk pyłowych w energetyce zawodowej.
[Aut.]: Joanna* Staisz, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 227-235, bibliogr. 11 poz.

skład ziarnowy ; energetyka zawodowa ; palenisko pyłowe

grain composition ; professional energy sector ; pulverized-fuel fired furnace

5/20
Nr opisu: 0000006890
Współdziałanie jonów żelaza, magnezu i miedzi w procesie katalitycznego utleniania S(IV) w roztworach o stężeniach zbliżonych do atmosferycznych.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 311-320, bibliogr. 10 poz.

utlenianie katalityczne ; jony żelaza ; jony miedzi ; jony manganu

catalytic oxidation ; ferrous ions ; copper ions ; mangan ions

6/20
Nr opisu: 0000006749
Pojemność buforowa otwartych układów atmosferycznych gaz-ciecz.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 309-316, bibliogr. 4 poz.

7/20
Nr opisu: 0000006751
Problemy zanieczyszczenia powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi w obszarach zurbanizowanych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 357-366, bibliogr. 35 poz.

8/20
Nr opisu: 0000006747
Przemiany chemiczne trudno lotnych związków.
[Aut.]: Barbara Kozielska, L. Ogierman.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 149-158, bibliogr. 15 poz.

9/20
Nr opisu: 0000006748
Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic.
[Aut.]: H. Pyta, Magdalena Żak.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 243-250, bibliogr. 5 poz.

10/20
Nr opisu: 0000006750
Unos pierwiastków śladowych w procesie odgazownia węgla.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 327-347, bibliogr. 5 poz.

11/20
Nr opisu: 0000006753
Amoniak w powietrzu atmosferycznym.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 251-259, bibliogr. 8 poz.

12/20
Nr opisu: 0000006754
Racjonalizacja wydatków na ochronę powietrza.
[Aut.]: Jacek* Żeliński, Jan** Konieczyński.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 273-279, bibliogr. 11 poz.

13/20
Nr opisu: 0000006752
Wpływ jonów żelaza, manganu i miedzi oraz ich mieszanin na utlenianie dwutlenku siarki w wodzie atmosferycznej.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, Jan** Konieczyński, K. Wilkosz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 241-250, bibliogr. 5 poz.

14/20
Nr opisu: 0000046984
Impaktory kaskadowe - analizatory pyłu in situ w gazach - w praktyce pomiarowej w kraju i zagranicą.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 12-13

15/20
Nr opisu: 0000046982
Instalacja katalitycznego oczyszczania gazów odlotowych z regeneracyjnym autotermicznym niecyklicznym dopalaczem RAND ROTOFIRE.
[Aut.]: Andrzej** Walewski, Wacław* Wojnar.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 33

16/20
Nr opisu: 0000044148
Konwersje różnokierunkowych róż wiatrów i ich opracowywanie na podstawie niepełnych danych statystycznych.
[Aut.]: Marek** Janusz, Krzysztof Pikoń.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 11

17/20
Nr opisu: 0000046981
Kwasowość atmosferycznych kropel wody a ich skład chemiczny.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 36

18/20
Nr opisu: 0000046979
Perspektywy zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w województwie katowickim.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 14

19/20
Nr opisu: 0000046980
Wariant mokrej metody wapniakowej odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jan** Buzek, W. Wasilewski, J. Mrozowski.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 5

20/20
Nr opisu: 0000046983
Zastosowanie sondy zerowej w automatycznym pyłomierzu grawimetrycznym.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 31

stosując format:
Nowe wyszukiwanie