Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POSTĘPY W LABORATORYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ SYNTEZIE ORGANICZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000022423
Alliloksyalkohole - selektywne transformacje do układów cyklicznych lub eterów 1-propenylowych katalizowane kompleksami rodu i rutenu.
[Aut.]: Nikodem Kuźnik, M. Urbala, Stanisław* Krompiec.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 36, bibliogr. 3 poz,

2/18
Nr opisu: 0000022406
Badania nad syntezą związków nadtlenowych wobec immobilizowanych katalizatorów przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Stefan** Baj, Agnieszka Siewniak.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 27, bibliogr. 2 poz.

3/18
Nr opisu: 0000022421
Badania procesu otrzymywania 2-acetylonaftalenu na drodze katalitycznego utleniania technicznego 2-izopropylonaftalenu.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, P. Polański.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 33, bibliogr. 3 poz.

4/18
Nr opisu: 0000022430
Nowa metoda syntezy α,β-dehydro-α-aminokwasów z N-acylo-α-trifenylo-fosfonioglicynianów w reakcji Wittiga.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, A. Pawlas, Mirosława Grymel.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 41, bibliogr. 3 poz.

5/18
Nr opisu: 0000022409
Nowe metody syntezy N-acylo-α-trifenylofosfonioglicynianów i ich zastosowanie w syntezie α-aminokwasów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, A. Pawlas.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 30, bibliogr. 3 poz.

6/18
Nr opisu: 0000022413
Regioselective hydroxyalkylation of heterocyclic systems.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 31, bibliogr. 2 poz.

7/18
Nr opisu: 0000022362
Stereoselektywna synteza α (1-6)-D-gluko trisacharydu.
[Aut.]: Gabriela Pastuch-Gawołek, Ilona Wandzik, Wiesław** Szeja.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 39

8/18
Nr opisu: 0000022426
Stereoselektywna synteza kompleksowych glikozydów.
[Aut.]: Anna Kasprzycka, Wiesław** Szeja.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 38

9/18
Nr opisu: 0000022407
Synteza i zasadowość pochodnych 1,3-diaminoizochinoliny.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 28

10/18
Nr opisu: 0000022434
Synthesis and characterization of three isomeric 1,3-diethoxy-2,6-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] benzenes.
[Aut.]: R. Gabański, Jerzy** Suwiński, K. Waszkiewicz.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 52, bibliogr. 1 poz.

11/18
Nr opisu: 0000022419
Utlenianie alkoholi układem KCl - OXONE (2KHSO5 KHSO4 K2SO4) w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, P. Bujak.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 32

12/18
Nr opisu: 0000022425
Wodoronadtlenek 1-metylo-1-(1-naftylo) etylowy promotorem inhibitorów reakcji wolnorodnikowych.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, S. Kowalczyk.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 37, bibliogr. 2 poz.

13/18
Nr opisu: 0000022428
Wpływ budowy na reaktywność nadtlenków organicznych.
[Aut.]: Stefan** Baj, T. Krawczyk.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 40, bibliogr. 2 poz.

14/18
Nr opisu: 0000022403
Współczesne mezoporowate tlenkowe nośniki katalizatorów.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 14

15/18
Nr opisu: 0000022432
Zastosowanie bis(2,4-pentanodioniano) palladu (II) kompleksowanego trifenylofosfiną jako katalizatora rekacji winylowania wybranych związków aromatycznych funkcjonalizowanymi alkenami.
[Aut.]: Jacek** Majewski.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 49

16/18
Nr opisu: 0000083018
Novel 4-nitroimidazole isonucleosides.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 1

17/18
Nr opisu: 0000017672
Synteza i zasadowość wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 22

18/18
Nr opisu: 0000078222
Zastosowanie katalizy przeniesienia międzyfazowego w reakcjach substytucji nukleofilowej związków wielofunkcyjnych.
[Aut.]: Anna Kasprzycka, A. Niemiec, Gabriela Pastuch, Ilona Wandzik, A. Ślusarczyk, Wiesław** Szeja.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 1

związki wielofunkcyjne ; alkilowanie ; estryfikacja ; glikozydacja

multifunctional compounds ; alkylation ; esterification ; glycosidation

stosując format:
Nowe wyszukiwanie