Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POSTĘPY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ NIEORGANICZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000065631
Analityka niskich zawartości w kontroli jakości.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 7-13, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

2/17
Nr opisu: 0000062917
Analiza kinetyczna procesu inwersji azotynu sodu za pomocą kwasu azotowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 239-242, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

3/17
Nr opisu: 0000063485
Aspekty ekologiczne technologii chlorku poliglinu.
[Aut.]: Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 145-152, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

4/17
Nr opisu: 0000063481
Badania nad obniżeniem zawartości siarczanu(VI) sodu w roztworach po hydrolizie szkła wodnego.
[Aut.]: Andrzej** Kossuth, Mirosław** Fligier, Maria** Dzięgielewska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 195-198, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

5/17
Nr opisu: 0000063483
Badania wybranych preparatów nadboranu litu w aspekcie wydzielania tlenu i absorpcji CO2.
[Aut.]: D. Grzywaczewska, Andrzej** Kossuth.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 162-166, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

6/17
Nr opisu: 0000063486
Metody i szanse usuwania dwutlenku siarki z gazów spalinowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 75-85, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

7/17
Nr opisu: 0000062916
Model matematyczny równowag chemicznych w procesie Solvay'a.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 234-238, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

8/17
Nr opisu: 0000063484
Przebieg procesu sorpcji SO2 w reaktorze ze zmienną wysokością złoża srobentu węglowego.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 167-172, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

9/17
Nr opisu: 0000063480
Współczynnik wymiany masy w procesie sbsorpcji H2S i CO2 w wodzie amoniakalnej.
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Andrzej* Naróg.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 220-225, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

10/17
Nr opisu: 0000046732
Badania nad możliwością otrzymywania azotku tytanu.
[Aut.]: Alina** Dukowicz, Andrzej* Naróg.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXII s. 1-4, bibliogr. 3 poz.

11/17
Nr opisu: 0000046730
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska, Monika Kujawska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXIV s. 1-6

12/17
Nr opisu: 0000046734
Model matematyczny równowag chemicznych i fazowych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXV s. 1-4

13/17
Nr opisu: 0000046735
Mokra metoda regeneracji sorbentu węglowego stosowanego dla sorpcji SO2 z gazów.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXX s. 1-2

14/17
Nr opisu: 0000045648
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań aparaturowych zmniejszających emisję tlenków azotu, azotynu i azotanu sodowego.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Jerzy** Piotrowski, A. Papuziński.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 Sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXXII s. 1-8, bibliogr. 3 poz.

15/17
Nr opisu: 0000046733
Postępy w badaniach nad bezodpadowymi metodami odsiarczania i odazotowania gazów przemysłowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXI s. 1-10, bibliogr. 3 poz.

16/17
Nr opisu: 0000046736
Równowagi chemiczne i fazowe w układzie H2O-H3PO4-NH3-CO2-H2S.
[Aut.]: Jadwiga** Krop.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXXI s. 1-4, bibliogr. 4 poz.

17/17
Nr opisu: 0000045653
Własności procesu sorpcji SO2 na sorbentach węglowych.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXIII s. 1-4

stosując format:
Nowe wyszukiwanie