Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLSKA METALURGIA W LATACH 2002-2006
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000029789
Analiza płynięcia blachy w procesie hydromechanicznego kształtowania wykrojów wsadowych spawanych laserem.
[Aut.]: Antoni** Piela, Monika Hyrcza-Michalska, Joanna Lisok.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 547-552, bibliogr. 4 poz.

cięcie blachy ; spawanie laserowe ; tłoczność

cutting of sheet ; laser welding ; drawability

2/19
Nr opisu: 0000029780
Badania filtracji ciekłej stali filtrami ceramicznymi.
[Aut.]: Zdzisław** Kudliński, Krystian Janiszewski.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 129-136, bibliogr. 4 poz.

wtrącenia niemetaliczne ; filtracja stali ; filtr ceramiczny

non-metallic inclusions ; steel filtration ; ceramic filter

3/19
Nr opisu: 0000029786
Badania krzepnięcia i krystalizacji metalowych kompozytów umacnianych cząstkami oraz kompozytów warstwowych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Mirosław Cholewa, Piotr* Wróbel.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 473-478, bibliogr. 17 poz.

kompozyty ; krzepnięcie ; krystalizacja

composites ; solidification ; crystallization

4/19
Nr opisu: 0000029777
Kształtowanie stabilnej mikrostruktury w materiałach na osnowie miedzi.
[Aut.]: Jerzy* Stobrawa, Zbigniew* Rdzawski.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 51-58, bibliogr. 21

materiał na osnowie miedzi ; mikrokompozyt Cu ; mikrostruktura ; materiał nanokrystaliczny

copper-based material ; copper microcomposite ; microstructure ; nanocrystalline material

5/19
Nr opisu: 0000022210
Metodyka oceny wad odlewniczych w stopach aluminium.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Krupiński, J. Sokolowski.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 699-704, bibliogr. 9 poz.

wada odlewnicza ; materiały inżynierskie ; stop aluminium

casting defect ; engineering materials ; aluminium alloy

6/19
Nr opisu: 0000029779
Napięcie powierzchniowe ciekłych stopów Cu-Pb-Fe.
[Aut.]: Grzegorz Siwiec, Jan** Botor.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 99-104, bibliogr. 13 poz.

stop Cu-Pb-Fe ; napięcie powierzchniowe

Cu-Pb-Fe alloy ; surface tension

7/19
Nr opisu: 0000029778
Pomiar gęstości i napięcia powierzchniowego wybranych żużli przemysłu miedziowego.
[Aut.]: Jerzy Łabaj, P. Vadasz.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 93-98, bibliogr. 7 poz.

żużel ; miedź ; gęstość ; napięcie powierzchniowe

slag ; copper ; density ; surface tension

8/19
Nr opisu: 0000029788
Porównanie metod wyznaczania charakterystyk plastyczności na podstawie wyników prób plastometrycznych.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, Dariusz Kuc, Mariusz* Adamczyk, Adam Płachta.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 513-518, bibliogr. 5 poz.

naprężenie uplastyczniające ; próba plastometryczna ; naprężenie ; odkształcenie

flow stress ; plastometric test ; stress ; strain

9/19
Nr opisu: 0000029781
Rola przedmuchiwania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej na podstawie fizycznych badań modelowych.
[Aut.]: Jacek Pieprzyca, Zdzisław** Kudliński, Janusz** Lipiński.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 191-196, bibliogr. 6 poz.

przedmuchiwanie stali gazem obojętnym ; badanie modelowe ; kadź pośrednia

inert gas stirring ; model test ; tundish

10/19
Nr opisu: 0000029754
Usuwanie ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe na drodze barbotażu argonem.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Leszek Blacha.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 45-50, bibliogr. 3 poz.

barbotaż ; stop Cu-Pb-Fe ; usuwanie ołowiu

barbotage ; Cu-Pb-Fe alloy ; lead removal

11/19
Nr opisu: 0000029783
Właściwości mechaniczne i odlewnicze austenitycznego staliwa FERMANAL.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Aleksander** Smoliński.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 325-327, bibliogr. 3 poz.

staliwo ; Fermanal ; właściwości mechaniczne ; właściwości odlewnicze

cast ; Fermanal ; mechanical properties ; casting properties

12/19
Nr opisu: 0000029791
Wpływ materiału stopującego na strukturę i własności stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej laserem HPDL.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Krzysztof Labisz, Andrzej Klimpel.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 669-674, bibliogr. 13 poz.

stopowanie laserowe ; stal narzędziowa ; HPDL

laser alloying ; tool steel ; HPDL

13/19
Nr opisu: 0000029790
Wpływ parametrów przetapiania na strukturę i własności gradientowej warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Ewa Jonda, Adam* Polok, Krzysztof Labisz.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 663-668, bibliogr. 7 poz.

stal narzędziowa do pracy na gorąco ; warstwa wierzchnia ; laser diodowy

hot-work tool steel ; surface layer ; diode laser

14/19
Nr opisu: 0000029793
Wpływ szybkości chłodzenia na kinetykę krystalizacji odlewniczego stopu ACAlSi7Cu4.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Rafał* Maniara, J. Sokołowski.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 705-710, bibliogr. 10 poz.

stop ACAlSi7Cu4 ; krystalizacja ; chłodzenie

ACAlSi7Cu4 alloy ; crystallization ; cooling

15/19
Nr opisu: 0000029792
Wpływ zawartości aluminium na własności odlewniczych stopów magnezu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Tomasz Tański, L. Cizek, Justyna* Domagała.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 693-698, bibliogr. 7 poz.

stop magnezu ; mikrostruktura stopu ; właściwości odlewnicze

magnesium alloy ; alloy microstructure ; casting properties

16/19
Nr opisu: 0000029785
Wykorzystanie algorytmów genetycznych do rozwiązania odwrotnego projektowego zagadnienia Stefana.
[Aut.]: Damian Słota.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 461-466, bibliogr. 6 poz.

zagadnienie Stefana ; algorytm genetyczny ; proces cieplny ; proces dyfuzyjny

Stefan problem ; genetic algorithm ; thermal process ; diffusion process

17/19
Nr opisu: 0000029782
Wykorzystanie analizy regresji i korelacji wielokrotnej do optymalizacji procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Adam** Gierek.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 295-302, bibliogr. 3 poz.

regresja ; korelacja wielokrotna ; masa formierska

regression ; multiple correlation ; moulding sand

18/19
Nr opisu: 0000029784
Zastosowanie kalorymetru skaningowego do wyznaczenia entalpii przemian fazowych w wybranych stopach metali.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Roman** Przeliorz, Joanna* Bzymek, Joanna* Kulasa.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [i in.]. Kraków : Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 385-389, bibliogr. 5 poz.

kalorymetr skaningowy ; przemiana fazowa ; analiza termiczna

scanning calorimeter ; phase transition ; thermal analysis

19/19
Nr opisu: 0000022205
Zastosowanie numerycznej symulacji do identyfikacji modelu reologicznego miedzi w procesie z wymuszoną zmianą drogi odkształcenia.
[Aut.]: A. Żmudzki, S. Węglarczyk, M. Pietrzyk, Franciszek** Grosman, Jacek Pawlicki.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [et al.]. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2006, s. 613-618, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie