Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OPTYMALIZACJA W ELEKTROENERGETYCE
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000120722
Badania wpływu sztucznej inercji pochodzącej ze źródeł wiatrowych na dynamikę KSE pracującego asynchronicznie względem sąsiadujących systemów przesyłowych.
[Aut.]: J. Wasilewski, Z. Lubośny, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki, K. Karkoszka.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'17. X Konferencja naukowo-techniczna, 5 październik 2017 r., Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 21-29, bibliogr. 9 poz.

odnawialne źródła energii ; elektrownia wiatrowa ; sztuczna inercja ; bilans mocy

renewable energy sources ; wind power plant ; synthetic inertia ; power balance

2/15
Nr opisu: 0000120721
Planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach niedeterministycznych.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, A. Tymorek.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'17. X Konferencja naukowo-techniczna, 5 październik 2017 r., Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotańskiego. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 73-93, bibliogr. 9 poz.

system elektroenergetyczny ; planowanie rozwoju ; analiza probabilistyczna

power system ; development planning ; probabilistic analysis

3/15
Nr opisu: 0000041340
Wpływ rozproszonych technologii wytwórczych na efektywność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'07. VII Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 27 września 2007 r. Referaty konferencyjne. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, 2007, s. 53-62

4/15
Nr opisu: 0000020960   
Dynamiczne kształtowanie wartości krótkookresowych cen węzłowych LMP w krajowym systemie elektroenergetycznym.
[Aut.]: Roman Korab, Maksymilian Przygrodzki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'05. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka, 29-30 września 2005 r. Referaty generalne. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2005], s. 59-66, bibliogr. 6 poz.

rynek energii elektrycznej ; krótkookresowa cena węzłowa

electricity market ; Locational Marginal Price

5/15
Nr opisu: 0000020959   
Wpływ elastyczności cenowej odbiorców na optymalny rozpływ mocy oraz rozkład obciążeń jednostek wytwórczych.
[Aut.]: R. Gwóźdź, Maksymilian Przygrodzki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'05. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka, 29-30 września 2005 r. Referaty generalne. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2005], s. 49-58, bibliogr. 5 poz.

rynek energii elektrycznej ; elastyczność cenowa ; odbiorca energii

electric energy market ; price elasticity ; energy consumer

6/15
Nr opisu: 0000020961
Wyznaczanie i lokalizacja rezerw mocy w warunkach rynkowych.
[Aut.]: A. Dubas, Maksymilian Przygrodzki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'05. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka, 29-30 września 2005 r. Referaty generalne. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2005], s. 39-48, bibliogr. 7 poz.

7/15
Nr opisu: 0000012000
Optymalny rozpływ mocy a niepewność wynikająca z uwarunkowań rynkowych.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, W. Lubicki, Maksymilian Przygrodzki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'03. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka 9-10 października 2003 r. Referaty podstawowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2003], s. 123-130, bibliogr. 7 poz.

8/15
Nr opisu: 0000012038
Problem decyzyjny w ocenie konkurencyjności energii elektrycznej.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, Maksymilian Przygrodzki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'03. Konferencja naukowo-techniczna , Jachranka 9-10 października 2003 r. Referaty podstawowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2003], s. 165-172, bibliogr. 4 poz.

9/15
Nr opisu: 0000012039
Problemy racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Joachim** Bargiel, Wiesław** Goc, Antoni** Przygrodzki, Bogusław** Teichman.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'03. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka 9-10 października 2003 r. Referaty podstawowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2003], s. 173-181, bibliogr. 9 poz.

10/15
Nr opisu: 0000012037
Zastosowanie zadania optymalizacji rozpływu mocy do oceny stanu krajowej sieci przesyłowej i sieci 110 kV w warunkach rynkowych.
[Aut.]: Roman Korab, Kurt** Żmuda.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. OPE'03. Konferencja naukowo-techniczna, Jachranka 9-10 października 2003 r. Referaty podstawowe. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. [Warszawa] : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, [2003], s. 131-138, bibliogr. 6 poz.

11/15
Nr opisu: 0000087141
Optymalizacja doboru mocy rozproszonych źródeł kogeneracyjnych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Jachranka, 4-5 października 2001. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, 2001, s. 275-284

12/15
Nr opisu: 0000087142
Zastosowanie uzgadniania bilansów energii i substancji do racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładzie przemysłowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, J. Hasse.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Jachranka, 4-5 października 2001. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, 2001, s. 267-274

13/15
Nr opisu: 0000034306
Ostatnio wprowadzone zmiany do systemu komputerowego ROZWÓJ.
[Aut.]: Franciszek* Buchta, W. Lubicki.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Warszawa - Jachranka, 5-6 października 1995. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Sekcja Energetyczna. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 167-177, bibliogr. 19 poz.

14/15
Nr opisu: 0000037195
Referat generalny do grupy tematycznej nr 2: Metody optymalizacjne w zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Warszawa - Jachranka, 5-6 października 1995. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Sekcja Energetyczna. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13-17

15/15
Nr opisu: 0000037194
Referat generalny do grupy tematycznej nr 4: Optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Warszawa - Jachranka, 5-6 października 1995. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Sekcja Energetyczna. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25-32

stosując format:
Nowe wyszukiwanie