Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MODYFIKACJA POLIMERÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000134855
Inżynieria makromolekularna - projektowanie struktur szczepionych.
[Aut.]: Dorota Neugebauer.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2019. Praca zbiorowa. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Wydaw. TEMPO, 2019, s. 124-127, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

polimer funkcjonalny ; polimerowe ciecze jonowe

functional polymer ; poly(ionic liquid)s

2/23
Nr opisu: 0000115843
Micelarne nośniki indometacyny na bazie kopolimerów szczepionych zawierających jako segmenty boczne polieter-b-polikwas.
[Aut.]: Paulina* Maksym-Bębenek, Dorota Neugebauer.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Wydaw. TEMPO, 2015, s. 151-154, bibliogr. 5 poz.

3/23
Nr opisu: 0000115845
Synteza i micelizacja kopolimerów półszczepionych mPEG-bl-P(PPGMA-co-MMA).
[Aut.]: Paulina* Maksym-Bębenek, Dorota Neugebauer.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Wydaw. TEMPO, 2015, s. 147-150

4/23
Nr opisu: 0000090328
Kopolimery funkcjonalizowane grupą hydroksylową w syntezie amfifilowych kopolimerów szczepionych.
[Aut.]: Dorota Neugebauer, Katarzyna* Bury, Paulina* Maksym-Bębenek.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2013. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Wydaw. TEMPO, 2013, s. 141-145, bibliogr. 5 poz.

polimetakrylan ; estryfikacja ; grupa hydroksylowa ; kopolimer szczepiony ; acydoliza grup tert-butylowych

polymethylmethacrylate ; esterification ; hydroxyl group ; graft copolymer ; acidolysis tert-butyl group

5/23
Nr opisu: 0000081312
Wpływ rodzaju prodegradanta na oksy-degradację polietylenu.
[Aut.]: E. Gibas, G. Rymarz, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 175-178, bibliogr. 4 poz.

polietylen ; prodegradant ; oksydegradacja ; wytrzymałość mechaniczna

polyethylene ; prodegradant ; oxy-degradation ; mechanical strength

6/23
Nr opisu: 0000081321
Wpływ rodzaju prodegradanta na oksy-degradację polietylenu.
[Aut.]: Edyta* Gibas, G. Rymarz, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 175-178

7/23
Nr opisu: 0000066722
Przejścia optyczne w poliazometinach z grupami eterowymi w łańcuchu głównym.
[Aut.]: Barbara* Hajduk, Jan** Weszka, V. Cozan, B. Jarząbek.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2007. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 234-237, bibliogr. 5 poz.

polimer skoniugowany ; spektroskopia absorpcyjna ; spektroskopia UV-Vis

conjugated polymer ; absorption spectroscopy ; UV-Vis spectroscopy

8/23
Nr opisu: 0000066227
Synteza nowych rozpuszczalnych poliimidów i ich właściwości optyczne.
[Aut.]: E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, Wojciech Domagała, B. Jarząbek, M. Kurcok.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2007. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 229-233, bibliogr. 6 poz.

poliimid aromatyczny ; polimer termostabilny ; fotoluminescencja

aromatic polyimide ; thermally stable polymer ; photoluminescence

9/23
Nr opisu: 0000066723
Zastosowanie "magnetycznych" membran w procesie rozdzielania powietrza.
[Aut.]: Aleksandra Rybak, Zbigniew Grzywna.
W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2007. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 417-421, bibliogr. 8 poz.

rozdział powietrza ; membrana magnetyczna ; pole magnetyczne

air distribution ; magnetic membrane ; magnetic field

10/23
Nr opisu: 0000017258
Modyfikacja właściwości tworzyw sztucznych oligomerycznymi ciekłymi ciekłymi kryształami.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, K. Bortel, L. Kurzeja, M. Kurcok, Paweł** Szewczyk, A. Marcinkowski, M. Misztal, T. Żak.
W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 151-154, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)

11/23
Nr opisu: 0000017248
Synteza i modyfikacja grzebieniowych poliestrów funkcjonalnych otrzymanych z eteru allilowo-glicydylowego.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Katarzyna Jaszcz.
W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 251-253, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)

12/23
Nr opisu: 0000017259
Synteza mikrosfer epoksyfunkcjonalnych metodą polimeryzacji emulsyjnej metakrylanów.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, A. Cebulska.
W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21 września 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 247-250, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)

13/23
Nr opisu: 0000034445
Badania dynamiczne uplastycznionych napełnionych polimerów.
[Aut.]: Józef Stabik.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XII konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 11-15 września 1995. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1995, s. 147-151, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 45 Seria: Konferencje ; nr 19 0137-1398)

14/23
Nr opisu: 0000033821
Modyfikacja polimerów metodą kopolimeryzacji blokowej.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XII konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 11-15 września 1995. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1995, s. 13, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 45 Seria: Konferencje ; nr 19 0137-1398)

15/23
Nr opisu: 0000037831
Wpływ struktury oligomerycznych estrów ciekłokrystalicznych na ich mieszalność z poliwęglanem.
[Aut.]: Jerzy* Majnusz, Jan** Izydorczyk.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XII konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 11-15 września 1995. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1995, s. 307-308 (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 45 Seria: Konferencje ; nr 19 0137-1398)

16/23
Nr opisu: 0000045681
Histereza permeacji CO2 i H2 w membranach z polieteroimidu ULTEM 1000.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XI konferencji naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r.. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 372-374, bibliogr. 6 poz.

17/23
Nr opisu: 0000046765
Modyfikacja przebiegu uwalniania kodeiny z wymieniacza karboksylowego przez powlekanie ziaren nośnika powłoką polimerową.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Mirosław* Kluczka, W. Marciniec.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XI konferencji naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r.. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 340-342, bibliogr. 4 poz.

18/23
Nr opisu: 0000045432
Nowe metody modyfikacji polimerów w oparciu o zasady chemii supramolekularnej. Syntezy modyfikowanych poliestrów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XI konferencji naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r.. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 13-14, bibliogr. 10 poz.

19/23
Nr opisu: 0000045391
Przenikalność wybranych gazów i selektywność membran z polieteroimidu ULTEM 1000 kondycjonowanych dwutlenkiem węgla.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XI konferencji naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r.. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 369-371, bibliogr. 3 poz.

20/23
Nr opisu: 0000047149
Wpływ geometrii ziaren napełniaczy na lepkość kompozycji polimerowych.
[Aut.]: Józef Stabik.
W: Modyfikacja polimerów. Materiały XI konferencji naukowej, Duszniki Zdrój, 26-30 września 1993 r.. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 63-67, bibliogr. 9 poz.

21/23
Nr opisu: 0000053845
Badania rozkładu napełniaczy w strudze polietylenu.
[Aut.]: Józef Stabik.
W: Modyfikacja polimerów. X Konferencja naukowa, Trzebieszowice, 17-20 września 1991. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 35

22/23
Nr opisu: 0000053844
Kompozycje z żywic epoksydowych na izolatory pracujące w próżni.
[Aut.]: Andrzej** Pusz, Józef Stabik.
W: Modyfikacja polimerów. X Konferencja naukowa, Trzebieszowice, 17-20 września 1991. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 101

23/23
Nr opisu: 0000053803
Ocena właściwości separacyjnych krajowych włókien kanalikowych z tworzyw polimerowych.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Józef** Podkówka, Janusz** Salwiński.
W: Modyfikacja polimerów. X Konferencja naukowa, Trzebieszowice, 17-20 września 1991. Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1991, s.122

stosując format:
Nowe wyszukiwanie