Wynik wyszukiwania
Zapytanie: METODY SPEKTROSKOPOWE I SPEKTROMETRIA MAS W ZASTOSOWANIU DO IDENTYFIKACJI ZWIĄ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000127114
Analiza rentgenostrukturalna manokryształów.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 599-641, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

rentgenowska analiza strukturalna ; monokryształ ; dyfraktometr rentgenowski ; dyfrakcja

X-ray structural analysis ; single crystal ; X-ray diffractometer ; diffraction

2/11
Nr opisu: 0000127096
Elementarne wprowadzenie w zagadnienia spektroskopii związków organicznych.
[Aut.]: Andrzej** Rajca, Wojciech** Zieliński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 21-47, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

spektroskopia ; metoda spektroskopowa ; związki organiczne ; widmo absorpcyjne

spectroscopy ; spectroscopic method ; organic compounds ; absorption spectrum

3/11
Nr opisu: 0000127115
Łączne użycie metod spektroskopowych w celu ustalenia struktury związku.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 642-681, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

metoda spektroskopowa ; związki organiczne ; identyfikacja związków organiczych

spectroscopic method ; organic compounds ; identification of organic compounds

4/11
Nr opisu: 0000127109
Podstawowe informacje dotyczące spektroskopii magnetycznego rezonansu jąder 15N, 31P, 19F, 17O, 29Si, 77Se.
[Aut.]: Andrzej** Rajca.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 309-331, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

rezonans magnetyczny ; spektroskopia ; widmo NMR

magnetic resonance ; spectroscopy ; NMR spectrum

5/11
Nr opisu: 0000127106
Podstawy fizyczne metody magnetycznego rezonansu jądrowego i interpretacji widm NMR.
[Aut.]: Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 48-81, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

widmo NMR ; spektroskopia NMR ; magnetyczny rezonans jądrowy

NMR spectrum ; NMR spectroscopy ; nuclear magnetic resonance

6/11
Nr opisu: 0000127113
Spektrometria mas.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 522-598, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

spektrometria mas ; widmo masowe ; jonizacja ; tandemowa spektrometria mas

mass spectrometry ; mass spectrum ; ionization ; tandem mass spectrometry

7/11
Nr opisu: 0000127112
Spektroskopia elektronowa oraz metody chiralooptyczne.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 471-521, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

spektroskopia elektronowa ; spektrofotometria UV/VIS ; widmo elektronowe ; światło spolaryzowane

electron spectroscopy ; UV/VIS spectrophotometry ; electronic spectrum ; polarized light

8/11
Nr opisu: 0000127110
Spektroskopia korelacyjna. Metody dwuwymiarowe 2D NMR.
[Aut.]: Tadeusz Bieg, Andrzej** Rajca.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 332-395, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

spektroskopia korelacyjna ; magnetyczny rezonans jądrowy ; widmo 2D NMR

correlation spectroscopy ; nuclear magnetic resonance ; 2D NMR spectrum

9/11
Nr opisu: 0000127108
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego węgla 13C.
[Aut.]: Andrzej** Rajca.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 237-308, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

magnetyczny rezonans jądrowy ; izotop 13C ; spektrometria ; widmo 13C NMR

nuclear magnetic resonance ; 13C isotope ; spectrometry ; 13C NMR spectrum

10/11
Nr opisu: 0000127107
Spektroskopia magnetycznego rezonansu protonowego.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 82-236, bibliogr. 69 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

magnetyczny rezonans protonowy ; proton ; przesunięcie chemiczne ; widmo NMR ; sprzężenie spinowo-spinowe

proton magnetic resonance ; proton ; chemical shift ; NMR spectrum ; spin-spin coupling

11/11
Nr opisu: 0000127111
Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia Ramana.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Ewa** Salwińska.
W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 396-470, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

spektroskopia w podczerwieni ; podczerwień ; spektroskopia Ramana ; widmo IR

infrared spectroscopy ; infrared ; Raman spectroscopy ; IR spectrum

stosując format:
Nowe wyszukiwanie