Wynik wyszukiwania
Zapytanie: METODY KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU I ANALIZIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000029669
Procedura niejawnego schematu całkowania równań konstytutywnych sprężysto-lepkoplastycznego modelu NAHOS.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 6-9 marca 2006. Materiały pokonferencyjne. Red.: A. Urbański, W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Geotechniki. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich. Kraków : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie, 2006, s. 85-94

2/13
Nr opisu: 0000079617
Konsystentny sprężysto-lepkoplastyczny model dla gruntów spoistych - analizy wybranych zagadnień początkowo-brzegowych.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 7-10 marca 2005. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich Politechniki Krakowskiej, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2005, s. 67-76, bibliogr. 11 poz.

3/13
Nr opisu: 0000079615
Konsystentny sprężysto-lepkoplastyczny model dla gruntu prekonsolidowanego.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XVI Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 08-11 marca 2004 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Geotechniki. Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2004, s. 179-186, bibliogr. 9 poz.

4/13
Nr opisu: 0000079614
Konsystentny model lepkoplastyczny dla gruntów spoistych - weryfikacja doświadczalna parametrów materiałowych.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.

5/13
Nr opisu: 0000017881
Obliczeniowy model strefy kontaktowej i analiza jego wrażliwości.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 3-9

6/13
Nr opisu: 0000078541
Wstępna weryfikacja modelu sprężysto-plastycznego o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003. Materiały pokonferencyjne. Ed. Wojciech Biliński, Kazimierz Piszczek. Kraków : Gryfix, 2003, s. 11-18, bibliogr. 18 poz.

grunt spoisty ; badanie trójosiowe ; model sprężysto-plastyczny ; Nahos

cohesive soil ; triaxial test ; elasto-plastic model ; Nahos

7/13
Nr opisu: 0000079613
Estymacja parametrów pola modułu wzmocnienia w obszarze prekonsolidacji.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska, Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 207-214, bibliogr. 18 poz.

8/13
Nr opisu: 0000079612
Lepkoplastyczny model ośrodka gruntowego.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 191-198, bibliogr. 11 poz.

9/13
Nr opisu: 0000080399
Obliczeniowy model kolumny iniekcyjnej.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIV Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 04-07 marca 2002 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński, K. Piszczek. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych, 2002, s. 183-190, bibliogr. 11 poz.

iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; podłoże gruntowe

jet injection ; jet grouting column ; subsoil

10/13
Nr opisu: 0000079610
O wyznaczaniu naprężeń kontaktowych między fundamentem obciążonym mimośrodowo a podłożem gruntowym.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 171-180, bibliogr. 5 poz.

11/13
Nr opisu: 0000080401
Określanie parametrów modelu Coulomba-Mohra za pomocą wgłębnych próbnych obciążeń.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 163-171, bibliogr. 11

model Coulomba-Mohra ; grunt ; obciążenie ; parametry geotechniczne ; analiza numeryczna

Coulomb-Mohr model ; soil ; load ; geotechnical parameters ; numerical analysis

12/13
Nr opisu: 0000089303
Prosty niejednorodny model gruntu zależny od ścieżek naprężenia.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XIII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 05-08 marca 2001 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie], 2001, s. 183-192

13/13
Nr opisu: 0000020173
Analiza porównawcza geotechnicznych programów komputerowych - problem deformacji górniczych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Krzysztof Sternik.
W: Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XII Konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 06-09 marca 2000 r. Materiały pokonferencyjne. Ed. W. Biliński. Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska. Samodzielny Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Kraków : [Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział], 2000, s. 3-8

stosując format:
Nowe wyszukiwanie