Wynik wyszukiwania
Zapytanie: METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000069099
Komputerowe wspomaganie agregacji w systemie doradczym recyrkulacji środków technicznych.
[Aut.]: Witold Janik.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVIII Konferencja, Baranów Sandomierski, 12-14 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 4 poz. (Mechanik ; nr 12/2011 supl. 0025-6552)

środki techniczne ; agregacja ; komputerowe wspomaganie agregacji

technical mean ; aggregation ; computer aided aggregation

2/35
Nr opisu: 0000069100
Komputerowe wspomaganie demontażu w recyrkulacji środków technicznych.
[Aut.]: Witold Janik.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVIII Konferencja, Baranów Sandomierski, 12-14 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 5 poz. (Mechanik ; nr 12/2011 supl. 0025-6552)

demontaż ; środki techniczne ; siłownik hydrauliczny

disassembly ; technical mean ; hydraulic cylinder

3/35
Nr opisu: 0000069063
Podobieństwo konstrukcyjne w typoszeregach stojaków hydraulicznych.
[Aut.]: Mateusz* Cielniak.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVIII Konferencja, Baranów Sandomierski, 12-14 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 2 poz. (Mechanik ; nr 12/2011 supl. 0025-6552)

stojak hydrauliczny ; typoszereg ; metoda elementów skończonych ; wytrzymałość

hydraulic prop ; series of types ; finite element method ; durability

4/35
Nr opisu: 0000069097
Rachunek kosztów wytwarzania typoszeregów stojaków hydraulicznych.
[Aut.]: Mateusz* Cielniak.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVIII Konferencja, Baranów Sandomierski, 12-14 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 4 poz. (Mechanik ; nr 12/2011 supl. 0025-6552)

stojak hydrauliczny ; typoszereg ; koszty wytwarzania ; górnictwo ; szacowanie kosztów

hydraulic prop ; series of types ; manufacturing costs ; mining ; costs estimation

5/35
Nr opisu: 0000069098
Teoria podobieństwa konstrukcyjnego w procesie tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji maszyn.
[Aut.]: Piotr Gendarz.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVIII Konferencja, Baranów Sandomierski, 12-14 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 4 poz. (Mechanik ; nr 12/2011 supl. 0025-6552)

podobieństwo konstrukcyjne ; rodzina konstrukcji maszyn ; dokumentacja konstrukcyjna

construction similarity ; machines constructions family ; constructional documentation

6/35
Nr opisu: 0000054984
Algorytmizacja doboru ilościowych cech konstrukcyjnych i ich zapis w typoszeregach konstrukcji. Streszczenie.
[Aut.]: Piotr Gendarz.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVII Konferencja, Krasiczyn, 7-9 października 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 35-42, bibliogr. 6 poz. (Mechanik ; nr 1/2010/S)

konstrukcja ; typoszereg konstrukcji ; metoda algorytmiczna ; parametryzacja

construction ; series of types of constructions ; algorithmic method ; parametrization

7/35
Nr opisu: 0000054982
Algorytmizacja procesu przygotowania wytwarzania zorientowana na tworzenie typoszeregów technologii.
[Aut.]: Rafał Rząsiński.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVII Konferencja, Krasiczyn, 7-9 października 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 186-193, bibliogr. 5 poz. (Mechanik ; nr 1/2010/S)

typoszereg konstrukcji ; typoszereg technologii ; metoda podobieństwa ; metoda algorytmiczna

series of types of constructions ; series of types of technology ; similarity method ; algorithmic method

8/35
Nr opisu: 0000054985
Metoda recyrkulacji środków technicznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego.
[Aut.]: Piotr Gendarz, Witold Janik.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVII Konferencja, Krasiczyn, 7-9 października 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-58, bibliogr. 5 poz. (Mechanik ; nr 1/2010/S)

środki techniczne ; projektowanie konstrukcji ; technologia regeneracji ; wspomaganie komputerowe

technical mean ; constructional design ; refurbishing technology ; computer aiding

9/35
Nr opisu: 0000054983
Optymalizacja zróżnicowania wartości wymiarów w systemach modułowych konstrukcji.
[Aut.]: Piotr Gendarz.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVII Konferencja, Krasiczyn, 7-9 października 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 43-50, bibliogr. 4 poz. (Mechanik ; nr 1/2010/S)

konstrukcja ; optymalizacja ; klasyfikacja ; system modułowy ; wymiarowanie

construction ; optimization ; classification ; modular system ; dimensioning

10/35
Nr opisu: 0000061346
Zastosowanie analizy modalnej w identyfikacji modelu numerycznego przekładni zębatej.
[Aut.]: Tomasz Figlus, Andrzej** Wilk, Henryk** Madej, Piotr Folęga.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XVI Konferencja, Nałęczów, 10-12 października 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 1-8

11/35
Nr opisu: 0000023069
Algorytm immunologicznej selekcji w problemach doboru wielkości partii produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XV Konferencja, Kazimierz Dolny, Polska, 2005. Zbiór referatów. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 339-346

12/35
Nr opisu: 0000061345
Zastosowanie metody elementów brzegowych na potrzeby badań symulacyjnych diagnozowania uszkodzeń kół zębatych.
[Aut.]: Andrzej** Wilk, Piotr Folęga, Tomasz Figlus, Grzegorz Wojnar.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XV Konferencja, Kazimierz Dolny, Polska, 2005. Zbiór referatów. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 405-409

13/35
Nr opisu: 0000034450
Dynamiczna klasyfikacja elementów maszyn z zastosowaniem sieci neuronalnych.
[Aut.]: Ryszard* Knosala, Tomasz* Piłot.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. X Jubileuszowa konferencja, Warszawa, 22-24 listopada 1995. Zbiór referatów. T. 1. Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1995, s. 263-270, bibliogr. 7 poz.

14/35
Nr opisu: 0000034449
Organizacja baz danych parametrów technologicznych dla potrzeb tworzenia obiektów elementarnych.
[Aut.]: Andrzej Baier, Mirosław** Błaszczak, Ryszard* Knosala.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. X Jubileuszowa konferencja, Warszawa, 22-24 listopada 1995. Zbiór referatów. T. 1. Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 15-22, bibliogr. 11 poz.

15/35
Nr opisu: 0000037191
Przybliżona reprezentacja wiedzy w systemie doradczym wspomagającym projektanta procesów technologicznych.
[Aut.]: Ryszard* Knosala, Alfred* Paszek.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. X Jubileuszowa konferencja, Warszawa, 22-24 listopada 1995. Zbiór referatów. T. 1. Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 255-262, bibliogr. 5 poz.

16/35
Nr opisu: 0000037193
Zastosowanie MEB w obliczeniach wytrzymałościowych kół zębatych.
[Aut.]: Andrzej** Wilk, Tomasz Matyja.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. X Jubileuszowa konferencja, Warszawa, 22-24 listopada 1995. Zbiór referatów. T. 2. Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 69-76, bibliogr. 7 poz.

17/35
Nr opisu: 0000037192
Zastosowanie sieci semantycznych do opisu cech konstrukcyjno-technologicznych elementów maszyn.
[Aut.]: Ryszard* Knosala, Grzegorz Ćwikła.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. X Jubileuszowa konferencja, Warszawa, 22-24 listopada 1995. Zbiór referatów. T. 1. Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 247-254, bibliogr. 8 poz.

18/35
Nr opisu: 0000046821
Numeryczna analiza układów elektromechanicznych z danymi strukturalnymi.
[Aut.]: Andrzej** Miądowicz, Maciej** Tylikowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. IX Konferencja, [Warszawa, listopad 1993]. Zbiór referatów. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1993, s. 339-346, bibliogr. 7 poz.

19/35
Nr opisu: 0000046011
Ocena przydatności wybranych metod optymalizacji do konstruowania przekładni zębatych.
[Aut.]: Andrzej** Wilk, Grzegorz** Olejek.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. IX Konferencja, [Warszawa, listopad 1993]. Zbiór referatów. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1993, s. 599-606, bibliogr. 8 poz.

20/35
Nr opisu: 0000046820
The comparison of a few methods of numerical solution of linear heat conduction problem.
[Aut.]: Małgorzata** Biedrońska, Radosław Grzymkowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. IX Konferencja, [Warszawa, listopad 1993]. Zbiór referatów. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1993, s. 25-32, bibliogr. 5 poz.

21/35
Nr opisu: 0000046819
Zastosowanie metod komputerowych i metody wariacyjnej Biota w obliczeniach cieplnych.
[Aut.]: Adam** Kapusta.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. IX Konferencja, [Warszawa, listopad 1993]. Zbiór referatów. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1993, s. 287-292, bibliogr. 3 poz.

22/35
Nr opisu: 0000054174
Nieklasyczne metody rozwiązywania zagadnień o zmieniającym się brzegu.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, Andrzej** Wawrzynek.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VIII Konferencja, Warszawa, listopad 1991. Zbiór referatów. Cz. 1. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1991, s. 97-102, bibliogr. 4 poz.

23/35
Nr opisu: 0000086680
System automatycznego projektowania modułowych siłowników hydraulicznych.
[Aut.]: Piotr Gendarz, Ryszard* Knosala, Zdzislaw* Jurczyk.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VIII Konferencja, Warszawa, listopad 1991. Zbiór referatów. Cz. 1. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1991, s. 190-197

24/35
Nr opisu: 0000054641
Wyznaczanie warunków wymiany ciepła na powierzchni wlewka ciągłego na podstawie położenia frontu krzepnięcia.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VIII Konferencja, Warszawa, listopad 1991. Zbiór referatów. Cz. 1. Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Warszawa : [b.w.], 1991, s. 67-74, bibliogr. 6 poz.

25/35
Nr opisu: 0000062096
A temperature field identification in the volume of ingot mould.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Bohdan* Mochnacki.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 202-209, bibliogr. 4 poz.

26/35
Nr opisu: 0000062100
Komputerowa metoda doboru optymalnych warunków wymiany ciepła na powierzchni wlewka ciągłego.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, Adam** Kapusta.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 106-113, bibliogr. 5 poz.

27/35
Nr opisu: 0000062094
Komputerowa obróbka dyskretnych sygnałów pomiarowych - pakiet DATA-DYN.
[Aut.]: Tadeusz** Tyrlik, Jan Kosmol, Andrzej Sokołowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 354-357

28/35
Nr opisu: 0000062738
Komputerowa obróbka dyskretnych sygnałów pomiarowych - pakiet DATA-DYN.
[Aut.]: Tadeusz** Tyrlik, Jan Kosmol, Andrzej Sokołowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 354-357

29/35
Nr opisu: 0000062743
Numeryczna metoda wyznacznia oporu cieplnego szczeliny na styku odlewu i formy.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski, J. Suchy.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 114-121, bibliogr. 6 poz.

30/35
Nr opisu: 0000062739
O pewnych usprawnieniach rozwiązywania zadań w MES.
[Aut.]: Roman* Bąk, Tomasz Matyja, Bogna Mrówczyńska.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 28-35

31/35
Nr opisu: 0000062742
Program oceny z uwzględnieniem kryteriów o charakterze deterministyczno-rozmyto-probabilistycznym i ich nieostrej ważności.
[Aut.]: Ryszard* Knosala, Zdzislaw* Jurczyk.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 158-165, bibliogr. 2 poz.

32/35
Nr opisu: 0000062095
Projektowanie koncepcyjne - możliwości i ograniczenia wspomagania komputerowego.
[Aut.]: Jacek* Misiakiewicz, W. Tarnowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 224-231, bibliogr. 9 poz.

33/35
Nr opisu: 0000062740
SPIR-IBM - pakiet obliczeń i doboru przekładni hipoidalnych typu OERLIKON wg sposobu SPIROMATIC 2.
[Aut.]: Tadeusz** Tyrlik, Jan Kosmol, Marian* Wiercigroch, Krzysztof Tytkowski.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 358-361, bibliogr. 5 poz.

34/35
Nr opisu: 0000062744
SPMI-R/PC: system komputerowego programowania off-line robotów przemysłowych.
[Aut.]: Gabriel Kost.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 166-173, bibliogr. 3 poz.

35/35
Nr opisu: 0000062732
Wspomagany komputerowo dobór przełożeń cząstkowych wielostopniowych reduktorów obiegowych.
[Aut.]: Andrzej** Wilk, Zdzisław** Niedziela.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. VII Konferencja. Zbiór referatów. Warszawa : [b.w.], 1989, s. 390-397, bibiogr. 1 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie