Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH W SEKTORZE MM¦P
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000089474
Działania w wymiarze klient.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 95-107, bibliogr.

marketing relacji ; oferta handlowa ; branding emocjonalny ; wizerunek firmy ; e-branding

relationship marketing ; commercial offer ; emotional branding ; company image ; e-branding

2/27
Nr opisu: 0000089479
Działania w wymiarze kompetencje.
[Aut.]: Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 156-167, bibliogr.

innowacyjno¶ć ; kompetencje ; rozwój przedsiębiorstwa

innovation ; competences ; enterprise development

3/27
Nr opisu: 0000089476
Działania w wymiarze marka.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 117-132, bibliogr.

marka przedsiębiorstwa ; wizerunek firmy

corporate brand ; corporate identity

4/27
Nr opisu: 0000089475
Działania w wymiarze otoczenie.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 108-118, bibliogr.

otoczenie przedsiębiorstwa ; analiza SWOT ; komunikacja marketingowa

business environment ; SWOT analysis ; marketing communication

5/27
Nr opisu: 0000089477
Działania w wymiarze procesy.
[Aut.]: Aneta Aleksander.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 133-144, bibliogr.

marketing ; plan marketingowy ; proces innowacyjny ; komunikacja marketingowa

marketing ; marketing plan ; innovative process ; marketing communication

6/27
Nr opisu: 0000089478
Działania w wymiarze strategie.
[Aut.]: Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 145-155, bibliogr.

innowacyjno¶ć ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; strategia przedsiębiorstwa ; strategia marketingowa

innovation ; micro, small and medium enterprises ; enterprise strategy ; marketing strategy

7/27
Nr opisu: 0000089469
Innowacyjno¶ć w sektorze MM¦P według badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 62-70, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; innowacyjno¶ć ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa

matrix of marketing needs ; quality assessment ; innovation ; micro, small and medium enterprises

8/27
Nr opisu: 0000089461
Metodologia i procedura badawcza etapu testowania MPM.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-22, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; metody badawcze ; testowanie ; quasi-eksperyment

matrix of marketing needs ; research methods ; testing ; quasi-experiment

9/27
Nr opisu: 0000089467
Optymalne narzędzie diagnostyczno-edukacyjne.
[Aut.]: Izabela* Bieniek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s.46-55, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; narzędzia badawcze

matrix of marketing needs ; quality assessment ; research tools

10/27
Nr opisu: 0000089473
Rezultaty zastosowanego planu quasi-eksperymantalnego i ewaluacji - relacja.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 79-92, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; ewaluacja

matrix of marketing needs ; quality assessment ; evaluation

11/27
Nr opisu: 0000089466
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 23-33, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; zogniskowany wywiad grupowy

matrix of marketing needs ; quality assessment ; focus group interview

12/27
Nr opisu: 0000089481
Słownik terminów innowacyjnego przedsiębiorcy.
[Aut.]: Piotr Weryński, Aneta Aleksander, Dorota Dolińska-Weryńska, Joanna* Tokar.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 168-189, bibliogr.

innowacyjno¶ć ; przedsiębiorstwo ; marketing ; rozwój przedsiębiorstwa

innovation ; enterprise ; marketing ; enterprise development

13/27
Nr opisu: 0000089468
Wizerunek MPM w¶ród badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 33-38, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; narzędzia badawcze

matrix of marketing needs ; quality assessment ; micro, small and medium enterprises

14/27
Nr opisu: 0000089472
Znaczenie ewaluacji dla projektów innowacyjnych.
[Aut.]: Marcin* Sławiński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 71-78, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; innowacyjno¶ć ; ewaluacja

matrix of marketing needs ; innovation ; evaluation

15/27
Nr opisu: 0000080311
Diagnoza postaw studentów i doktorantów Politechniki ¦l±skiej.
[Aut.]: Brygida Smołka-Franke.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 172-200

absolwent ; rynek pracy ; kwalifikacje zawodowe ; poziom kompetencji ; Politechnika ¦l±ska

graduate ; labour market ; professional qualifications ; competence level ; Silesian University of Technology

16/27
Nr opisu: 0000080298
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Klient.
[Aut.]: M. Huchrak, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 94-110

potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; relacje z klientem

customer needs ; customer acquisition ; relationships with customer

17/27
Nr opisu: 0000080304
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Marka.
[Aut.]: Piotr Weryński, Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 117-136

zarz±dzanie mark± ; promotion-mix ; kreowanie wizerunku

brand management ; promotion-mix ; image creation

18/27
Nr opisu: 0000080297
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Metodologia badań i charakterystyka grupy badawczej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 83-94

metodologia badań ; profil społeczno-ekonomiczny

methodology of research ; socio-economic profile

19/27
Nr opisu: 0000080301
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Otoczenie.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 110-117

konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; otoczenie przedsiębiorstwa

enterprises competitiveness ; business environment

20/27
Nr opisu: 0000080307
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Procesy i strategie.
[Aut.]: Joanna* Tokar, Grażyna* Badura.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 136-156

strategia innowacji ; potrzeby klienta

innovation strategy ; customer needs

21/27
Nr opisu: 0000080309
Diagnoza postaw ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P. Wnioski z badań diagnostycznych ¶l±skich przedsiębiorstw sektora MM¦P.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 166-171

marka ; strategia ; klient ; kompetencje

brand ; strategy ; client ; competences

22/27
Nr opisu: 0000080289
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Klient i otoczenie.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 37-49

potrzeby klienta ; pozyskiwanie klientów ; lojalno¶ć klienta

customer needs ; customer acquisition ; customer loyalty

23/27
Nr opisu: 0000080295
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Kompetencje.
[Aut.]: Brygida Smołka-Franke.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 74-82

kompetencje ; profil menedżera ; postawa proinnowacyjna

competences ; manager profile ; innovation-oriented attitude

24/27
Nr opisu: 0000080290
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Marka.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 49-58

marka ; wizerunek firmy ; public relations

brand ; company image ; public relations

25/27
Nr opisu: 0000080292
Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego. Procesy i strategie.
[Aut.]: Agata* Hilarowicz, Adam* Lech.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 58-74

strategia innowacji ; innowacja procesowa ; innowacja produktowa ; innowacja marketingowa ; innowacja organizacyjna

innovation strategy ; process innovation ; product innovation ; marketing innovation ; organisational innovation

26/27
Nr opisu: 0000080206
O projekcie - założenia strategii.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 9-36

innowacyjna gospodarka ; kwalifikacje absolwenta ; przedsiębiorczo¶ć akademicka ; matryca potrzeb marketingowych

innovative economy ; graduate qualifications ; academic entrepreneurship ; matrix of marketing needs

27/27
Nr opisu: 0000080312
Opis produktu finalnego.
[Aut.]: Anna* Piekacz.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 201-211

matryca potrzeb marketingowych ; małe i ¶rednie przedsiębiorstwa

matrix of marketing needs ; small and medium-sized enterprises

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie