Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MATERIAŁY DOROCZNEGO ZJAZDU NAUKOWEGO PTCHEM I SITPCHEM KRAKÓW - 91 KRAKÓW 4-7
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/31
Nr opisu: 0000053815
Aktywowane elektrody tytanowe do elektrolitycznej produkcji chloru metodą diafragmową.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 218

2/31
Nr opisu: 0000053816
Aktywowane elektrody tytanowe do elektrolitycznej produkcji chloru metodą rtęciową.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, H. Papkala.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 219

3/31
Nr opisu: 0000053805
Analiza kinetyki inicjowania polimeryzacji THF w obecności 2,4,5-tripodstawionych soli 1,3-dioksolan-2-yliowych z zastosowaniem rachunku wyrównawczego.
[Aut.]: A. Wolińska, Jan** Łukaszczyk.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 13: Kinetyka i fotochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 183

4/31
Nr opisu: 0000053833
Analiza statystyczna oznaczania ołowiu podczas kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Renata** Przywarska, Krzysztof Loska, Anna* Walaszek-Babiszewska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 33

5/31
Nr opisu: 0000053837
Badania nad otrzymywaniem i właściwościami modyfikowanych absorbentów poliakryloamidowych.
[Aut.]: Jan** Łukaszczyk, Elżbieta** Motnyk, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Iżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 166

6/31
Nr opisu: 0000053836
Badania nad syntezą modyfikowanych hydrożeli poliakryloamidowych do celów biotechnologicznych.
[Aut.]: Mirosław* Kluczka, Jan** Łukaszczyk, M. Willner.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 137

7/31
Nr opisu: 0000053817
Badania nad syntezą węglanu guanidyny z mocznika.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 248

8/31
Nr opisu: 0000053823
Badania suchej metody odsiarczania spalin opartej na sorbentach węglowych. Wpływ składu gazu modelowego i temperatury na pojemność sorpcyjną.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 3: Chemia fizyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 32

9/31
Nr opisu: 0000053819
Badanie równowagi para - ciecz w układzie H3PO4-H2O-NH3-CO2(H2S).
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 3: Chemia fizyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 15

10/31
Nr opisu: 0000053825
Bezodpadowa technologia utylizacji zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek, A. Magdziorz, I. Motyka.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 99

11/31
Nr opisu: 0000053820
Cementacja mikroskładników z roztworów soli Zn2+ kontrolowana szybkością przeniesienia ładunku.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Konrad** Ogiołda.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 3: Chemia fizyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 23

12/31
Nr opisu: 0000053822
Elektrodialityczne odsalanie i zatężanie wód kopalnianych miernie zasolonych.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 125

13/31
Nr opisu: 0000062914
Investigations on the guanidyne carbonate synthesis from the urea.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 248

14/31
Nr opisu: 0000053834
Niektóre aspekty kinetyki procesu hydrodealkilacji zasad pirydynowych.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Zbigniew** Pruszowski, Wiesława** Specjał.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 56

15/31
Nr opisu: 0000053804
O równoważności zagadnień dyfuzji hiperbolicznej i parabolicznej.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 5: Chemia teoretyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 81

16/31
Nr opisu: 0000053835
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji β-butyrolaktonu.
[Aut.]: M. Kowalczuk, P. Kurcok, Zbigniew** Jedliński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 129

17/31
Nr opisu: 0000053839
Próby zatężania odpadowego roztworu siarczanu sodowego metodą odwróconej osmozy.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 117

18/31
Nr opisu: 0000053853
Równowaga ciecz-para układu NH3-CO2-H2O-NaCl w technologii sody.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 227

19/31
Nr opisu: 0000053802
Selektywność przenikania dwuskładnikowych mieszanin gazowych CO2 i CH4 przez włókna kanalikowe z polipropylenu i poli-4-metylopentenu-1.
[Aut.]: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 119

20/31
Nr opisu: 0000053831
Spektrofotometryczne i objętościowe oznaczanie molibdenu za pomocą 2,2'-bichinoxalilu.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 27

21/31
Nr opisu: 0000053828
Spektrofotometryczne oznaczanie boru w materiałach biologicznych z wykorzystaniem azometyny-H.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Arkadiusz* Chruściel.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 16

22/31
Nr opisu: 0000053843
Studia nad przebiegiem reakcji syntezy wybranych nadtlenków organicznych metodą MNDO.
[Aut.]: Stefan** Baj, Zdzisław** Kulicki, Małgorzata* Dawid.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 5: Chemia teoretyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 79

23/31
Nr opisu: 0000053824
Synteza hydrotermalna pirofyllitu i niektóre jego własności.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 77

24/31
Nr opisu: 0000053829
Synteza poli( -walerolakton-blok-L-laktydów) na drodze polimeryzacji anionowej.
[Aut.]: P. Kurcok, J. Franek, Zbigniew** Jedliński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 162

25/31
Nr opisu: 0000062915
The liquid-vapour equilibrium of the NH3-CO2-H2O-NaCl system in the soda technology.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 227

26/31
Nr opisu: 0000053840
Ultrafiltracyjne membrany z poliakrylonitrylu w procesie oczyszczania i zatężania enzymów proteolitycznych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 114

27/31
Nr opisu: 0000053841
Ultrafiltracyjne membrany z Winicetu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 12: Membrany i techniki membranowe. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 113

28/31
Nr opisu: 0000053821
Wpływ chlorku wapniowego na ciepło hydratacji klinkierów glinowo-wapniowych.
[Aut.]: Alina** Dukowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 3. Sekc. 3: Chemia fizyczna. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 51

29/31
Nr opisu: 0000053827
Wpływ odczynu solanki na włókna azbestowe w przeponie elektrolizera do produkcji chloru.
[Aut.]: Teresa** Buczek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 103

30/31
Nr opisu: 0000053814
Wskaźniki eksploatacyjne elektrolizerów Polel 30/50 kA w warunkach zakładów chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, M. Rosiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 217

31/31
Nr opisu: 0000053830
Zastosowanie cyjankowego czujnika szczelinowego do oznaczania śladów chlorków.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 4. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagellońskiego, 1991, s. 39

stosując format:
Nowe wyszukiwanie