Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MATERIAŁY DOROCZNEGO ZJAZDU NAUKOWEGO GLIWICE 6-9 WRZESIEŃ 1989 R
Liczba odnalezionych rekordów: 86Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/86
Nr opisu: 0000061491
Addukty amin aromatycznych do 1,4-dinitroimidazoli.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Ewa** Salwińska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 164

2/86
Nr opisu: 0000061490
Analiza ilościowa produktów reakcji soli sodowej wodoronadtlenku izopropylobenzenu z bromkami butylowymi metodą HPLC.
[Aut.]: Stefan** Baj, Zdzisław** Kulicki, I. Zaczkowska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 19

3/86
Nr opisu: 0000062432
Analiza przydatności równania kinetyczno-temperaturowego dla procesu nieizotermicznej pirolizy węgli.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Piotr* Wasilewski, Tomasz* Radko.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 11

4/86
Nr opisu: 0000061489
Analiza stopów łożyskowych z zastosowaniem nowego wskaźnika redoksowego.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 50

5/86
Nr opisu: 0000061488
Analiza substancji mineralnych w pozostałości po uwodornieniu węgla.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Ryszard** Baranowski, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 51

6/86
Nr opisu: 0000062434
Badania laboratoryjne procesu sorpcji SO2 na sorbentach węglowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 194

7/86
Nr opisu: 0000061609
Badania nad ekstrakcyjnym wydzielaniem mikrogramowych ilości pierwiastków w postaci dietyloditiokarbaminianów z roztworów soli manganu i żelaza (II).
[Aut.]: Konrad** Ogiołda, Barbara* Lipowska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 86

8/86
Nr opisu: 0000061496
Badania nad nowymi katalizatorami migracji wiązania podwójnego.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 100

9/86
Nr opisu: 0000061497
Badania nad otrzymywaniem sucralfatu.
[Aut.]: Tadeusz Bieg, Jadwiga* Bogusiak, Izabela* Fokt, Wiesław** Szeja, G. Grynkiewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 134

10/86
Nr opisu: 0000061498
Badania nad wpływem wybranych amin na czułość ekstrakcyjno-spektrofotometrycznego oznaczania talu /III/ z rodaminą B.
[Aut.]: B. Kowalczyk, Jerzy** Ciba.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 46

11/86
Nr opisu: 0000061501
Badania nad wydzielaniem śladowych ilości zanieczyszczeń z roztworu azotanu barowego.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 88

12/86
Nr opisu: 0000061499
Badania nad wydzielaniem wapnia i magnezu z roztworów azotanu strontu.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 87

13/86
Nr opisu: 0000062445
Badania nad wyodrębnianiem indywidualnych hydropirenów z wysokowrzącej frakcji hydrogenizatu węglowego.
[Aut.]: Andrzej** Musialski, Andrzej** Koszorek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 56

14/86
Nr opisu: 0000062444
Badania niskotemperaturowego utleniania węgla za pomocą spektroskopii w podczerwieni.
[Aut.]: J. Jastrzębski, K. Kubica, Z. Stompel, Andrzej* Deńca.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 14

15/86
Nr opisu: 0000062441
Badania procesu otrzymywania chloru i wodorotlenku sodowego metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, A. Krystek, Rafał** Dylewski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 91

16/86
Nr opisu: 0000062440
Badania reakcji soli sodowej wodoronadtlenku izopropylobenzenu z wybranymi halogenkami alkilowymi w warunkach katalizy PTC.
[Aut.]: Stefan** Baj, Zdzisław** Kulicki.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 178

17/86
Nr opisu: 0000061599
Badania roztworów potasu w tetraglimie i tetrahydrofuranie jako inicjatorów polimeryzacji β-laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, H. Janeczek, Z. Grobelny.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 219

18/86
Nr opisu: 0000061616
Badania testowe katalizatora tlenkowego do dopalania związków organicznych.
[Aut.]: Wincenty** Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 283

19/86
Nr opisu: 0000061492
Badania wpływu warunków polimeryzacji na właściwości folii poliakryloamidowo-agarowej.
[Aut.]: Aleksandra* Kuc, Jan** Łukaszczyk, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 237

20/86
Nr opisu: 0000061493
Badania zależności między właśsciwościami i składem modyfikowanych folii poliakryloamidowych.
[Aut.]: J. Lorenc, Jan** Łukaszczyk, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 238

21/86
Nr opisu: 0000062438
Charakterystyka eksploatacyjna elektrolizerów typu POLEL 30/50 kA do produkcji chloru i wodorotlenku sodowego.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 114

22/86
Nr opisu: 0000062437
Charakterystyka oleju średniego oraz jego przemiany w procesie wodorowego uszlachetniania.
[Aut.]: Janusz* Lasota, Anna** Tokarska, Lech** Michalik.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 60

23/86
Nr opisu: 0000062439
Charakterystyka przepon azbestowych modyfikowanych tarflenem ziarnistym dla potrzeb elektrolizy chlorku sodowego.
[Aut.]: Janina** Dylewska, A. Kukiełka, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 93

24/86
Nr opisu: 0000061495
Chemiczna analiza fazowa związków miedzi w kamieniu miedziowym i żużlach hutnictwa miedzi.
[Aut.]: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 48

25/86
Nr opisu: 0000061494
Chemiczna analiza fazowa związków ołowiu w kamieniu miedziowym i żużlach hutnictwa miedzi.
[Aut.]: Stanisław** Kowalski, Piotr** Górka.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 49

26/86
Nr opisu: 0000062436
Chronowoltamperometryczne badania reakcji utleniania 2,3-4,6-diacetono-l-sorbozy (DAS) do kwasu 2,3-4,6-diacetono-2-keto-l-gulonowego (DKG).
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 107

27/86
Nr opisu: 0000061601
Czujnik siarczku typu air-gap z ponadnernstowską odpowiedzią w niskim zakresie stężenia.
[Aut.]: Jarosław** Fligier, Piotr* Czichoń, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 34

28/86
Nr opisu: 0000062430
Dealkilacja zasad pirydynowych pod ciśnieniem wodoru.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Łabiak, Zbigniew** Pruszowski, Wiesława** Specjał.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 17

29/86
Nr opisu: 0000062422
Dodatki modyfikujące właściwości lepików bitumicznych.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Alina* Szaton, K. Barteczko, Jolanta** Maślińska-Solich.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 74

30/86
Nr opisu: 0000061602
Dynamika powierzchni międzyfazowych agregatów fraktalnych.
[Aut.]: Adam* Gadomski, Zbigniew Grzywna.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 254

31/86
Nr opisu: 0000062421
Elektrochemiczna synteza kwasu glioksalowego na katodzie rtęciowej.
[Aut.]: Józef* Świderski, Maciej Gonet, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 87

32/86
Nr opisu: 0000062409
Elektroliza przeponowa z zawracaniem ścieków zawierających chloran sodowy.
[Aut.]: Witold** Gnot, Marian Turek, Julita Mrowiec, Zygmunt* Walburg.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 94

33/86
Nr opisu: 0000061604
Fotokatalityczne właściwości meso-tetra-anilinoporfiryny magnezu (II).
[Aut.]: Witold* Szulbiński, Jerzy** Strojek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 257

34/86
Nr opisu: 0000061606
Immobilizacja enzymów GOD i POD kopolimerami bezwodnika maleinowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, J. Garlicka-Bednarska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 229

35/86
Nr opisu: 0000061605
Katalityczne elektrody polimerowe dotowane metalami szlachetnymi.
[Aut.]: Jerzy** Żak.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 256

36/86
Nr opisu: 0000061608
Kataliza micelarna procesu fotoredukcji tetradecylo-etylo-viologenu.
[Aut.]: Witold* Szulbiński, Jerzy** Strojek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 274

37/86
Nr opisu: 0000062408
Katalizatory heterogenne w procesie utleniania węglowodorów nasyconych w fazie ciekłej.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Jolanta** Maślińska-Solich, Alina* Szaton, K. Barteczko.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 66

38/86
Nr opisu: 0000062407
Kinetyka absorpcji amoniaku w wodnych roztworach kwasu fosforowego.
[Aut.]: Jadwiga** Krop, Andrzej* Naróg, Józef** Szarawara.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 195

39/86
Nr opisu: 0000062406
Kinetyka ekstrakcji węgla w warunkach nadkrytycznych.
[Aut.]: Lech** Michalik.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 55

40/86
Nr opisu: 0000062405
Koks z mieszanek smoły węglowej i gudronu.
[Aut.]: Lech** Michalik, Zbigniew* Miłek, Anna** Tokarska, Janusz* Lasota.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 43

41/86
Nr opisu: 0000061619
Liniowa teoria transportu mieszanin w membranach.
[Aut.]: Aleksander* Simon, Zbigniew Grzywna.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 251

42/86
Nr opisu: 0000061620
Materiał kompozytowy dla stomatologii.
[Aut.]: Mirosław** Gibas, L. Ilewicz, Witold** Pradellok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 239

43/86
Nr opisu: 0000061621
Metale alkaliczne jako inicjatory polimeryzacji β-laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 196

44/86
Nr opisu: 0000061622
Metoda oznaczania wybranych śladowych zanieczyszczeń w syntetycznych paliwach płynnych.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 44

45/86
Nr opisu: 0000061624
Nowa metoda syntezy 1,2-dihydroizochinolin.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Bogdan* Przybysz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 178

46/86
Nr opisu: 0000061623
Nowe polimery przewodzące otrzymane w wyniku reakcji polialkilotiofenów z heteropolianionami.
[Aut.]: I. Kulszewicz-Bajer, A. Proń, M. Zagórska, Mieczysław Łapkowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 222

47/86
Nr opisu: 0000062404
Ocena własności koksowniczych węgli i ich mieszanek na podstawie interpretacji równania kinetyczno-temperaturowego.
[Aut.]: Piotr* Wasilewski, Tomasz* Radko, Andrzej** Mianowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 42

48/86
Nr opisu: 0000062446
Oczyszczanie roztworów siarczanu żelaza /II/ dla uzyskania preparatu wysokiej czystości.
[Aut.]: Jerzy** Czerniec, Teresa** Suwińska, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 85

49/86
Nr opisu: 0000062403
Odasfaltowanie pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej n-pentanem w warunkach krytycznej temperatury i ciśnienia.
[Aut.]: Wiesława** Specjał.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 75

50/86
Nr opisu: 0000061663
Opracowanie technologii aktywowania wodnych roztworów hydrazyny do redukcji tlenu rozpuszczonego w wodzie.
[Aut.]: Anatol** Chomiakow, Szymon** Banasik, Józef** Marszałek, B. Chajduga, H. Maciejewski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 160

51/86
Nr opisu: 0000061665
Opracowanie technologii wytwarzania hydrazyny.
[Aut.]: Anatol** Chomiakow, Szymon** Banasik, Józef** Marszałek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 159

52/86
Nr opisu: 0000061660
Optymalizacja gęstości prądu i powierzchni elektrod w kaskadzie elektrolizerów.
[Aut.]: Maciej Gonet.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 90

53/86
Nr opisu: 0000061657
Optymalizacja procesu elektroutleniania 2,3-4,6-diacetono-l-sorbozy (DAS) do kwasu 2,3-4,6-diacetono-2-keto-l-gulonowego (DKG).
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Józef* Świderski, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 108

54/86
Nr opisu: 0000062447
Otrzymywanie i właściwości elektrochemiczne polimerów przewodzących domieszkowanych heteropolianionami o strukturze Keggina i Dawsona.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 258

55/86
Nr opisu: 0000062448
Otrzymywanie nowych tetra i difunkcyjnych monomerów w reakcji kondensacji heksachlorocyklotrifosfazenu z 2,2'-dioksy-1,1'-bifenylem.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, R. Pelc, K. Brandt.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 207

56/86
Nr opisu: 0000062450
Oznaczanie cyrkonu, tytanu i żelaza w piaskach cyrkonośnych i w ich koncentratach.
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Irena** Baranowska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 53

57/86
Nr opisu: 0000062456
Oznaczanie czystości preparatu "Cardilan" metodą adsorpcyjnej chromatografii cienkowarstwowej.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Zbigniew** Gregorowicz, Ryszard** Baranowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 52

58/86
Nr opisu: 0000062449
Oznaczanie La, Ce, Pr i Nd w miedzi metodą spektrometrii RFX ze wstępnym zagęszczaniem na anionicie.
[Aut.]: Andrzej** Grossman, Jerzy** Ciba, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 47

59/86
Nr opisu: 0000062454
Polimeryzacja blokowa -laktonów inicjowana anionami potasu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, G. Adamus, W. Wałach.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 197

60/86
Nr opisu: 0000061655
Postęp w dziedzinie badań nad termokatalityczną przemianą metanu do etylenu.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Rita** Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 63

61/86
Nr opisu: 0000061654
Przemiany fizykochemiczne i strukturalne zachodzące podczas zwolnionego koksowania i uwodornienia gudronu oraz podczas wodorowego uszlachetniania uzyskanych produktów.
[Aut.]: Jerzy** Szuba, Anna** Tokarska, Janusz* Lasota.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 18

62/86
Nr opisu: 0000062451
Reakcja β-laktonów z anionami potasu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 195

63/86
Nr opisu: 0000062452
Reakcje 1,4-dinitroimidazoli z aminopirydynami.
[Aut.]: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 165

64/86
Nr opisu: 0000062455
Reakcje cyklicznych ketonów z roztworami potasu w obecności 18-crown-6.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, W. Główkowski, K. Tomanek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 198

65/86
Nr opisu: 0000060951
Roztwory stałe w układzie PbZrO3-K0,5Bi0,5TiO3.
[Aut.]: Teresa** Zaremba.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 68

66/86
Nr opisu: 0000061653
Równowaga chemiczna w przemysłowym reaktorze syntezy mocznika.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 193

67/86
Nr opisu: 0000061651
Równowaga ciecz-para w warunkach nieustalonych procesu syntezy mocznika.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, R. Kozak.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 191

68/86
Nr opisu: 0000061652
Równowagowy stopień przemiany CO2 w procesie syntezy mocznika.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 192

69/86
Nr opisu: 0000062453
Selektywność utleniania olefin w funkcji kwasowości powierzchni katalizatorów.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 282

70/86
Nr opisu: 0000061468
Struktura optycznie czynnych kopolimerów bezwodnika maleinowego oraz (R)(S)-limonenu.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, T. Kupka.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 230

71/86
Nr opisu: 0000061478
Synteza 1-fenylu-4-nitroimidazolu i jego pochodnych.
[Aut.]: Ewa** Salwińska, Jerzy** Suwiński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 163

72/86
Nr opisu: 0000061481
Synteza i własności cyklopalladowanych kompleksów wybranych dialkilobenzyloamin i aminometyloferrocenów.
[Aut.]: Jacek** Majewski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 101

73/86
Nr opisu: 0000061482
Synteza kwasów -/4-nitro-1-imidazolilo/alkano karboksylowych i /4-nitro-1-imidazolilo/benzeno karboksylowych oraz ich estrów.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Wojciech Szczepankiewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 166

74/86
Nr opisu: 0000061479
Synteza ugrupowania n-acyloamidynowego przez imidoilowanie grupy amidowej.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 187

75/86
Nr opisu: 0000061636
Testowanie złączy elektrycznych elektrod stosowanych w procesach elektrochemicznych.
[Aut.]: Bogusław** Kasperczyk, Brunon** Szadkowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 118

76/86
Nr opisu: 0000061628
Utlenianie jodków w ługach pokrystalizacyjnych metodą elektrochemiczną.
[Aut.]: Witold** Gnot, Julita Mrowiec, Marian Turek, Zygmunt* Walburg.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 117

77/86
Nr opisu: 0000061633
Uzyskiwanie surowców do uwodornienia poprzez szybką pirolizę snc i zwolnione koksowanie gudronu oraz jego mieszaniny ze smołą koksowniczą.
[Aut.]: Anna** Tokarska, Janusz* Lasota, Lech** Michalik, Jerzy** Szuba.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 48

78/86
Nr opisu: 0000061634
Weryfikacja funkcjonalności przemysłowego elektrolizera dwubiegunowego w procesie elektroutleniania 2,3-4,6-diacetono-l-sorbozy do kwasu 2,3-4,6-diacetono-2-keto-l-gulonowego.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Józef* Świderski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 109

79/86
Nr opisu: 0000061632
Wodorowe uszlachetnianie smoły koksowniczej do paliw płynnych.
[Aut.]: Janusz* Lasota, Anna** Tokarska, Lech** Michalik, Jerzy** Szuba.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 59

80/86
Nr opisu: 0000061483
Wpływ elastyczności łańcucha na właściwości ciekłokrystaliczne polieteroestrów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, J. Franek, A. Kulczycki.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 226

81/86
Nr opisu: 0000061631
Wpływ zawartości cyny w powłoce aktywnej na właściwości eksploatacyjne aktywowanych elektrod tytanowych.
[Aut.]: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, Ewa* Łuszczyńska, Adam* Korczyński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 115

82/86
Nr opisu: 0000061013
Wstępne oczyszczanie zużytych olejów smarowych.
[Aut.]: Bolesław** Jarocki.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 67

83/86
Nr opisu: 0000061630
Zachowanie się jonów metali w procesie oczyszczania solanki i elektrolizy przeponowej.
[Aut.]: Witold** Gnot, Zygmunt* Walburg, Marian Turek, Julita Mrowiec.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 116

84/86
Nr opisu: 0000061484
Zastosowanie kwasu rubeanowego do strąceniowego wydzielania mikrogramowych ilości palladu i platyny na nośniku miedziowym.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman, Zbigniew** Gregorowicz.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 45

85/86
Nr opisu: 0000060960
Zastosowanie metody ATR IR do badań powierzchni węgli traktowanych chemicznie.
[Aut.]: Andrzej* Deńca, Jerzy** Strojek.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 275

86/86
Nr opisu: 0000061629
Zastosowanie wiroprądowych przetworników do kontroli grubości przepon azbestowych elektrod stosowanych w procesach elektrochemicznych.
[Aut.]: Janusz Guzik, Brunon** Szadkowski.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 119

stosując format:
Nowe wyszukiwanie