Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KONWENCJA PARYSKA O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/5
Nr opisu: 0000081810
Artykul 7. [Brak związku między rodzajem produktu a rejestracją znaku].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 254-255

znak towarowy ; produkt ; prawo

trademark ; product ; law

2/5
Nr opisu: 0000081795
Artykuł 5 ter. [Przywilej komunikacyjny].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 164-176

ochrona patentowa ; prawo ; terytorium

patent protection ; law ; territory

3/5
Nr opisu: 0000081809
Artykuł 6 sexies. [Obowiązek ochrony znaków usługowych].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 248-251

znak usługowy ; znak towarowy ; prawo

service trade mark ; trademark ; law

4/5
Nr opisu: 0000081808
Artykuł 6 ter. [Przeszkody rejestracji i przesłanki unieważnienia znaków zawierających herby, flagi, godła itp.].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 208-222

znak towarowy ; herb ; flaga ; godło ; prawo

trademark ; crest ; flag ; emblem ; law

5/5
Nr opisu: 0000081797
Artykuł 6. [Warunki zgłaszania i rejestracji znaków towarowych. Niezależność krajowych rejestracji znaku].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 190-194

znak towarowy ; prawo

trademark ; law

stosując format:
Nowe wyszukiwanie