Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000118131
Utylizacja osadów pochodzących z uzdatniania wody.
[Aut.]: Ł. Fukas-Płonka, Izabela Płonka.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Manczarskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2017, s. 569-579, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

2/18
Nr opisu: 0000112518
Multi-criteria analysis and GIS technology as a tools in the selection of location installations in environmental engineering.
[Aut.]: A. Generowicz, Krzysztof Gaska.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Manczarskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2015, s. 517-529

3/18
Nr opisu: 0000049959
Absorber fluidalny w procesie oczyszczania gazów spalinowych.
[Aut.]: Wojciech* Olczyk.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 741-752, bibliogr. 23 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

4/18
Nr opisu: 0000049961
Badania odpadowych substancji organicznych wchodzących w skład brykietów węglowych.
[Aut.]: Anna Wandrasz.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 767-772, bibliogr. 4 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

5/18
Nr opisu: 0000049960
Badania własności kalorycznych substancji wchodzących w skład paliw formowanych.
[Aut.]: Andrzej Wandrasz.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 753-766, bibliogr. 4 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

6/18
Nr opisu: 0000049956
Badanie parametrów transportu masy na ruszcie walcowym urządzenia do spalania odpadów.
[Aut.]: Tomasz Jaworski.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 713-719, bibliogr. 6 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

7/18
Nr opisu: 0000049954
Fermentacja osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych.
[Aut.]: Łucja** Fukas-Płonka, Marcin Michał* Janik.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 657-665, bibliogr. 8 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

8/18
Nr opisu: 0000049951
Multikryterialna optymalizacja środowiskowa systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 381-390, bibliogr. 18 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

9/18
Nr opisu: 0000049963
Naturalne polimery biodegradowalne, ich zastosowanie w produkcji opakowań i wpływ na środowisko.
[Aut.]: Marcin Landrat, J. Gubrynowicz.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 691-700, bibliogr. 16 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

10/18
Nr opisu: 0000049953
Odpady powstające w procesach produkcji wody.
[Aut.]: Izabela Płonka, Krzysztof Barbusiński.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 587-596, bibliogr. 15 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

11/18
Nr opisu: 0000049947
Paliwa i biopaliwa w świetle dyrektywy 2008/98/WE o odpadach.
[Aut.]: Janusz** Wandrasz.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 135-142, bibliogr. 1 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

12/18
Nr opisu: 0000049948
Projektowanie systemów wspomagania komputerowego w planowaniu i zarządzaniu gospodarki odpadami.
[Aut.]: Krzysztof Gaska.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 179-197, bibliogr. 8 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

13/18
Nr opisu: 0000049944
Sposoby gospodarowania odpadami z materiałów wybuchowych w świetle aktualnych przepisów prawa.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 31-39, bibliogr. 10 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

14/18
Nr opisu: 0000049952
Uciążliwość odorowa składowisk odpadów.
[Aut.]: Danuta Król.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 529-541, bibliogr. 10 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

15/18
Nr opisu: 0000049957
Wpływ czasu składowania osadów ściekowych na wybrane ich parametry paliwowe.
[Aut.]: Michał Kozioł, B. Bałabuch.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 721-729, bibliogr. 17 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

16/18
Nr opisu: 0000049958
Wpływ udziału lanoliny w mieszance paliwowej na wielkości powstających emisji.
[Aut.]: Michał Kozioł.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 731-740, bibliogr. 10 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

17/18
Nr opisu: 0000049955
Wykorzystanie plazmowego reaktora Glidarc w procesie przekształcania substancji gazowych.
[Aut.]: Zofia* Czekalska.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 703-711, bibliogr. 9 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

18/18
Nr opisu: 0000049950
Zróżnicowanie asortymentu produktów z zakładów zagospodarowania odpadów sposobem na kryzys gospodarczy.
[Aut.]: Wojciech Hryb.
W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa. Pod red. T. Marcinkowskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009, s. 219-227, bibliogr. 6 poz.
Publikacja PZITS nr 867/2009

stosując format:
Nowe wyszukiwanie