Wynik wyszukiwania
Zapytanie: I KONGRES TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000020206
Analiza dynamiki przepływu w reaktorach syntezy mocznika.
[Aut.]: Józef** Szarawara, J. Starzycki.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 101-109, bibliogr. 2 poz.

2/46
Nr opisu: 0000046991
Analiza dynamiki przepływu w reaktorach syntezy mocznika.
[Aut.]: Józef** Szarawara, J. Starzycki.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 31-32

3/46
Nr opisu: 0000047007
Badania nad wpływem czynników heterogenicznych w procesie przemiany metanu do etylenu.
[Aut.]: Krzysztof** Skutil, D. Czechowicz.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 238-239

4/46
Nr opisu: 0000019510
Badania podstawowe i stosowane nad termokatalitycznymi przemianami metanu do węglowodorów C2.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 425-431, bibliogr. 26 poz.

5/46
Nr opisu: 0000047008
Badania równowagi procesu sorpcji SO2 na sorbencie węglowym stosowanym do odsiarczania spalin.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 70-71

6/46
Nr opisu: 0000019505
Badania wielkolaboratoryjne nad jednostopniową metodą przemiany metanu do etylenu.
[Aut.]: Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz, Marian* Taniewski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 320-323, bibliogr. 2 poz.

7/46
Nr opisu: 0000047009
Badania wielkolaboratoryjne nad jednostopniową metodą przemiany metanu do etylenu.
[Aut.]: Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 140-141

8/46
Nr opisu: 0000047010
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodowego.
[Aut.]: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 216-217

9/46
Nr opisu: 0000047011
Bezpośrednia metoda otrzymywania kwasu siarkowego z gazów odlotowych.
[Aut.]: Stanisław* Anioł, Józef** Szarawara.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 195

10/46
Nr opisu: 0000046992
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Zientek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 166-167

11/46
Nr opisu: 0000019508
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumylowego i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 370-374, bibliogr. 7 poz.

12/46
Nr opisu: 0000047000
Ekologiczne aspekty stosowania nietypowych mikrododatków w procesie koksowania mieszanki węglowej.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Andrzej** Koszorek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 627-629, bibliogr. 2 poz.

13/46
Nr opisu: 0000046993
Innowacyjne rozwiązania aparaturowe ograniczające emisje tlenków azotu, azotynu i azotanu sodowego w ZA Kędzierzyn.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Papuziński, Jan** Hehlmann.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 154-155

14/46
Nr opisu: 0000019506
Innowacyjne rozwiązania aparaturowe ograniczające emisję tlenków azotu, azotynu i azotanu sodu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, J. Papuzinski, Jan** Hehlmann.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 351-354

15/46
Nr opisu: 0000019500
Konsekwencje technologiczne zmian strukturalnych diafragm azbestowych w procesie elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 684-688, bibliogr. 2 poz.

16/46
Nr opisu: 0000046994
Konsekwencje technologiczne zmian strukturalnych diafragm azbestowych w procesie elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 549-550

17/46
Nr opisu: 0000019512
Metody chromatograficzne i spektrofotometryczne w analizie fenoli.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 555-560, bibliogr. 50 poz.

18/46
Nr opisu: 0000046995
Metody chromatograficzne i spektrofotometryczne w analizie fenoli.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 481-482

19/46
Nr opisu: 0000019503
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NaCl - NH3 - CO2 - H2O.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 132-135, bibliogr. 6 poz.

20/46
Nr opisu: 0000047015
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NaCl-NH3-CO2-H2O.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 42-43

21/46
Nr opisu: 0000019504
Nowoczesna metoda otrzymywania chloranu sodu - wyniki uzyskane w pełnym cyklu badawczym.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, A. Krystek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 265-268, bibliogr. 7 poz.

22/46
Nr opisu: 0000046997
Nowoczesna metoda otrzymywania chloranu sodu - wyniki uzyskane w pełnym cyklu badawczym.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, A. Krystek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 116-117

23/46
Nr opisu: 0000046989
O warunkach wytwarzania ozonu w wyładowaniach koronowych i półkoronowych przy wykorzystaniu prądu stałego i zmiennego.
[Aut.]: I. Pollo, M. Rzaczyńska, A. Doraczyńska, W. Szymański, Barbara** Bąkowska, Andrzej* Naróg.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 291-292

24/46
Nr opisu: 0000046990
Odsiarczanie benzenu koksochemicznego na drodze selektywnego chlorowania tiofenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, J. Niedziela, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Danuta Gilner.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 254-255

25/46
Nr opisu: 0000046996
Oznaczanie śladowych ilości selenu w 2,3-bornanodionie.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 499

26/46
Nr opisu: 0000046999
Podstawy krajowej technologii oczyszczania gazów spalinowych na sorbentach węglowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 462-463

27/46
Nr opisu: 0000047004
Powstawanie tlenków azotu w plazmach termicznych i nieizotermicznych.
[Aut.]: I. Pollo, D. Dziadko, Jadwiga** Krop, W. Guzdek, K. Fedenczuk, L. Fedenczuk.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 283-285

28/46
Nr opisu: 0000046998
Problemy termodynamicznego opisu technologii absorpcyjnego oczyszczania gazów odlotowych od lotnych elektrolitów.
[Aut.]: Jadwiga** Krop.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 72-73

29/46
Nr opisu: 0000019516
Racjonalna utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 788-791, bibliogr. 8 poz.

30/46
Nr opisu: 0000047001
Racjonalna utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, Julita Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 602-603

31/46
Nr opisu: 0000019514
Stan i kierunki rozwoju krajowego przemysłu elektrochemicznego.
[Aut.]: Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 655-662, bibliogr. 16 poz.

32/46
Nr opisu: 0000019513
Stan i możliwości krajowej bazy naukowo-technicznej w zakresie budowy urządzeń dla przemysłu elektrochemicznego.
[Aut.]: Adam* Korczyński.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 649-654, bibliogr. 3 poz.

33/46
Nr opisu: 0000044474
Stan i możliwości krajowej bazy naukowo-technicznej w zakresie budowy urządzeń dla przemysłu elektrochemicznego.
[Aut.]: Adam* Korczyński.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. TECHEM'1, Szczecin 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T.2.. Politechnika Szczecinska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin, 1994, s. 537-538

34/46
Nr opisu: 0000047002
Technologia unieszkodliwiania zużytych roztworów chłodząco-smarujących z zakładów metalurgicznych.
[Aut.]: Jadwiga** Staniczek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 631-632

35/46
Nr opisu: 0000019509
Technologia wytwarzania 4,4'-diaminodifenylosulfonu (DDS).
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Zdzisław** Kulicki, Andrzej** Skibiński, Danuta Gilner.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 402-405, bibliogr. 8 poz.

36/46
Nr opisu: 0000046988
Technologia wytwarzania 4,4'-diaminodifenylosulfonu (DDS).
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Zdzisław** Kulicki.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 181-182

37/46
Nr opisu: 0000019507
Technologia wytwarzania estru dimetylowego kwasu N,N' - (N - (2-(metoksyacetyloamino) - 4 - (fenylotio)fenylo)-karbonoimidoilo)-biskarbamowego.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 363-365, bibliogr. 10 poz.

38/46
Nr opisu: 0000049630
Technologia wytwarzania estru dimetylowego kwasu N,N' - (N - (2-(metoksyacetyloamino) - 4 - (fenylotio)fenylo)-karbonoimidoilo)-biskarbamowego.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 160-161

39/46
Nr opisu: 0000019511
Udział przemysłowej analizy chemicznej w badaniach technologicznych.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 552-554, bibliogr. 17 poz.

40/46
Nr opisu: 0000047003
Udział przemysłowej analizy chemicznej w rozwoju technologii.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 475-476, bibiogr. 3 poz.

41/46
Nr opisu: 0000019502
Współczesna rola technologii chemicznej.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 27-40, bibliogr. 7 poz.

42/46
Nr opisu: 0000019515
Wydzielanie zanieczyszczeń z przepracowanych olejów smarowych.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 777-779, bibliogr. 5 poz.

43/46
Nr opisu: 0000047006
Wyniki eksploatacyjne elektrolizerów Polel 30/50 kA wyposażonych w anody stałowymiarowe i modyfikowane diafragmy azbestowe.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 297-298

44/46
Nr opisu: 0000047013
Wytwarzanie aktywnych elektrochemicznie powłok tlenkowych na tytanie.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 551-552

45/46
Nr opisu: 0000047012
Zagadnienie zwiększenia okresu eksploatacji diafragm w procesie elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 570-571

46/46
Nr opisu: 0000047014
Zastosowanie techniki CV AAS do oznaczania rtęci w selenie technicznym i technicznym kwasie siarkowym.
[Aut.]: E. Szmyd, Irena** Baranowska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 488

stosując format:
Nowe wyszukiwanie