Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HOMO CHEMICUS
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/45
Nr opisu: 0000043982
Analiza materiałów biologicznych z obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na zawartość metali ciężkich.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 K-7

2/45
Nr opisu: 0000043992
Analiza polarograficzna (DPV) materiałów podsadzkowych na zawartość metali ciężkich.
[Aut.]: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-70

3/45
Nr opisu: 0000043998
Badania nad syntezą cynamonianu glicydylu do modyfikacji żywic poliestrowych.
[Aut.]: Mirosław* Kluczka, Jan** Łukaszczyk, Elżbieta** Motnyk.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-75

4/45
Nr opisu: 0000043999
Badania nad utlenianiem dimeru metakreleiny wobec polimerycznych katalizatorów.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Arkadiusz* Macionga, Roman Turczyn.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-27

5/45
Nr opisu: 0000043983
Badania nad wydzielaniem śladowych zanieczyszczeń z roztworów azotanu magnezu metodą ekstrakcji.
[Aut.]: Antonina** Dębska-Horecka.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-13

6/45
Nr opisu: 0000044011
Badania procesu sorpcji SO2 w obecności tlenu i pary wodnej na sorbencie węglowym SWS-6 w reaktorze ze stałym złożem.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-35

7/45
Nr opisu: 0000043991
Badanie własności termicznych wybranych organicznych kompleksów palladu i rutenu.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-2 P-20

8/45
Nr opisu: 0000043984
Cienkowarstwowa chromatografia adsorpcyjna i podziałowa (RP) azyn i diazyn.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-20

9/45
Nr opisu: 0000044000
Copoly (N-bromosuccinimide - styrene) in reaction of isomerization and oxidation.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, M. Nour, Arkadiusz* Macionga.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-9 P-28

10/45
Nr opisu: 0000044004
Elektrochemiczne wydzielanie metali ciężkich z kompostowanych odpadów komunalnych.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-7

11/45
Nr opisu: 0000044017
Elektrodialityczne odsalanie wody dla elektrociepłowni.
[Aut.]: Julita Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-6

12/45
Nr opisu: 0000044021
Elektrosorpcja KEtX na utleniającej się powierzchni chalkopirytu.
[Aut.]: T. Chmielewski, Janusz Lekki.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 P-39

13/45
Nr opisu: 0000044022
Filtracja żelowa w ocenie jakości oczyszczonych i zatężonych w procesie ultrafiltracji preparatów enzymatycznych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-23

14/45
Nr opisu: 0000044005
Kompleksowa metoda badania przydatności solanek odpadowych zawierających substancje organiczne do elektrolitycznej produkcji chloru i wodorotlenku sodu metodą diafragramową.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 K-23

15/45
Nr opisu: 0000044006
Kształtowanie własności stopu bazaltowego w technologii produkcji włókien krzemianowych.
[Aut.]: Teresa** Buczek, Izabela** Glińska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-44

16/45
Nr opisu: 0000043997
Migracja wiązania podwójnego w funkcyjnie podstawionych propenach katalizowania kompleksami rutenu i rodu.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-12 P-38

17/45
Nr opisu: 0000044023
Modelowanie ultrafiltracji ścieków zawierających substancje koloidalne.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-14

18/45
Nr opisu: 0000044015
Nowe drogi syntezy glikofuranozydów.
[Aut.]: J. Bogusiak, Ilona Wandzik.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-1 P-8

19/45
Nr opisu: 0000043995
Ocena przydatności granulowanego azotanu amonowego do produkcji materiałów wybuchowych typu ANFO.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Małgorzata* Turczyn.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-37

20/45
Nr opisu: 0000044012
Optymalizacja warunków wytwarzania filmu rtęciowego na minielektrodzie z węgla szklistego do oznaczania metali ciężkich metodą ASV.
[Aut.]: Jerzy** Strojek, Krystyna** Raszka, Klaudia* Dziuba.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-6

21/45
Nr opisu: 0000044119
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4.5H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-20

22/45
Nr opisu: 0000043989
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji ZnSo4.7H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-19

23/45
Nr opisu: 0000044014
Polikrystaliczny film z diamentu dotowanego borem jako nowy materiał na elektrody.
[Aut.]: Klaudia* Dziuba, Krystyna** Raszka, Jerzy** Strojek, G. Swain.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 K-10

24/45
Nr opisu: 0000043993
Potencjometryczna metoda oznaczania tiocyjanianów z zastosowaniem cyjankowego czujnika systemu "Air-Gap".
[Aut.]: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-69

25/45
Nr opisu: 0000043996
Produkty utleniania węglowodorów nasyconych jako kwasowe substraty półsyntetyczne olejów smarowych.
[Aut.]: Urszula** Szałajko, Stefania** Fiszer, K. Jasiulek, Alina* Szaton.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 K-5

26/45
Nr opisu: 0000044020
Próby utylizacji odpadowego ługu czerwonego z przemysłu celulozowego metodą ultrafiltracji.
[Aut.]: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-14

27/45
Nr opisu: 0000043981
Przemysłowa analiza chemiczna.
[Aut.]: Zbigniew** Gregorowicz.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 R-8

28/45
Nr opisu: 0000044001
Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-8 K-8

29/45
Nr opisu: 0000044010
Równowagi chemiczne i fazowe w technologii odsiarczania gazu metodą amoniakalną.
[Aut.]: Jadwiga** Krop.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-36

30/45
Nr opisu: 0000043994
Równowagi chemiczne w procesie Solvay'a.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-42

31/45
Nr opisu: 0000044003
Równowagi jonowe w procesie absorpcji alkalicznej resztkowych tlenków azotu.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-43

32/45
Nr opisu: 0000044019
Rurowe membrany z poliamidu-6.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-13

33/45
Nr opisu: 0000043969
Selektywność przenikania wybranych dwuskładnikowych mieszanin gazowych przez membrany z polieteroimidu ULTEM 1000.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-12

34/45
Nr opisu: 0000043987
Spektrofotometryczna metoda oznaczania chloru w węglach oraz półproduktach i produktach przerobu ropy naftowej.
[Aut.]: Teresa** Suwińska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-61

35/45
Nr opisu: 0000044016
Synteza glikozydów i oligasacharydów.
[Aut.]: Wiesław** Szeja.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-1 R-6

36/45
Nr opisu: 0000044018
Wielkości efektywne w transporcie masy przez membrany.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 R-3

37/45
Nr opisu: 0000044007
Wpływ rodzaju modyfikatora na właściwości anizotropowych diafragm azbestowych.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, P. Kropiwnicki.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-45

38/45
Nr opisu: 0000043988
Wpływ stężenia anionów domieszkujących na właściwości spektroelektrochemiczne polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 P-35

39/45
Nr opisu: 0000044013
Wpływ stężenia jonów kadmu na zmiany potencjału cynku w procesie cementacji z roztworów siarczanu cynku.
[Aut.]: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 K-16

40/45
Nr opisu: 0000044008
Wydzielanie zanieczyszczeń z olejów silnikowych po eksploatacji.
[Aut.]: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-60

41/45
Nr opisu: 0000043990
Wytrącanie wodorotlenku magnezu z roztworem o dużym stężeniu chlorku sodu.
[Aut.]: Marian Turek.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-18

42/45
Nr opisu: 0000043985
Zastosowanie 2'2-bichinoksalilu w analizie chemicznej. [Cz.] 1: Amplifikacyjna metoda oznaczania fosforu.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-48

43/45
Nr opisu: 0000043986
Zastosowanie 2'2-bichinoksalilu w analizie chemicznej. [Cz.] 2: Spektrofotometryczne oznaczanie ceru.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-1 P-49

44/45
Nr opisu: 0000044002
Zmiany form występowania chromu w trakcie kompostowania odpadów komunalnych z odpadami chromowymi.
[Aut.]: Jan** Cebula, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-53

45/45
Nr opisu: 0000044009
Zmiany form występowania ołowiu w trakcie kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Jan** Cebula, Maria** Zołotajkin.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-20

stosując format:
Nowe wyszukiwanie