Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DIAGNOSTYKA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 68Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/68
Nr opisu: 0000021224
Dekompozycja modeli diagnostycznych.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 19-21, bibliogr. 10 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

2/68
Nr opisu: 0000021234
Grupowanie trajektorii ruchu środka czopa.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Grzegorz* Urbanek, Jacek* Wojtusik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 231-233, bibliogr. 2 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

3/68
Nr opisu: 0000021209
Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej w medycynie.
[Aut.]: Ewa Piętka.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 16-18, bibliogr. 5 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

4/68
Nr opisu: 0000021236
Koncepcja diagnozowania maszyn na podstawie analizy obrazów termograficznych.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 309-310, bibliogr. 6 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

5/68
Nr opisu: 0000021231
Koncepcja metodyki tworzenia heurystycznych modeli obiektów przemysłowych.
[Aut.]: Piotr Przystałka, Wojciech Moczulski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 136-138, bibliogr. 6 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

6/68
Nr opisu: 0000021238
Koncepcja systemu do diagnostyki złożonego procesu przemysłowego.
[Aut.]: Piotr* Tomasik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 327-329, bibliogr. 9 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

7/68
Nr opisu: 0000021235
Koncepcja zastosowania zintegrowanego systemu pomiarowego.
[Aut.]: Marek* Adamczyk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 286-287, bibliogr. 4 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

8/68
Nr opisu: 0000021233
Metoda pozyskiwania wiedzy do prowadzenia złożonego procesu technologicznego.
[Aut.]: R. Szulim, Wojciech Moczulski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 145-147, bibliogr. 6 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

9/68
Nr opisu: 0000021228
Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu.
[Aut.]: Wojciech Moczulski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 39-41, bibliogr. 14 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

10/68
Nr opisu: 0000021232
Projekcja i selekcja atrybutów w identyfikacji modeli dynamicznych metodami odkryć wiedzy w bazach danych.
[Aut.]: Dominik Wachla.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 142-144, bibliogr. 12 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

11/68
Nr opisu: 0000021226
Przykład zastosowania analizy wrażliwości w optymalizacji zbioru cech sygnałów.
[Aut.]: Damian* Sławik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 29-31, bibliogr. 6 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

12/68
Nr opisu: 0000021239
Rozproszony system wspomagający wnioskowanie z dynamicznym grupowaniem jego elementów.
[Aut.]: Sebastian Rzydzik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 330-332, bibliogr. 10 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

13/68
Nr opisu: 0000021229
Wyznaczanie obrazów cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Grzegorz* Urbanek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 49-50, bibliogr. 3 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

14/68
Nr opisu: 0000021230
Zastosowanie algorytmów mrówkowych do selekcji informacji diagnostycznej.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 134-135, bibliogr. 10 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

15/68
Nr opisu: 0000021227
Zastosowanie sekwencji zdarzeń do monitorowania procesów.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VII Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. Pod red. J. Kościelnego. Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2005, s. 35-38, bibliogr. 21 poz. (Pomiary Automatyka Kontrola ; wyd. spec. 9 bis 0032-4140)

16/68
Nr opisu: 0000018110
Badanie wrażliwości diagnostycznej z zastosowaniem metod statystycznych.
[Aut.]: Damian* Sławik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 95-100, bibliogr. 15 poz.

wrażliwość diagnostyczna ; test statystyczny ; analiza wariancji ; zmienność ; analiza nieparametryczna

diagnostic sensitivity ; statistical test ; analysis of variance ; variability ; nonparametric analysis

17/68
Nr opisu: 0000006826
Czynniki wpływające na jakość i koszt rozwiązania w identyfikacji modeli odwrotnych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego.
[Aut.]: Grzegorz* Urbanek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 219-222, bibliogr. 6 poz.

model odwrotny ; algorytm genetyczny ; algorytm ewolucyjny

inverse problem ; genetic algorithm ; evolutionary algorithm

18/68
Nr opisu: 0000018109
Detekcja nadużyć a detekcja uszkodzeń.
[Aut.]: Marek Szczepański.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 101-106, bibliogr. 4 poz.

detekcja nadużyć ; detekcja uszkodzeń ; surowiec ; przetwarzanie ; statystyka ; grupowanie ; odkrywanie wiedzy w bazach danych ; metoda detekcji

fraud detection ; fault detection ; raw material ; processing ; statistic ; clustering ; knowledge discovery in databases ; detection method

19/68
Nr opisu: 0000006829
Doskonalenie sieci bayesowskich dla potrzeb diagnostyki technicznej.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 363-366, bibliogr. 8 poz.

sieć Bayesa ; optymalizacja sieci ; diagnostyka techniczna ; iteracyjny genetyczny algorytm optymalizacji

Bayes network ; optimization of network ; technical diagnostics ; iterative genetic algorithm of optimization

20/68
Nr opisu: 0000006831
Koncepcja interfejsu dla komputerowych systemów medycznych.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke, G. Nocoń.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 531-534, bibliogr. 10 poz.

dane medyczne ; komputerowy system medyczny ; interfejs użytkownika ; interfejs graficzny ; zastosowanie w medycynie

medical data ; computer medical system ; user interface ; visual interface ; medical application

21/68
Nr opisu: 0000006822
Metoda największej wiarygodności w detekcji i estymacji przebiegów wielosinusoidalnych.
[Aut.]: R. Jamorski, Marian* Błachuta.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 73-78, bibliogr. 13 poz.

detekcja uszkodzeń ; sygnał sinusoidalny ; metoda największej wiarygodności

fault detection ; sinusoidal signal ; maximum likelihood method

22/68
Nr opisu: 0000006825
Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dla potrzeb diagnostyki i sterowania.
[Aut.]: Wojciech Moczulski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 195-200, bibliogr. 15 poz.

modelowanie heurystyczne ; procesy dynamiczne ; diagnostyka procesów ; sterowanie w układzie otwartym

heuristic modelling ; dynamic processes ; process diagnostics ; open-loop control

23/68
Nr opisu: 0000006832
Narzędzia stosowane w rozpoznawianiu charakterystycznych sekwencji zdarzeń.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 541-544, bibliogr. 7 poz.

sekwencja zdarzeń ; obiekt techniczny ; diagnostyka ; sygnał diagnostyczny ; turbozespół ; łożysko ; Matlab

events sequence ; technical object ; diagnostics ; diagnostic signal ; turbine set ; bearing ; Matlab

24/68
Nr opisu: 0000006823
Weryfikacja lokalnych baz wiedzy w modelu propagacji stanów.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 79-84, bibliogr. 11 poz.

model propagacji stanów ; lokalna baza wiedzy ; weryfikacja

state propagation model ; local knowledge base ; verification

25/68
Nr opisu: 0000006824
Wyznaczanie dodatkowych sygnałów pomocniczych dla potrzeb łącznej analizy sygnałów.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 89-94, bibliogr. 7 poz.

analiza sygnałów ; wielokanałowy system diagnostyczny ; okno danych cechy sygnału ; dodatkowy sygnał pomocniczy

signal analysis ; multi-channel diagnostic system ; generalized data window ; additional virtual signal

26/68
Nr opisu: 0000006828
Zastosowanie metody wnioskowania diagnostycznego opartej na kontekście i przykładach.
[Aut.]: Anna Timofiejczuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. VI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Władysławowo, 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 313-318, bibliogr. 22 poz.

wnioskowanie diagnostyczne ; wnioskowanie na podstawie przypadków ; kontekst

diagnostic reasoning ; case-based reasoning ; context

27/68
Nr opisu: 0000001448
Acquisition of diagnostic knowledge using discoveries in databases.
[Aut.]: Wojciech Moczulski, Dominik Wachla.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 219-224, bibliogr. 14 poz.

28/68
Nr opisu: 0000001445
Analiza scen dynamicznych dla potrzeb diagnostyki maszyn.
[Aut.]: Anna Timofiejczuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red. : J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 257-262, bibliogr. 13 poz.

29/68
Nr opisu: 0000021253
Badania diagnostyczne sprzęgieł sztywnych i podatnych.
[Aut.]: Andrzej* Mazurek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 499-502, bibliogr. 4 poz.

30/68
Nr opisu: 0000021250
Identyfikacja odwrotnych modeli dignostycznych na podstawie numerycznych modeli złożonych obiektów rzeczywistych.
[Aut.]: Grzegorz* Urbanek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 77-80, bibliogr. 5 poz.

31/68
Nr opisu: 0000021251
Kryterium wyboru cech sygnałów wibroakustycznych dla potrzeb odwracania modeli diagnostycznych.
[Aut.]: Damian* Sławik, Jacek* Wojtusik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 397-400, bibliogr. 7 poz.

32/68
Nr opisu: 0000001451
Metody konwersji wartości cech diagnostycznych w procesie pozyskiwania wiedzy.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 237-240, bibliogr. 10 poz.

33/68
Nr opisu: 0000001444
Metody pozyskiwania wiedzy diagnostycznej od specjalistów.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 233-236, bibliogr. 5 poz.

34/68
Nr opisu: 0000001452
Metody redukcji danych w diagnostycznych bazach danych.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 241-244, bibliogr. 7 poz.

35/68
Nr opisu: 0000001453
Odwrotne modele diagnostyczne i metody ich identyfikacji.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 213-218, bibliogr. 9 poz.

36/68
Nr opisu: 0000001447
Przykład zastosowania modelu propagacji stanów w diagnostyce turbozespołu.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red. : J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 253-256, bibliogr. 6 poz.

37/68
Nr opisu: 0000001446
Synteza sterowania tolerującego uszkodzenia w liniowych układach.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, Krzysztof Simek, Adam Czornik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 45-50, bibliogr. 9 poz.

38/68
Nr opisu: 0000001450
Widmo wzajemne gęstości mocy sygnałów zespolonych w wielokanałowych układach diagnozujących dla maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 467-471, bibliogr. 3 poz.

39/68
Nr opisu: 0000021252
Wrażliwość diagnostyczna cech sygnałów wibroakustycznych.
[Aut.]: Damian* Sławik, Dominik Wachla, Jacek* Wojtusik.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 439-442, bibliogr. 7 poz.

40/68
Nr opisu: 0000001449
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania przemieszczeń łożysk maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Paweł Kostka.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 473-476, bibliogr. 11 poz.

41/68
Nr opisu: 0000001454
Zastosowanie standardu XML w diagnostycznych bazach danych.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 245-248, bibliogr. 7 poz.

42/68
Nr opisu: 0000001443
Zastosowanie transformacji falkowej do identyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych.
[Aut.]: Bogdan* Wysogląd.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. V Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001. Red.: J. Korbicz, A. Pieczyński. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, s. 503-506, bibliogr. 3 poz.

43/68
Nr opisu: 0000007249
Diagnostyka klatki wirnika w silniku indukcyjnym.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, T. Gąsiorowski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 301-306, bibliogr. 14 poz.

44/68
Nr opisu: 0000007246
Identyfikacja sekwencji charakterystycznych w sklasyfikowanych historiach zdarzeń.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 191-196, bibliogr. 4 poz.

45/68
Nr opisu: 0000007245
Metodologia pozyskiwania wiedzy w diagnostyce maszyn.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 205-208, bibliogr. 10 poz.

46/68
Nr opisu: 0000007248
Metody łącznej analizy sygnałów w wielokanałowych układach diagnozujących dla maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 1265-270, bibliogr. 16 poz.

47/68
Nr opisu: 0000007247
Ograniczenie stopnia szczegółowości wykresów wartości cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 209-214, bibliogr. 8 poz.

48/68
Nr opisu: 0000005937
Wizualizacja stanu złożonego obiektu technicznego.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Krzysztof Psiuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Kazimierz Dolny, 13-16 września 1999. Red. nauk. J. M. Kościelny. Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Politechnika Warszawska, 1999, s. 173-178, bibliogr. 7 poz.

49/68
Nr opisu: 0000025179
Badanie wrażliwości cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Paweł Kostka.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 85-90, bibliogr. 5 poz.

50/68
Nr opisu: 0000025990
Diagnostyka robotów przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 305-314, bibliogr. 11 poz.

51/68
Nr opisu: 0000026040
Indukcyjne pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej dla złożonej struktury drzewa stanów.
[Aut.]: Wojciech Moczulski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 145-156, bibliogr. 18 poz.

52/68
Nr opisu: 0000025810
Metody doskonalenia diagnostycznych modeli odwrotnych.
[Aut.]: Adam* Klimek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 79-84, bibliogr. 6 poz.

53/68
Nr opisu: 0000025900
Planowanie procesów pomocniczych w systemach produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, J. Stańczyk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 385-390, bibliogr. 6 poz.

54/68
Nr opisu: 0000025921
Proces wnioskowania w systemie diagnostycznym DT200.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 157-162, bibliogr. 7 poz.

55/68
Nr opisu: 0000025929
Przybliżone klasy wartości cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 193-198, bibliogr. 6 poz.

56/68
Nr opisu: 0000025961
Reprezentacja zdarzeń w diagnostycznych systemach doradczych.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 173-178, bibliogr. 9 poz.

57/68
Nr opisu: 0000025925
Układ do nadzoru kąta skręcenia wałów maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Marek** Kurowicz, Henryk** Giemza.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 349-354, bibliogr. 9 poz.

58/68
Nr opisu: 0000026113
Zastosowanie oprogramowania MATLAB/STATEFLOW do modelowania i badania reguł diagnostycznych.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 61-66, bibliogr. 8 poz.

59/68
Nr opisu: 0000029312
Diagnostyczny, obiektowy model złożonego układu na przykładzie turbozespołu.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 251-256, bibliogr. 5 poz.

60/68
Nr opisu: 0000029311
Diagnostyka urządzeń pomiarowych metodą stanów dokładności wskazań.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 139-143, bibliogr. 3 poz.

61/68
Nr opisu: 0000029310
Dynamiczna aktualizacja zbioru przykładów dla generowania diagnostycznych modeli odwrotnych.
[Aut.]: Adam* Klimek.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 207-212, bibliogr. 5 poz.

62/68
Nr opisu: 0000029309
Harmonogramowanie procesów cyklicznych z uwzględnieniem dynamicznych odchyleń procesu.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 271-276, bibliogr. 6 poz.

63/68
Nr opisu: 0000029313
Metody definiowania klas wartości cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 239-244, bibliogr. 6 poz.

64/68
Nr opisu: 0000029314
Nowe narzędzia rejestracji i analizy sygnałów.
[Aut.]: Anna Timofiejczuk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 156-161, bibliogr. 9 poz.

65/68
Nr opisu: 0000029308
Przykład zastosowania teorii zbiorów przybliżonych do akwizycji wiedzy diagnostycznej.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 99-102, bibliogr. 7 poz.

66/68
Nr opisu: 0000029307
Reprezentacja cech sygnałów diagnostycznych w systemie baz danych MIMOSA.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 233-238, bibliogr. 4 poz.

67/68
Nr opisu: 0000027467
Transakcje w diagnostycznych systemach doradczych.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 51-56, bibliogr. 15 poz.

68/68
Nr opisu: 0000094585
Zastosowanie dokumentacji techniczno-ruchowej w systemach doradczych.
[Aut.]: Wojciech Skarka.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 245-250, bibliogr. 21 poz.

system doradczy ; dokumentacja techniczno-ruchowa ; zarządzanie informacją

advisory system ; operation and maintenance manual ; information management

stosując format:
Nowe wyszukiwanie